Návod k použití SONY BRAVIA KDL-55HX920

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-55HX920. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-55HX920 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-55HX920.


SONY BRAVIA KDL-55HX920 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-55HX920

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení, a (2). Toto zaízení musí akceptovat jakékoli pijaté rusení vcetn takového, které mze zpsobit jeho nezádoucí cinnost. Poznámka: Toto zaízení bylo testováno podle pozadavk na digitální zaízení tídy B, jejichz limity spluje v rámci pedpis FCC, cást 15. Tato omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnostech. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. [. . . ] Rezim blesku se mní pi kazdém stisknutí tlacítka. Vytvote si Vasi scenérii a stisknte tlacítko závrky pro fotografii. Digitální fotoaparát má ti rezimy pro blesk: Automatický, ízený blesk a Vypnuto. Níze uvedená tabulka Vám pomze pi výbru odpovídajícího rezimu blesku: Rezim blesku Popis [ ] Auto Flash Výboje blesku se automaticky pizpsobí fotografickým (automatický) podmínkám. [ ] Forced Flash V tomto rezimu dochází pokazdé k výboji blesku. Tento (ízený blesk) rezim pouzijte pro fotografování pi umlém osvtlení a prosvtlení. [ ] Flash Off Tento rezim pouzijte pi fotografování pi vnitním (vypnuto) osvtlení, pro jevist a sálové soutze, a pokud je objekt pílis daleko na to, aby blesk byl úcinný. Natavení samocinného casového spínace Samocinný casový spínac mze být pouzit nap. Pi pouzití této volby byste mli buto upevnit fotoaparát ke stativu (doporuceno) nebo jej polozit na rovnou, vyvýsenou plochu. Stisknte ctysmrný ovladac ( / ) k výbru pozadového rezimu casového spínace. Nastavení casového spínace se bude mnit pi kazdém jeho stisknutí. Funkce samocinného casového spínace je aktivována. K prohlízení následujícího snímku tlacítko. K prohlízení rzných cástí snímk stisknte tlacítko k nastavení zobrazované cásti. POZNÁMKA Ikona [ ] je zobrazena pi zpracování video dat. Rozsah piblízení je od 1x to 4x (v rozmezí 4 stup: 1. 0x, 2. 0x, 3. 0x, a 4. 0x). Zobrazení miniatury Tato funkce Vám umozuje prohlízení devíti miniaturizovaných snímk na LCD displeji soucasn tzn. , ze mzete vyhledávat konkrétní snímek. Na LCD displeji se zobrazí poslední poízený snímek. Select [Thumbnail (miniatura)] pomocí tlacítek, potom stisknte OK tlacítko. Na displeji se zobrazí devt -21- Cesky miniaturizovaných snímk soucasn. Pro nahrávání videoklip bude zobrazena ikona [ ] video rezimu. Pouzijte tlacítko k pohybu kurzoru pro výbr snímku a pro jeho zobrazení v bzné velikosti. Stisknte OK tlacítko ke zobrazení snímku na celém displeji. Zobrazení prezentace (Slideshow) funkce prezentace Vám umozní pehrávání statických snímk automaticky v poadí jeden po druhém v nastaveném case. Vyberte [Slide Show] pomocí tlacítek, potom stisknte OK tlacítko. Vyberte pozadovaný casový interval pomocí tlacítka a stisknte OK tlacítko. [. . . ] Neformátujte vnitní pam nebo SD/SDHC pamovou kartu jako NTFS systém soubor. INSTALACE SOFTWARE PRO EDITACI MediaOne Gallery SE ­ poskytuje nejjednodussí zpsob jak ovládnout a podlit o svj digitální zivot s rodinou a páteli. Intuitivní knihovna miniatur automaticky zaadí nové snímky a tídí soubory pro nejpirozenjsí zpsob prohlízení Vasí multimediální kolekce. Vlozte CD-ROM pilozené k Vasemu digitálnímu fotoaparátu do Vasí CD-ROM mechaniky. Zobrazí se uvítací stránka. 2. Kliknte na píslusný název software. Následujte instrukce na obrazovce k dokoncení instalace. POZNÁMKA Více informací pro obsluhu software získáte v píslusné "help" dokumentaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-55HX920

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-55HX920 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag