Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46HX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46HX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46HX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46HX720.


SONY BRAVIA KDL-46HX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (40171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46HX720 (3713 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46HX720 (3701 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46HX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] dopadové svtlo ( Y smr ) BRAVIA KDL-46HX720G1 Dopadové svtlo [%] /VG2 Vzdálenost [mm] Úhel [°] Úhel [°] Schopnost barevného snímání Dopadové svtlo [%] BRAVIA KDL-46HX720G Bílá Cervená Oranz Zlutá Bílá Cervená O O O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O Rozdíly v dopadovém svtle podle barev Zluto Zelená Tyrkys Modrá Rzová Purpur Cerná zelená O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Oranz Zlutá Zluto zelená Zelená Tyrkys Modrá Rzová Zlutozelená Purpurová Rzová Zlutá Oranzová Zelená Tyrkysová Cervená Modrá Cerná Bílá O O X Barva Purpur Cerná Standardní snímené objekty ( barva vs. Munsell) Japonský barevný podnikový standard barevná karta 230 11 standardních barev Zobrazení barev Munsell O : snímatelné : snímatelné ale nestabilní X : nesnímatelné Technický prvodce Snímání lesklých objekt Pro detekci lesklých objekt naklote senzor tak, aby nebyl ovlivnn zrcadlovým odrazem a zabezpecte stabilní polohu BRAVIA KDL-46HX720 pi snímání. Bílá Cervená (R) Oranzová (YR) Zlutá (Y) Zlutozelená (YG) Zelená (G) Tyrkysová (BG) Modrá (B) Purpurová (P) Rzová (RP) 5 az 15° 5 az 15° Cerná (N) N9. 5 4R, 4. 5/12. 0 4YR, 6. 0/11. 5 5Y, 8. 5/11. 0 3GY, 6. 5/10. 0 3G, 6. 5/9. 0 5BG, 4. 5/10. 0 3PB, 5. 0/10. 0 7P, 5. 0/10. 0 6RP, 4. 5/12. 5 N2. 0 Snímaný objekt Snímaný objekt 3 BRAVIA KDL-46HX720 BRAVIA KDL-46HX720 Názvosloví Provozní indikátor (oranzový) Svítí, kdyz je výstup sepnut Úrove detekce senzoru (zelený) Zobrazuje úrove detekce. SET tlacítko Pouzívá se pro nastavování ucení a prahové úrovn Indikátory prahové úrovn (cervené) Zobrazuje hladinu prahové úrovn Volic módu Volba módu UP/DOWN (nahoru/dol) volic Zvzsuje hodnotu prahové úrovn, kdyz se nastavuje nahoru. snizuje hodnotu prahové úrovn, kdyz se nastavuje dol. Operace Výstupní okruh NPN (BRAVIA KDL-46HX720G11, BRAVIA KDL-46HX720G21) Hndý Úrove detekce senzoru (zelený, 8 úrovní) Indikátor prah. úrovn (cervený, 13úrovní) 1 Zátz Bílý 2 Hlavní okruh 4 Provozní indikátor (oranzový) Vstup dálkového ovládání /vstup zptné vazby Cerný Kontrolní výstup Modrý 10 az 30 VDC (Viz pozn. ) Zátz 100 mA max. 3 Uspoádání pin v konektoru PNP (BRAVIA KDL-46HX720G16, BRAVIA KDL-46HX720G26) Indikátor prah. úrovn (cervený, 13úrovní) Hndý 1 Kontrolní výstup 10 az 30 VDC Úrove detekce senzoru (zelený, 8 úrovní) 4 Hlavní okruh 2 Cerný vstup dálkového ovládání /vstup zptné vazby Bílý Zátz (Viz pon. ) Zátz Modrý Provozní indikátor (oranzový) 3 Poznámka : Výstup zptné vazby dálkového ovládání a vstup dálkového ovládání jsou zapojeny na stejný pin. [. . . ] Viz zaznamenání znacky (Ucení) BRAVIA KDL-46HX720 3. Zkontrolujte volic módu, jestli je nastaven na RUN (bh) Zaznamenání znacky ( ucení ) Pro optimální ucení si pectte následující. Znacka a základ jsou mírn barevn odlisné Dvoubodové ucení 1 Základ nemá barevný vzor. Je pozadováno vzdálené ucení bez pozicování. Nastavte znacku do snímací pozice a zmácknte SET tlacítko. Vsechny indikátory úrovn budou ON Senzor Základ má barevný vzor. Znacka a základ jsou jasn rozdílné barvy. Znacka Jednobodové ucení Standardní úrove je nastavena a výstup je sepnut, kdyz je detekována znacka. Dvoubodové ucení Prahová úrove je nastavena mezi barvou znacky a základu. Výstup je sepnut, kdyz je znacka detekována. Autoteaching Prahová úrove je nastavena mezi barvou znacky a zakladu. Výstup je sepnut, kdyz je znacka (tj. barva s kratsím prchozím casem) detekována. Základ Zmácknte Cervené indikátory budou ON. 3 Jestlize se ucení zdailo, odstrate znacku a zmácknte SET (nastav) tlacítko pi snímání základu. Jestlize se ucení zdailo, vsechny zelené indikátory detekce budou sepnuty. Jestlize se ucení nezdailo, vsechny cervené indikátory prahové úrovn budou blikat. Senzor Ctte dále pro kazdou jednotlivou metodu ucení. úrovn Zmácknte Snízení hladiny prahové úrovn Indikátory prahové úrovn Hladina prah. úrovn 3 Po nastavení hladiny nastavte volic módu na RUN. 6 BRAVIA KDL-46HX720 Nastavení Indikátor úrovn detekce Kontrolní výstup senzoru BRAVIA KDL-46HX720 sepne, pokud detekovaná hladina pevýsí prahovou úrove. Indikace detekované hladiny se lisí podle druhu ucící metody. Jednobodové ucení Horní a dolní prahové hodnoty jsou nastavené na základ znacky a indikátory úrovn detekce signalizují stupe podobnosti barvy znacky a detekované barvy Indikátory hladiny detekce Indikátor operace BRAVIA KDL-46HX720 Dvoubodové nebo auto-ucení Jednotlivá prahová hodnota je nastavena mezi znackou a základem (viz níze). Indikátory hladiny prahové úrovn ukazují toleranci mezi znackou a základem. Indikátory hladiny detekce Indikátor operace Úrove detekce Úrove detekce Znacka Výstup : ON Výstup : OFF Hodnota prah. úrovn Výstup : ON Znacka Hodnota prah. úrovn Výstup : OFF Základ Hodnota prah. úrovn Výstup : OFF Hodnota prah. úrovn Funkce dálkového ovládání (volba banky, registrace znacky a nastavení prahové úrovn) V módu RUN nebo ADJUST Ovládací signály Zápis nktérého ze signál, které jsou popsány v následující tabulce, císlo Ovládací signál na vstup dálkového ovládání, umozuje dálkové ovládání senzoru BRAVIA KDL-46HX720. 1 Kdyz je signál akceptovaný, sepne výstup zptné vazby na 0, 3s. Pouze v pípad jednobodového ucení mze být vlozen signál rucn, sepnutím na vstupu na dobu 1, 5s nebo déle. 2 Casový diagram Výstup zptné vazby : sepnut pouze v pípad správného dokoncení procesu . 2. 5 s min. Funkce Banka 1 je zvolena (Indikátor provozu je OFF v TEACH módu) Banka 2 je zvolena (Indikátor provozu ON v TEACH módu) Autoteaching 3 4 dálkové ovládání I/O Operace senzoru 2. 0 s vstupní signal 0. 3s Dvoubodové ucení (1. a 2. ) Jednobodové ucení (nebo vstup 1, 5s min. ) Hladina prahové úrovn 1 je zvolena Hladina prahové úrovn 3 je zvolena Hladina prahové úrovn 5 je zvolena Hladina prahové úrovn 7 je zvolena Hladina prahové úrovn 9 je zvolena Hladina prahové úrovn 11 je zvolena Hladina prahové úrovn 13 je zvolena Následný vstupní signál 5 Rozlisení vstupu Zmna nastavení Restart detekce 6 Poznámka :Jestlize je signál zasílán kontinuáln, ujistte se, ze je mezi vstupy signálu interval 2, 5s (viz výse). 7 8 9 10 11 12 Poznámka : Vstup pulsu kazdého signálu musí být v toleranci ±0, 1s 7 BRAVIA KDL-46HX720 ádkový diagram - píklad Ovládací signály jsou vlozeny do zebíckového diagramu, jak je ukázáno níze. [. . . ] a 2. ) Jednobodové ucení (nebo vstup 1, 5s min. ) Hladina prahové úrovn 1 je zvolena Hladina prahové úrovn 3 je zvolena Hladina prahové úrovn 5 je zvolena Hladina prahové úrovn 7 je zvolena Hladina prahové úrovn 9 je zvolena Hladina prahové úrovn 11 je zvolena Hladina prahové úrovn 13 je zvolena Následný vstupní signál 5 Rozlisení vstupu Zmna nastavení Restart detekce 6 Poznámka :Jestlize je signál zasílán kontinuáln, ujistte se, ze je mezi vstupy signálu interval 2, 5s (viz výse). 7 8 9 10 11 12 Poznámka : Vstup pulsu kazdého signálu musí být v toleranci ±0, 1s 7 BRAVIA KDL-46HX720 ádkový diagram - píklad Ovládací signály jsou vlozeny do zebíckového diagramu, jak je ukázáno níze. . TIM000, TIM001, a TIM002 nastavené hodnoty BRAVIA KDL-46HX720 Vstup : 00000 Výstup : 00100 Jiné : IR bity ( relé ) Rozmry Poznámka : Vsechny rozmry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Senzor barevných znacek 8 indikátor úrovn detekce 7 indikátor hladiny prahové úrovn Provozní indikátor M2. 6 Optická osa cocka prm. Ujistte se, ze pi pipojování nebo odpojování krytka konektoru pevn drzí. Kovový konektor bezpecn dotáhnte rukou, nepouzívejte náadí jako jsou klest, jinak mze být kovový konektor znicen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46HX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46HX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag