Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46HX923

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46HX923. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46HX923 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46HX923.


SONY BRAVIA KDL-46HX923 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46HX923

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnosti. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze vsak zarucit, ze se urcité instalaci rusení nevyskytne. Pokud k rusení rozhlasového ci televizního píjmu, jehoz vznik lze jednoznacn urcit vypínáním a zapínáním pístroje, skutecn dojde, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusení omezit nkterým z následujících opatení: Zmte polohu nebo orientaci píjmové antény. [. . . ] Uzavená vozidla, místa vystavená pímému slunecnímu záení, extrémn vysokým teplotám nebo záru. Místa vystavená silným magnetickým polím. 6. Je-li pístroj zapnutý, neotevírejte vícko pihrádky na baterie. Vnikne-li do tohoto fotoaparátu voda, ihned vypnte napájení a vyjmte baterie. Údrzba fotoaparátu: 1. Pokud je znecistný povrch objektivu, displeje LCD nebo hledácku, pouzijte kartácek na optiku nebo mkký hadík; nedotýkejte se prsty. 2. Zabrate úderu fotoaparátu o tvrdý pedmt, který by mohl poskrábat povrch objektivu nebo displeje LCD. Nepouzívejte zádné chemikálie nebo rozpoustdla, která mohou porusit nebo deformovat plás a povrchovou úpravu tohoto fotoaparátu. Pouzívejte pouze mkký hadík. 3. -11- Cesky 1-4 Obsah balení Pi nákupu tohoto výrobku zkontrolujte, zda balení obsahuje následující polozky. Disk CD-ROM (s ovladacem fotoaparátu) Pouzdro Popruh 2 baterie AAA KABEL USB Uzivatelská pírucka Strucná pírucka -12- Cesky Kapitola 2 Seznámení s fotoaparátem 2-1 Názvy cástí Pohled zepedu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Závrka Vypínac Indikátor samospoust Blesk Objektiv Drzák popruhu Závit pro pipevnní na stativ (8) Slot na pamovou kartu (9) Vícko pihrádky baterie -13- Cesky Pohled zezadu (1) (2) (3) (4) (5) Indikátor makra Stavový indikátor Rychlé tlacítko pehrávání Tlacítko rezim Tlacítko nastavení (6) (7) (8) (9) Tlacítko funkcí Tlacítko makro Kryt portu USB Port USB (10) Displej LCD -14- Cesky 2-2 Specifikace Objektiv: ohnisková vzdálenost = 8, 34 mm Snímací prvek: 1/2" CMOS s 3, 3 megapixely Ostení: F / 3. 0 Citlivost: ISO 100 Vyvázené bílé: Vyvázené bílé: automaticky, slunecno, zárovka, výbojka, oblacno Závrka: elektrická Rychlost závrky: 1/4 s. Displej LCD: TFT LCD 1. 5" Pamové médium: Vnitní pam Flash 32 MB Slot pro pamovou kartu SD (podporuje karty o kapacit 8 MB ­ 512 MB) Formát obrazového souboru: Still Image pro JPEG Motion Image pro JPEG Rozlisení obrazu: Vysoké: 2976 x 2232 (technologie interpolace firmwarem), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960 Digitální zoom: Digitální zoom 4X po 10 krocích Rozsah ostení ­ standardní: 1, 2 m ~ nekonecno Rozsah ostení ­ makro: 17 ~ 22 cm Samospous: Zpozdní 10 s. Rezim PC-CAM (propojení fotoaparátu s pocítacem): QVGA (320 x 240) 15 snímk/s / VGA (640 x 480) 15 snímk/s Rezim blesku: Automaticky, vypnuto OSD: anglictina, cínstina, francouzstina, nmcina, italstina, -15- Cesky japonstina a spanlstina Rozhraní pro pipojení k pocítaci: USB (ver. 1. 1) Videosoubory: Souvislé nahrávání vidosouboru o délce 83 sekund ve formátu 320 x 240 (vnitní pam 32 MB) Kapacita snímk (32 MB): 1280x960 1600x1200 2048x1536 2976x2232 32 MB Jemná Normální 138 179 94 119 59 78 30 39 Napájení: 2 alkalické baterie AAA nebo podpora napájení 5V prostednictvím rozhraní USB (rezim PC-CAM) Rozmry: 87 x 57 x 19 mm (bez vystupujících cástí) Hmotnost: Piblizn 75 g (bez baterie a pamové karty SD) 2-3 Pozadavky na systém Pro optimální výsledky pouzívání tohoto digitálního fotoaparátu s pocítacem drazn doporucujeme pouzívat lepsí operacní systém. V následující cásti jsou uvedeny minimální pozadavky digitálního fotoaparátu na operacní systém pocítace: (pro pocítace s operacním systémem je k dispozici pouze vymnitelný disk) Pozadavky na systém (operacní systém Windows) Procesor Pentium II 400 MHz nebo výkonnjsí Pozadavky na systém (operacní systém Macintosh) PowerPC G3/G4 Procesor -16- Cesky OS Pam Volné místo na pevném disku Nezbytná zaízení Windows 98/98SE/Me/2000/XP 64 MB pamti RAM 128 MB volného místa na pevném disku Jednotka CD-ROM Volný port rozhraní USB Barevný monitor (doporuceno 800 x 600, 24bitové barvy nebo výkonnjsí) OS 9. 0 nebo novjsí 64 MB pamti RAM 128 MB volného místa na pevném disku Jednotka CD-ROM Volný port rozhraní USB Barevný monitor (doporuceno 800 x 600, 24bitové barvy nebo výkonnjsí) Zobrazení Kapitola 3 Ovládací prvky, ovládání a displej 3-1 Indikátory LED V následující cásti je popsán význam indikátor LED, které se nacházejí na horní stran displeje LCD: Indikátor makra Pohotovostní rezim/zaneprázdnno (Zelený indikátor LED) (Cervený indikátor LED) -17- Cesky Zelený indikátor LED se rozsvítí, kdyz pepnte tlacítko makro na levé stran fotoaparátu do polohy makro. Vyjmte pamovou kartu ve smru sipky. Upozornní Nez zacnete fotoaparát pouzívat, nezapomete vlozit pamovou kartu do slotu. Pokud je pamová karta plná nebo obsahuje dalsí snímky, mzete ji zformátovat stisknutím tlacítka Mode polozky Format (Formátovat) v nabídce Setup Mode nastavení). (Rezim) a volbu (Rezim -33- Cesky Tento digitální fotoaparát je vybaven vnitní pamtí o kapacit 32 MB pro ukládání snímk. Je-li vlozena pamová karta, budou data pednostn ukládána na tuto kartu. POZNÁMKA S tímto fotoaparátem lze pouzívat pamové karty typu SD nebo MMC ( 8 MB ­ 512 MB). Ped vlozením nebo vyjmutím pamové karty SD nejdíve vypnte fotoaparát. Bhem fotografování nebo pehrávání snímk pamovou kartu SD nevyjímejte ­ mze dojít k poskození pamové karty nebo fotoaparátu. Pi vkládání nesprávným smrem nelze pamovou kartu zasunout. Pamovou kartu nezasunujte silou ­ mze dojít k jejímu poskození. Pokud fotoaparát pamovou kartu nerozpozná, mkkým hadíkem opatrn otete kovové konektory karty a vlozte znovu do fotoaparátu. 5-4 Nastavení jazyka displeje Ped pouzíváním fotoaparátu pejdte stisknutím tlacítka Mode (Nabídka) do rezimu Setup Mode (Rezim nastavení) a volbou polozky "Language" (Jazyk) nastavte jazyk displeje. K dispozici je 7 -34- Cesky mozností: English (anglictina), Chinese (cínstina), French (francouzstina), German (nmcina), Italian (italstina), Japanese (japonstina) a Spanish (spanlstina). 5-5 Datum a cas Ped pouzíváním fotoaparátu pejdte stisknutím tlacítka Mode (Nabídka) do rezimu Setup Mode (Rezim nastavení) a volbou polozky "Date/Time" (Datum/cas) nastavte datum a cas. Kapitola 6 Zacínáme 6-1 Rezim nastavení V rezimu Setup Mode (Rezim nastavení) lze nastavit základní nastavení fotoaparátu, napíklad: Image Size (Velikost snímku), Image Quality (Kvalita snímku), White balance (Vyvázení bílé) a EV Compensation (Kompenzace expozice). Nastavení General (Obecné) obnoví výchozí nastavení výrobce. [. . . ] Nyní mzete zacít pouzívat nov pidaný vymnitelný disk (zaízení SD), který pedstavuje digitální fotoaparát. Pocítace s operacním systémem Windows Poklepáním otevete polozku "Vymnitelný disk". Poklepejte na slozku, která obsahuje ulozené snímky/videoklipy. Vyberte pozadované snímky/videoklipy a v nabídce "Edit" (Úpravy) zvolte píkaz "Copy" (Kopírovat). Potom otevete cílové umístní a v nabídce "Edit" (Úpravy) -42- Cesky zvolte píkaz "Paste" (Vlozit). Pocítace s operacním systémem Mac OS Otevete okno disku "bez názvu" nebo cílového umístní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46HX923

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46HX923 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag