Návod k použití SONY KDL-50W656A INSTALLATION GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KDL-50W656A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KDL-50W656A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KDL-50W656A.


SONY KDL-50W656A INSTALLATION GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (350 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-50W656A (1146 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KDL-50W656AINSTALLATION GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Avant d’utiliser le four à micro-ondes, lisez attentivement les recommandations d’utilisation et conservez-les soigneusement. Prima di utilizzare il forno, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo per future consultazioni. Antes de comenzar a utilizar su horno microondas, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y guardelas para futuras cuestiones. Przed włączeniem kuchenki prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi i o zachowanie jej na przyszłość. [. . . ] NEPOUŽÍVEJTE vlastní kovové nádoby ani cínové nádobí, protože v takovém případě mikrovlnné záření neprostupuje pokrmy rovnoměrně. Česky „„POZOR Drátěný rošt musí být vždy používán spolu se skleněným talířem. Jestliže chcete rošt vyjmout z trouby, uchopte ho pevně spolu s nádobou z varného skla. Při manipulaci s příslušenstvím používejte ochranné rukavice. Při vyjímání nebo vkládání pokrmů se v žádném případě nedotýkejte vnějšího povrchu okénka ani vnitřních kovových částí dvířek a trouby, protože mají vysokou teplotu. 19 CZ Použití časovače Oddálení spuštění přípravy pokrmu časovačem můžete naprogramovat vaření s odloženým začátkem. např. Stiskněte časovač Voličem času/hmotnosti nastavte dobu oddálení (až 9 hod). Nastavte požadovaný program a dobu přípravy pokrmu. Stiskněte tlačítko spuštění. „„Poznámka 1. Lze naprogramovat třífázovou přípravu pokrmů, včetně oddálení spuštění přípravy. např. Doba oddálení spouštění: 1 hod Vysoký výkon (1000 W): 10 min Slabý výkon (300 W): 20 min 2. Je-li naprogramována doba oddálení delší než 1 hodina, čas se bude odpočítávat v minutách. Je-li kratší než jedna hodina, bude se čas odpočítávat v sekundách. 3. Oddálení spuštění přípravy pokrmu nelze naprogramovat před automatickými programy. jednou 5 krát Prodleva Časovačem můžete naprogramovat odstavnou dobu po konci vaření nebo jím můžete troubou naprogramovat jako minutku. např. Nastavte požadovaný program a dobu přípravy pokrmu. Stiskněte časovač Voličem času/hmotnosti nastavte požadovanou dobu trvání (až 9 hod). Stiskněte tlačítko spuštění. „„Poznámka 1. Lze naprogramovat fázovou přípravu pokrmu včetně doby prodlevy. např. Vysoký výkon (1000 W): 4 min Prodleva: 5 min Vysoký výkon (1000 W): 2 min jednou jednou 2. Dojde-li během doby prodlevy nebo při naprogramování trouby jako minutového časovače k otevření dvířek trouby, bude se čas na displeji i nadále odpočítávat. V takovém případě stiskněte časovač, nastavte čas a stiskněte Start. 4. Odstavnou dobu nelze naprogramovat po automatickém programu. 20 CZ Vícefázové vaření vaření o dvou nebo třech fázích Příklad: Stiskněte tlačítko pro nastavení výkonu při mikrovlnném ohřevu. Pomocí voliče času/hmotnosti nastavte délku doby přípravy Stiskněte tlačítko pro nastavení výkonu při mikrovlnném ohřevu. Pomocí voliče času/hmotnosti nastavte délku doby přípravy Stiskněte tlačítko Start. Tím je spuštěn program přípravy a na displeji se začne odpočítávat čas. Příklad: ROZMRAZOVÁNÍ (270 W) dvě minuty a vaření jídla na MAX (1000 W). výkon tři minuty. Příklad: GRILL na NÍZKÝ výkon 4 minuty a vaření jídla na NÍZKÝ výkon (440 W) 5 minut. Stiskněte dvakrát tlačítko pro mikrovlnný výkon a zvolte tak výkon pro rozmrazování (270 W). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na dvě minuty. Stiskněte jednou tlačítko pro mikrovlnný výkon a zvolte tak maximální výkon (1000 W). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na tři minuty. Stiskněte tlačítko Start. Česky Stiskněte třikrát tlačítko pro grilovací výkon a zvolte tak úroveň grilování 3 (nízká). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na čtyři minuty. Stiskněte čtyřikrát tlačítko pro mikrovlnný výkon a zvolte tak nízký výkon (440 W). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na pět minut. Stiskněte tlačítko Start. „„Poznámka 1. 2. 3. 4. Pro trojfázové vaření zvolte další program před stisknutím tlačítka Start. Stisknutím tlačítka Stop / zrušit za provozu zastavíte činnost. Umístěte bochník na kuchyňský ubrousek. Stiskněte třikrát rychlé rozmrazování a po zvukovém signálu otočte. Nechte chléb odstát 5 minut (bílý světlý chléb) až 30 minut (hutný žitný chléb). Velké bochníky při odstavné době překrojte napůl. „„Důležité upozornění! Návod k rozmrazování najdete v kuchařce na straně Cz 16. 23 CZ Programy s automatickými čidly Celou řadu jídel lze připravit, aniž by bylo nutné zadávat dobu přípravy, hmotnost jídla či výkon. například: Vyberte požadovaný program s automatickým čidlem. Stiskněte tlačítko Start. „„ Ovládání pomocí šipek nahoru / dolů (+/): Každý má při přípravě pokrmů jiné preference. Poté, co párkrát použijete programy s automatickými čidly, možná usoudíte, že byste chtěli mít jídlo připravené trochu jinak. Pomocí šipek nahoru nebo dolů lze programy upravit tak, aby pokrmy ohřívaly delší, resp. Než stisknete tlačítko Start, stiskněte tlačítko nebo . Pokud jste s výsledky programů s automatickými čidly spokojeni, nemusíte tyto ovládací prvky vůbec používat. Poznámky 1. Trouba automaticky vypočte dobu přípravy nebo zbývající dobu přípravy. Dvířka by neměla být otevřena dříve, než se tato doba zobrazí na displeji. U zmrazených pokrmů se předpokládá teplota 18 °C až 20 °C, u ostatních druhů pokrmů +5 °C až +8 °C (teplota v chladničce). Program pro ohřátí hotové polévky je vhodný pro pokrmy s pokojovou teplotou nebo s teplotou po vyjmutí z chladničky. [. . . ] Po očištění trouby stisknutím tlačítka STOP / ZRUŠIT vymažete displej nebo nastavte otočný ČASOVÝ SPÍNAČ do polohy NULA. Jestliže se vysráží pára na vnitřní straně dvířek nebo na vnějším povrchu kolem dvířek, setřete ji měkkým hadříkem. Může k tomu dojít v případě, že mikrovlnná trouba pracuje v prostředí s vysokou vlhkostí, avšak v žádném případě se nejedná o projev závady. Čas od času je nutno vyjmout a očistit skleněný talíř. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KDL-50W656A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KDL-50W656A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag