Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46HX920

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46HX920. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46HX920 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46HX920.


SONY BRAVIA KDL-46HX920 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46HX920

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnosti. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovsem vyloucit, ze u konkrétní instalace k rusení nedojde. Pokud je pi vypnutí a zapnutí evidentní, ze zaízení zpsobuje nezádoucí rusení píjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto rusení odstranit nkterým z následujících opatení: Zmte polohu nebo orientaci píjmové antény. [. . . ] Jestlize nejste v rezimu makro, minimální vzdálenost je 19 cm. Pouzívejte rezim makro pro objekty ve vzdálenostech 17 ­ 19 cm od aparátu. K zapnutí funkce makro pouzijte tlacítko makro na stran aparátu. Objeví se ikonka , která ukazuje, ze je kamera v rezimu makro. Funkce makro mze být pouzita v obou rezimech Videa a Fotoaparátu. 3. 4. 4 Pouzití funkce zoom Kamera má 4x digitální zoom. Stav zoomu je ukázán na ukazateli na levé stran displeje. Pomr zoomu je také zobrazen v císlech pod ukazatelem zoomu. -24- Cesky 3. 5 Rezim videa Rezim Videa pouzívejte knatácení videí a jejich ukládání ve vnitní pamti nebo na kart SD. ikonka Videa 3. 5. 1 Ikonky rezimu videa K seznámení s ikonkami rezimu videa a jeho symbol vyuzijte následující obrázek. Prohlédnte si spodní tabulku, která obsahuje popis vsech ikonek a symbol. Ikonka 1 2 3 4 Ukazuje stav baterie. Ukazuje datum. Popis Indikátor pamti, SD karty nebo vnitní pamti. -25- Cesky Ikonka 5 6 Grafické zobrazení soucasného stavu zoomu. Ukazuje zoom. Popis 3. 4. 4 Pouzití funkce zoom Pectte si 3. 4. 4 , , Pouzití funkce zoom" 3. 5. 3 Pouzití funkce makro Pectte si 3. 4. 3 , , Pouzití funkce makro" 3. 6 Rezim pehrávání Rezim pehrávání se pouzívá k prohlízení vsech obrázk nebo videí ulozených ve vasí kamee. 3. 6. 1 Ikonky rezimu pehrávání K seznámení s ikonkami rezimu Pehrávání a jeho symbol vyuzijte následující obrázek. Pehrávání fotografií Pehrávání videa -26- Cesky Prohlédnte si spodní tabulku, která obsahuje popis vsech ikonek a symbol. Ikonka 1 2 3 4 5 6 7 Popis Ukazuje, ze zobrazený obrázek mze být piblízen nebo pemístn. Císlo soucasné fotografie/celkové císlo fotografií a videí na vnitní pamti nebo soucasné pamti. Jeden disk je vnitní pam kamery, druhý je mini SD karta. Soubory mzete táhnout a spustit z/do nových odstranitelný disk jako u jiných disk. 3. 7. 2 Rezim webcamu Pi nastavení ve webcamu mze být kamera s Windows XP pouzívaná k zachycení fotografií nebo spolecn se software jiných spolecností k zasílání zivých video obrázk pes Internet. Pectte si také , , Pipojení k pocítaci" v 2. 8 a , , USB spojení" v 4. 3. 4 -29- Cesky 4. Ovládání menu nastavení Po pectení této sekce se dozvíte, jak nastavit vasi kameru a pouzívat dalsí funkce. Tlacítko menu 4. 1 Menu obrázk Menu obrázk se objeví, kdyz je kamera v rezimu Fotoaparátu a je stistno tlacítko menu. Menu obrázk je dostupné pouze v rezimech Fotoaparátu a Videa. 4. 1. 1 Kvalita obrázku Volbu kvality obrázku pouzívejte k nastavení velikosti obrázku. Vtsí obrázky obsahují více detail, spotebují proto více pamti. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu kvality obrázku (Picture Quality). 5. Poznámka: Tato volba je pístupná pouze v rezimu Fotoaparátu. -30- Cesky 4. 1. 2 Nastavení jasnosti (nadále pouze EV) Nastavení jasnosti, EV, se pouzívá ke zmnám svtelnosti pro vase obrázky. Normáln je tato hodnota nastavena na nulu, ale mzete ji chtít zvýsit, k osvícení pedmt se silným zadním svtlem, nebo snízit, jestlize fotografujete velice jasné pedmty. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu hodnoty vystavení (Exposure Value). Pi dosazení maximální hodnoty stisknte OK k optovnému zacátku od nejnizsí hodnoty. [. . . ] Po instalaci ovladace a pipojení kamery se pam kamery a jakékoli nainstalované mini SD karty zobrazí jako Przkumníku Windows jako Pamti. Soubory mohou být pemísovány stejným zpsobem jako u obycejných disk. Pocítacová kamera Pi pouzití kamery s pocítacem nebo jako webcamu budete se vsemi operacními systémy (Windows XP/ME/2000/98SE) muset nainstalovat ovladace. Poznámka: Instalace ovladac jsou pozadovány pro vsechny operacní systémy. -41- Cesky Digitální kamera mze být pouzita jako PC kamera nebo webcam. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46HX920

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46HX920 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag