Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46HX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46HX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46HX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46HX725.


SONY BRAVIA KDL-46HX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46HX725 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46HX725 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46HX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Patentovaná optická konstrukce umozuje spolehlivé detekování objekt bez ohledu na smr. Jedno z nejdokonalejs ích c idel na svete Podporuje ucení a k jeho ovládání stací ti tlacítka. Plná digitalizace má zásluhu na získávání stabilních a spolehlivých informací, cidlo lze upravit pro provoz v nejnárocnjsích prostedích. [. . . ] Díky tmto vlastnostem je cidlo BRAVIA KDL-46HX725 vhodné pro pouzití ve skladech materiálu i pi zpracování potravin, kde je dlezité pesné detekování na velké vzdálenosti. 2-PD PRÁH Blízký Pij Slouzí ve vsech prostedích Jednotka BRAVIA KDL-46HX725 je utsnna. Robustní hliníkový kryt a hladká konstrukce zabrauje zachytávání prachu. Cidlo BRAVIA KDL-46HX725 je tedy ideální pro pouzívání v potravináském prmyslu. Volitelný nátr umozuje provoz v agresivních prostedích a antikondenzacní úprava s vyhívaným sklenným prhledem umozuje práci v prostedí s velmi nízkými teplotami. -40 °C PRÁH 2-PD Vzdálený Vys +50 °C LED LED Vzdálený Pij Blízký Patentovaná optická konstrukce zajis uje spolehlivé snímání Optika cidla BRAVIA KDL-46HX725 je speciáln sestavena pro mení vzdálenosti na principu , , dvojité triangulace". Tato patentovaná optická konstrukce umozuje cidlu BRAVIA KDL-46HX725 spolehlivé detekování pedmt bez ohledu na smr. Tento postup je ideální pi instalaci cidla BRAVIA KDL-46HX725 v prostorech s omezeným pístupem. S pomocí tohoto propojení mzete provoz cidla stále sledovat na pocítaci pohodln vzdáleni od nebezpecného místa. Sensor Support Software (S3) Sada Omron Sensor Support Software (S3) umozuje vyuzívat výhod kopírování nkolika upravených nastavení cidel, sledování dat pro podrobnjsí analýzu, snadné nastavování parametr a sledování promnných. Vestavná inteligence Jednotka BRAVIA KDL-46HX725 je inteligentní: má jeden programovatelný vstup a dva programovatelné výstupy, vsechny jsou softwarov konfigurovány jako PNP nebo NPN a zajisují maximální moznou pesnost. Programovatelný vstup lze nastavit jako ucící se nebo pevn programovaný. Programovatelné výstupy lze nastavit na rzné pevné body (ízení doplování regál je pouze jedním z mnoha píklad), alarmy, samocinné testy, atd. Analogová verze cidla BRAVIA KDL-46HX725 nabízí úplný rozsah lineárních analogových výstup, je tedy ideální pro odvíjecí stroje. Cidlo BRAVIA KDL-46HX725 mze zjisovat, zda je na regálu místo pro paletu Dva výstupy mohou zjistit, zda je na daném míst jedna, dv nebo více palet Potravináské stroje je teba casto cistit. [. . . ] Analogová verze cidla BRAVIA KDL-46HX725 nabízí úplný rozsah lineárních analogových výstup, je tedy ideální pro odvíjecí stroje. Cidlo BRAVIA KDL-46HX725 mze zjisovat, zda je na regálu místo pro paletu Dva výstupy mohou zjistit, zda je na daném míst jedna, dv nebo více palet Potravináské stroje je teba casto cistit. V prostedí s prudkými zmnami teploty a s psobením vody a páry je zcela utsnné cidlo s vyhívaným prhledem nutností Díky optickému propojení lze cidlo nastavovat a kontrolovat na dálku, i kdyz pracuje v oblasti omezeného pístupu Toto robustní cidlo je ideální pro provoz v nejnárocnjsích prostedích Analogová verze cidla BRAVIA KDL-46HX725 je ideální pro navíjecí a odvíjecí stroje Objednací informace Snímace Model Zpsob snímání Nastavení vzdálenosti (BGS/FGS) Vyhívaný prhled Vyhívaný prhled Vzhled Zpsob pipojení Konektor M12 (5pólový) Nastavení vzdálenosti 0, 2 m - 2, 0 m Digitální výstup BRAVIA KDL-46HX72517 BRAVIA KDL-46HX725H17 BRAVIA KDL-46HX72537 BRAVIA KDL-46HX725H37 BRAVIA KDL-46HX72547 Digitální a analogový výstup BRAVIA KDL-46HX72527 Píslusenství (objednává se samostatn) Komunikace Zpsob komunikace s cidlem IC datové rozhraní Vzhled Pichycení Zpsob komunikace s pocítacem RS232 Model E3NT-AL232 2M SONY EUROPE B. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46HX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46HX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag