Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46HX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46HX723. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46HX723 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46HX723.


SONY BRAVIA KDL-46HX723 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (40171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46HX723 (3701 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46HX723 (3713 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46HX723

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Typ s optickým vlákny: stabilita detekce ±4mm Stabilní a výkonný pro prbznou detekci. 60° Jednoduchá montáz. 10° 10° Principy detekce BRAVIA KDL-46HX723 detekuje barvy s pouzitím skutecnosti, ze pomr primární barvy (tj. cervené, zelené nebo modré), odrazené objektem, je rzný a to podle barevnosti daného objektu. S pouzitím vysplé technologie, vícevstvého filtru (nazývaného FAO - free angle optic), BRAVIA KDL-46HX723 vyzauje cervené, modré a zelené svtlo v jedné optické ose. [. . . ] Zaznamenání barvy OK OUTPUT 1 2 3 BANK 4 LEVEL THRESHOLD Senzor 1 2 3 BANK 4 Akustický signál LEVEL THRESHOLD TEACH SELECT TEACH SELECT Jestlize záznam barvy nebyl dokoncen Spatn vsechny cervené LED pásma necitlivosti budou blikat. TEACH ADJ RUN Snímaný objekt TEACH ADJ RUN Vsechny indikátory úrovn detekce (zelené) se rozsvítí. Pásmo necitlivosti je nastaveno na hodnotu 4. Umístte snímaný objekt do bodu detekce a zmácknte tlacítko ucení (TEACH). 3. Nastavení pásma necitlivosti (jestlize je poteba) OUTPUT Úrove detekce a tolerance Jestlize detekovaná barva je podobnjsí naucené barv (barvy jsou podobnjsí), pocet svítících indikátor úrovn detekce (zelené) se bude zvysovat. Kontrolní výstup se sepne, jestlize úrove detekce pekrocí úrove pásma necitlivosti(cervený) a rozepne, pokud úrove detekce nepekrocí úrove pásma necitlivosti. Nastavte pásmo necitlivosti na vyssí úrove pro pesnjsí rozlisování barev nebo na nizsí úrove pro povolení nerozlisování podobných barev (ignorace malých rozdíl barevnosti, retence prachu apod. ) Úrove detekce Senzor 1 2 3 BANK 4 LEVEL THRESHOLD Akustický signál TEACH SELECT Snímaný objekt TEACH ADJ RUN Umístte snímaný objekt a zmácknte tlacítko SELECT v ADJ rezimu a seite. (Seízení mzete provést bez snímaného objektu. Bank, vybraný v rezimu ADJ je bank vybraný v rezimech TEACH nebo RUN Provoz OUTPUT Tolerance Indikátor cinnosti : ON Kontrolní výstup : ON Hodnota pásma necitlivosti Indikátor cinnosti : OFF Kontrolní výstup : OFF Hodnota pásma necitlivosti Úrove detekce 1 2 3 BANK 4 LEVEL THRESHOLD TEACH SELECT TEACH ADJ RUN Provete mení v rezimu RUN . Zaznamenaná barva mze být zvolena vstupem výbru banky. A-154 Standardní fotoelektrické senzory Modely se 4 výstupy(BRAVIA KDL-46HX723-MA ## / BRAVIA KDL-46HX723-MX ## / BRAVIA KDL-46HX723-MY ## ) 1. Výbr kanálu OUTPUT 1 2 CH- 3 OUT 4 LEVEL THRESHOLD Akustický signál (2) TEACH (1)SELECT ADJ RUN TEACH (1) Pepnte pepínac rezimu na TEACH a vyberte BANK, který chcete pouzít tlacítkem SELECT. Zaznamenání barvy OUTPUT OUTPUT OUTPUT 1 2 3 BANK 4 LEVEL THRESHOLD TEACH 11 22 CH- 3 3 CHOUT 4 4 LEVEL OUT LEVEL THRESHOLD THRESHOLD SELECT Akustický signál BLIP Senzor Senzor Jestlize záznam barvy Spatn nebude dokoncen, vsechny cervené LED pásma necitlivosti budou blikat TEACH ADJ RUN TEACH TEACH SELECT SELECT Vsechny indikátory úrovn detekce (zelené) se rozsvítí Pásmo necitlivosti je nastaveno na hodnotu 4 Snímaný objekt Registered object TEACH TEACH ADJ ADJ RUN RUN Umístte snímaný objekt do bodu detekce a zmácknte tlacítko Ucení (TEACH). 3. Nastavení prahu necitlivosti (jestlize je poteba) OUTPUT Senzor 1 2 CH- 3 OUT 4 LEVEL THRESHOLD Akustický signál TEACH SELECT Úrove detekce a tolerance Jestlize je detekovaná barva podobnjsí naucené barv (podobné barvy), pocet svítících indikátor úrovn detekce se bude zvysovat. Pro typy A Opatení Jestlize je pouzitá barva pro kalibraci jiná nez bílá, bude cinnost perusena a a vrácena k pedchozímu stavu protoze výstupy nebudou moci být nastaveny na stejné hodnoty. 1 (bílá) je pouzita pro provádní cinnosti kalibrace typ A nebo X. Hodnoty výstup budou nastaveny na 7V a nebude jejich kapacita pln vyuzita. · Jestlize svorka c. 4 (zlutá) je pouzita pro cinnost kalibrace typu Y, operace bude neproveditelná, protoze kompenzace nebude moci být provedena. · a X pouzijte svorku c. 4 (zlutá) pro nastavení výstupních hodnot na 10V. A Nastavte standardní bílou (teba papír) do pozice snímání. · B Pipojte na kalibracní svorku naptí 24V na dobu 1ms nebo delsí. E Odstrate standardní bílou a mzete zacít snímat. A-158 Standardní fotoelektrické senzory Opatení Správné pouzití Spolecné pro celou sérii BRAVIA KDL-46HX723 Vzhled Resetovací cas pi zapnutí napájení Senzor BRAVIA KDL-46HX723 je pipraven snímat objekty do 100ms po zapnutí napájení. Proto pouzijte zaízení pipojená k BRAVIA KDL-46HX723 po 100ms od zapnutí napájení. Jestlize je zátz pipojena k jinému zdroji napájení, zapnte nejdíve napájení BRAVIA KDL-46HX723. Speciáln pro pesnou detekci po zapnutí napájení zahejte nejdíve systém po dobu cca 15minut. [. . . ] V tomto pípad znovu provete ucení nebo nastavení pásma necitlivosti. Ochranný kryt Ochranný kryt dotahujte momentem v rozmezí 0, 2 az 0, 3Nm pro zabezpecení dostatecného stupn krytí. Hlavice Zesilovac Hlavice Zesilovac 20 mm min · Nezatzujte nebo nestlacujte. Optické vlákno Drzák vodic z nylonu Typ s vestavným zesilovacem Instalace Síly pi dotahování Pi instalaci obalu dotahujte max. Instalace senzoru Tento senzor nemá prevenci ped vzájemnou interferencí. Jestlize chcete provádt pesnou detekci, pouzijte senzor s ochranným krytem proti rusícímu svtlu a zabezpecte paprsek tak, aby nebyl ovlivován pímo okolním svtlem (zárovky, slunecní svtlo nesmí svítit pímo do senzoru). · Optické vlákno k hlavici mze být poskozeno nadmrnými vibracemi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46HX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46HX723 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag