Návod k použití SONY BRAVIA KDL-55HX823

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-55HX823. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-55HX823 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-55HX823.


SONY BRAVIA KDL-55HX823 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-55HX823

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení, a (2). Toto zaízení musí akceptovat jakékoli pijaté rusení vcetn takového, které mze zpsobit jeho nezádoucí cinnost. Poznámka: Toto zaízení bylo testováno podle pozadavk na digitální zaízení tídy B, jejichz limity spluje v rámci pedpis FCC, cást 15. Tato omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnostech. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. [. . . ] Video Ikony rezimu Video Pouzijte následující obrázek, abyste se seznámili s ikonami a symboly rezimu Video. 1 2 3 4 8 7 5 6 V následující tabulce je uveden popis a symbol kazdé ikony. Ikona 1 Popis Indikuje stav baterie. 2 Indikuje rezim Makro. 3 Indikuje rezim Video. 4 Zobrazuje datum. -24- Cesky Ikona 5 Popis Indikátor pamti, karta SD nebo vnitní pam. C (CIF) =320x240, V (VGA) = 640x480 7 Indikuje pomr zoomu. 6 8 Indikátor zoomu zobrazuje soucasný stav zoomu graficky. Pouzití funkce Makro Viz. , , Pouzití funkce Makro" v rezimu Foto. Pouzití funkce zoom Viz. , , Pouzití funkce zoom" v rezimu Foto. Mozná doba záznamu / sec (videoklip) Rozlise ní obrázk u Kapacita karty SD 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1GB 640 x 480 320 x 240 5 min. 29 sec. Data uvedená výse se zakládají na výsledcích standardních test. Aktuální kapacita se lisí podle podmínek pi nahrávání a podle nastavení. -25- Cesky Rezim Pehrávání Pouzijte rezim Pehrávání, abyste si znovu prohlédli veskeré obrázky a videa ulozené ve fotoaparátu. Ikony rezimu Pehrávání Pouzijte následující obrázek, abyste se seznámili s ikonami a symboly rezimu Pehrávání. Pehrávání v rezimu Foto 1 2 Pehrávání v rezimu Video 3 4 5 7 6 9 8 7 6 V následující tabulce je uveden popis a symbol kazdé ikony. Ikona Popis Indikuje, ze obrázek na displeji lze zvtsit/zmensit a pohybovat s ním. Stisknte tlacítko Spoust, címz umozníte zvtsování/zmensování a pohybování s obrázkem. Stisknte tlacítko Menu, abyste zobrazili menu Pehrávání. Pouzijte Pedchozí/Dalsí, abyste podsvítili volbu Slide Show (prezentace) -28- Cesky v menu. Postupn se vám zobrazují obrázky ulozené v pamti. Prezentaci lze zastavit kdykoli stiskem jakéhokoli tlacítka. Rezim USB Pouzijte rezim USB pro pipojení k PC. Fotoaparát lze nastavit jako velkokapacitní pam USB nebo Web kameru, kdyz je pipojen k PC pouzitím kabelu USB. Rezim velkokapacitní pamti Kdyz je fotoaparát nastaven jako velkokapacitní pam USB, zobrazí se ve Windows Explorer jako odnímatelná disková jednotka. Mzete petahovat soubory do a z nové odnímatelné jednotky stiskem a tazením mysí stejn jako z jakékoli jiné jednotky. Rezim Webové kamery Kdyz je fotoaparát nastaven jako Webová kamera, lze ho pouzít s Windows XP k zachycení fotografií nebo lze pouzít se software tetí strany jako okamzitý , , messenger client" (zasílatel zpráv) k posílání zivého videa pomocí Internetu. Také , , Pipojení k pocítaci a pipojení USB". -29- Cesky Pouzití menu k nastavení Pectte si tuto kapitolu, abyste se naucili konfigurovat vás fotoaparát a pouzívat pokrocilé funkce. Obrázkové menu Obrázkové menu se zobrazí, kdyz je fotoaparát v rezimu Foto a je stisknuto tlacítko Menu. Obrázkové menu je k dispozici pouze v rezimu Foto. Kvalita obrázku Pouzijte volbu kvalita obrázku, abyste nastavili velikost zachyceného snímku. Vtsí obrázky obsahují více detail a proto zavírají vtsí prostor v pamti. Pouzijte Pedchozí/Dalsí, abyste podsvítili volbu Picture Quality (Kvalita obrázku). Pouzijte tlacítko OK/Set, abyste vybrali nastavení: 1, 3, 5 nebo 12 M (Mega pixel). [. . . ] Kliknte na tlacítko Install, abyste zacali proces instalace a postupujte dle instrukcí na obrazovce. Photo 3 lze nalézt v pomocných souborech po spustní aplikace. -40- Cesky Píloha Specifikace Polozka Zobrazovací senzor Aktivní pixely Pamová média Popis Senzor 1/2. 5" CMOS 5. 17 Mega pixel 5 Mega pixel Vestavná flash pam 32 MB Karta SD (az 1 GB) Citlivost senzoru Objektiv Rozsah zaostení Auto Objektiv s pevným ohniskem F/3. 2, f=7. 36mm Normální: 1. 5m ~ nekonecno Makro: 15 ~ 16 cm Statický snímek Formáty: JPEG (DCF, EXIF) DPOF, Rozlisení: 1280 x 960, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 4032 x 3024 (firmware interpolace) Videoklipy AVI (pohyblivé JPEG), se zvukem Video: 320 x 240 max 15fps nebo 640 x 480 max 8fps Web kamera: 320 x 240 max 15fps nebo 640 x 480 max 8fps Zoom digitální zoom 4X Obrazovka LCD TFT 2" TFT LCD, 480 x 240 pixel Blesk Rozsah 1m~1. 5m Off/ Auto Force/ Force (Vypnutý/Automatický/Vynucený) Vyvázení bílé Auto/Sunny/Cloudy/Tungsten/Fluorescent 1/Fluorescent 2 (Automatické/Slunecno/Zamraceno/Wolfram/Fluorescentní 1/ Fluorescentní 2) Kompenzace EV Samospous -2. 0 EV ~ +2. 0 EV (v krocích po 0. 5 EV) Off, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund -41- Cesky Polozka Interface PC Spous Popis USB 1. 1 pro PC kameru a velkokapacitní pam Elektronická spous, 1/4 ~ 1/2000 sekund Automatické vypnutí Off, 1min, 3min nebo 5min (definovatelné uzivatelem) Napájení Rozmr Váha 2X alkalické baterie AAA 87 X 57 X 25 mm <75± 3 g bez baterií Odstraování problém Ped odesláním fotoaparátu k oprav se seznamte s moznými píznaky a pokyny pro odstranní v následující cásti. Pokud problém petrvává, obrate se na nejblizsího prodejce nebo servisní stedisko. Napájení Píznak Digitální fotoaparát nelze zapnout. Pícina Nejsou vlozené baterie. Po jistou dobu jste fotoaparát Postup Správn vlozte baterie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-55HX823

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-55HX823 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag