Návod k použití SONY KDL-46X2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KDL-46X2000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KDL-46X2000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KDL-46X2000.


SONY KDL-46X2000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1353 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-46X2000 (6275 ko)
   SONY KDL-46X2000 annexe 1 (19393 ko)
   SONY KDL-46X2000 annexe 2 (6461 ko)
   SONY KDL-46X2000 annexe 3 (18707 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KDL-46X2000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-698-671-52(1) Digitální barevný LCD televizor Návod k obsluze Ped pouzitím televizoru si prosím pectte cást , , Bezpecnostní informace" v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro pípadné pozdjsí pouzití. KDL-52X2000 KDL-46X2000 KDL-40X2000 Uzitecné informace o výrobcích Sony © 2006 Sony Corporation Úvod Dkujeme vám za to, ze jste si vybrali výrobek Sony. Ped prvním zapnutím televizoru si prosím pozorn pectte tento návod a uschovejte jej pro pozdjsí pouzití. Informace o obchodních znackách · · je registrovaná obchodní znacka spolecnosti DVB Project. s jedním nebo nkolika následujícími americkými patenty: 5510752, 5736897. [. . . ] , , Vyp": Vypnutí rezimu DRC. Rada Polozka , , Rezim DRC" není dostupná pi nastavení , , Rezim Hry" na , , Zap" na nebo pi pouzívání funkce pozastavení obrazu nebo PAP; není také dostupná pi sledování obrazu ze zdroje s formátem 480p, 576p, 720p, 1080i nebo 1080p. Paleta DRC Pizpsobení úrovn detail (, , Realita") a hladkosti (, , Cistota") pro jednotlivé vstupní signály. Napíklad si mzete vytvoit jedno personální nastavení pro optimalizaci obrazu z kabelové televize a dalsí pro obraz z DVD pehrávace. Zobrazí se paleta DRC. Paleta DRC Realita: 26 Cistota: Zpt: Stisknte F/f/G/g pro úpravu polohy znacky (z). Pi posunování znacky z nahoru podél osy , , Realita" se obraz stává více detailnjsím. Pi posunování znacky z doprava podél osy , , Cistota" se obraz stává více vyhlazeným. Rada Polozka , , Paleta DRC" není dostupná pi nastavení , , Rezim Hry" na , , Zap", , , Rezim DRC" na , , Vyp" nebo pi pouzívání funkce pozastaveného obrazu nebo PAP; není také dostupná pi sledování obrazu ze zdroje s formátem 480p, 576p, 720p, 1080i nebo 1080p. Pokracování 25 CZ Pokrocilé nastavení Podrobnjsí nastavení vlastností obrazu. Pokud jste nastavili polozku , , Rezim obrazu" na , , Personální", mzete nastavovat/mnit následující polozky. , , Reset": Obnovení vsech pokrocilých nastavení na výchozí hodnoty , , Korekce cerné": Zvýraznní cerných oblastí obrazu pro dosazení vtsího kontrastu. zvýraznní kontrastu": Automatické nastavení polozek , , Podsvícení" a , , Kontrast" na nejlepsí úrove podle jasu obrazu. Toto nastavení je zvlást vhodné pro tmavé scény. Zvysuje rozlisení kontrastu v tmavých cástech obrazu. , , Gamma": Úprava vyvázení mezi jasnými a tmavými plochami obrazu. , , Zjasnní bílé": Zdraznní svtlých barev. Pi nastavení , , Rozsíený" se reprodukují zivé barvy a pi , , Normální" se reprodukují standardní barvy. , , Vyvázení bílé": Úprava barevné teploty podle barev. , , Zvýraznní detail": Zvýraznní podrobností v obraze. , , Zvýraznní obrys": Zvýraznní obrys v obrazu. Rady · Polozky , , Pokr. zvýraznní kontrastu" a , , Zvýraznní detail" nejsou dostupné pi pouzívání funkce pozastavení obrazu nebo PAP. · Polozka , , Zivé barvy" není dostupná pi nastavení polozky , , Barevný prostor" na , , Normální". 26 CZ Nabídka Zvuk Zvuk Cílové vstupy Rezim zvuku Reset Výsky Hloubky Vyvázení Automatická hlasitost Posunutí hlasitosti Zap Obecné Dynamický V nabídce Zvuk mzete zvolit z polozek vyobrazených v dále uvedeném seznamu. Jak zvolit polozky v nabídce , , Nastavení" se podívejte do cásti , , Nabídka Obraz" (strana 24). Vyber: Nastavit: Konec: Cílové vstupy Pro aktuáln sledovaný vstup vybírá mezi obecným nastavením polozek a samostatným nastavením jednotlivých polozek. , , Obecné": Pouzijte se bzné nastavení, jehoz úpravy jsou sdíleny s jinými vstupy, ve kterých je polozka , , Cílové vstupy" nastavena na , , Obecné". AV1): Umozuje nastavení kazdé polozky zvlás pro aktuální vstup. Rada Chcete-li, aby se pouzilo stejné nastavení pro vsechny vstupy, nastavte pro kazdý vstup moznost , , Obecné". Funkce nabídky Rezim zvuku Výbr rezimu zvuku. Obnoví vsechna nastavení nabídky , , Zvuk" krom , , Cílové vstupy", , , Rezim zvuku" a , , Duální zvuk" na výchozí tovární hodnoty. [. . . ] 32 Odstín 24 ízení napájení 41 Ostatní 18, 22 Ostrost 25 Osvtlení loga 32 Oznacení pístroj 33 Oznacení program 35 T Technické nastavení 39 Technické údaje 46 Teletext 17 Tídní program 35 Typ audio 38 F Fastext 17 Fáze 41 Filmový rezim 32 Formát obrazovky 17, 29, 41 50 CZ V Výsky 27 Videorekordér Pipojení 5 záznam 19 Vstup AV7 33 Vylepsení kontrastu 26 Vyvázení 27 Z Zem 6 Zjasnní bílé 26 Zoom 17 Doplující informace 51 CZ 52 CZ KDL-52X2000 KDL-46X2000 KDL-40X2000 Upevnní drzáku pro instalaci na stnu/Instalace stolku pro televizor © 2006 Sony Corporation 2-698-673-22(1) Pro zákazníky: Pro ochranu výrobku a z bezpecnostních dvod spolecnost Sony drazn doporucuje, aby instalace televizoru byla provedena prodejcem Sony nebo autorizovaným dodavatelem. Televizor KDL-52X2000/KDL-46X2000/ KDL-40X2000 je mozné instalovat na drzák na stnu SU-WL51 nebo stolek SU-FL61 (prodávají se samostatn). Prosím poskytnte autorizovanému dodavateli tento doplnk o instalaci a také návod k obsluze (dodávaný s drzákem pro instalaci na stnu SU-WL51 nebo stolkem SU-FL61 TV). Tyto dokumenty si pozorn pectte pro bezpecnou a správnou instalaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KDL-46X2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KDL-46X2000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag