Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46EX728

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46EX728. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46EX728 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46EX728.


SONY BRAVIA KDL-46EX728 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46EX728 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46EX728 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46EX728

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] obma palci) Vyjmte senzor Krok 2 Zatlacte ob západky a vytlacte drzák smrem dopedu. Odstrate drzák se západkami E3FZ/BRAVIA KDL-46EX728 5 Technické údaje Polozka Snímací dosah Prmr bodu Standardní snímaný pedmt Hystereze Cernobílá chyba Smrový úhel Zdroj svtla (vlnová délka) Napájení Spoteba proudu Vysílac-pijímac E3FZ-T/BRAVIA KDL-46EX728-T 15 m ­ Neprsvitný: min. 12 mm ­ ­ Vysílac a pijímac: 3° az 15° Infracervená LED (870 nm) max. 20 mA) Senzor: 3° az 10°, odrazka: 30° Cervená LED (660 nm) max. 20% snímacího dosahu Retroreflektivní E3FZ-R/BRAVIA KDL-46EX728-R 4 m [100 mm] Difúzní E3FZ-D/BRAVIA KDL-46EX728-D 1 m (bílý papír 300 x 300 mm) 10 az 30 VDC, vcetn 10% zvlnní (mezi spickami) ídicí výstup Napájení zátze max. [. . . ] Rzový vodic (2) pipojte k hndému vodici (1). Provozní indikátor (zlutý) Indikátor stability (zelený) Hlavní obvod fotoelektrického senzoru Hndý 1 10 az 30 VDC L-ON Zátz (relé) max. 100 mA (ídicí výstup) 0V D-ON Cerný 4 D-ON BLÍZKO DALEKO ZD Modrý 3 Provozní indikátor ON (zlutý) OFF Výstupní tranzistor Zátz (nap. relé) ON OFF Rzový 2 Provoz Reset (Mezi modrým a cerným vodicem) Popis vývod konektoru Kabel s konektorem M12 (-M1J) Uspoádání vývod konektoru M12 1 2 3 4 Kabel s konektorem Konektory M12 se 4 vodici Vývod c. 2 1 4 3 1 2 3 4 Barva vodice Hndá Bílá Modrá Cerná XS2F-D421-D80-A XS2F-D421-G80-A XS2F-D422-D80-A XS2F-D422-G80-A Klasifikace Barva vodice Hndá Bílá Modrá Cerná DC Císlo vývodu konektoru A B C D Pouzití Napájení (+V) Volba rezimu Napájení (0 V) Výstup E3FZ/BRAVIA KDL-46EX728 11 Rozmry Poznámka:Není-li uvedeno jinak, jsou vsechny rozmry v milimetrech. ada E3FZ Modely s kabelem E3FZ-T@ Vysílac Indikátor napájení (zelený) M18x1 6g Optická osa Modely s konektorem Indikátor napájení (zelený) M18x1 6g 15 prm. 4 16, 25 M12x1 6g 16, 25 5, 20 30, 25 9, 30 30, 35 E3FZ-T@ Pijímac Indikátor stability (zelený) M18x1 6g Provozní indikátor (zlutý) Optická osa Indikátor stability (zelený) M18x1 6g Provozní indikátor (zlutý) 15 prm. 4 16, 25 M12x1 6g 16, 25 5, 20 30, 25 9, 30 30, 35 E3FZ-R@ E3FZ-LS@ Vysílac Indikátor stability (zelený) M18x1 6g Provozní indikátor (zlutý) Optická osa Indikátor stability (zelený) M18x1 6g Provozní indikátor (zlutý) 3, 50 Pijímac 15 prm. 4 16, 25 M12x1 6g 16, 25 5, 20 30, 25 9, 30 30, 35 E3FZ-D@ Indikátor stability (zelený) M18x1 6g Vysílac Provozní indikátor (zlutý) Optická osa Nastavení citlivosti Indikátor stability (zelený) M18x1 6g Provozní indikátor (zlutý) Nastavení citlivosti 3, 50 Pijímac 15 prm. 4 16, 25 22, 55 5, 20 30, 25 M12x1 6g 16, 25 9, 30 30, 35 12 Standardní fotoelektrické senzory ada BRAVIA KDL-46EX728 Modely s kabelem BRAVIA KDL-46EX728-T@1H 2M Indikátor napájení (zelený) 30, 35 25, 75 18, 25 16, 25 25, 75 18, 25 Modely s konektorem R8 , 3 Optická osa 10, 75 R8 , 3 Optická osa 10, 75 15 40, 40 Indikátor stability (zelený) Provozní indikátor (zlutý) 30, 35 M18x1 6g M18x1 6g 16, 25 M12x1 6g 5, 20 prm. 4 mm Pijímac BRAVIA KDL-46EX728-R@1H 2M BRAVIA KDL-46EX728-LS@1H 2M Pijímac Optická osa 3, 50 15 15 25, 75 18, 25 10, 75 R8 , 3 Pijímac Optická osa 3, 50 25, 75 18, 25 10, 75 R8 Indikátor stability (zelený) Provozní indikátor (zlutý) , 3 30, 35 Vysílac 40, 40 Vysílac 40, 40 16, 25 M18x1 6g M18x1 6g M12x1 6g 5, 20 prm. 4 mm BRAVIA KDL-46EX728-D@2 2M Pijímac Optická osa 3, 50 15 15 25, 75 18, 25 10, 75 R8 , 3 Pijímac Optická osa 3, 50 25, 75 18, 25 10, 75 Indikátor stability (zelený) Provozní indikátor (zlutý) R8 , 3 30, 35 22, 55 16, 25 Vysílac 40, 40 Vysílac 40, 40 M18x1 6g Nastavení citlivosti M18x1 6g M12x1 6g 5, 20 prm. 4 mm E3FZ/BRAVIA KDL-46EX728 13 9, 30 9, 30 9, 30 40, 40 Vysílac 15 Píslusenství E39-R1S 2x, prm. 3, 5 mm 40, 3 34 7 7, 5 Materiál: Základna z ABS akrylový povrch 59, 9 52 8 1, 6 2, 7 E38-R49 34, 5 32, 8 7, 4 12, 6 Materiál: Základna z ABS, akrylový povrch 6, 5 ~ 2-3 E39-EL8 2, 5 4, 3 15° 15° 20, 15 38 Materiál: nerezová ocel 20 6 30 42 E39-EL9 (lze pipevnit k montázní tyci o prmru 12 mm) Materiál: nerezová ocel Píslusenství pro zacvakávací montáz Ø 25 1, 5 Materiál: ABS 15, 5 14 14 16 32 Standardní fotoelektrické senzory Bezpecnostní opatení !Zkontrolujte proto zapojení ped optovným zapnutím napájení. Jistní proti zkratu zátze bude fungovat, kdyz proud dosáhne 1, 8 násobku jmenovitého proudu. Pi pouzití kapacitní zátze pouzijte spínací proud minimáln 1, 8 krát vtsí nez jmenovitý proud zátze. Prostedí s cisticími a dezinfekcními prostedky (nap. linky pro zpracování potravin) Nepouzívejte senzor v prostedích vystavených cisticím a dezinfekcním prostedkm. Mohou snízit stupe krytí. Úpravy Nepokousejte se senzor rozebírat, opravovat ani na nm provádt úpravy. Venkovní pouzití Nepouzívejte senzor v prostedích vystavených pímému slunecnímu svtlu. Vododolnost Nepouzívejte senzor pod vodou, na desti nebo ve venkovním prostedí. Cistní Nepouzívejte edidlo, alkohol ani jiná organická rozpoustdla. V opacném pípad se mohou poskodit optické vlastnosti a snízí se stupe krytí. Povrchová teplota Mze dojít k popálení. Povrchová teplota senzoru se zvysuje v závislosti na podmínkách pouzití, jako je okolní teplota a naptí zdroje napájení. Pi manipulaci se senzorem nebo cistní postupujte opatrn. E3FZ/BRAVIA KDL-46EX728 15 ZÁRUKA Spolecnost SONY poskytuje výlucnou záruku na materiálové závady a závady v provedení svých výrobk po dobu jednoho roku (nebo po jinou uvedenou dobu) od data zakoupení od spolecnosti SONY. SPOLECNOST SONY NEPOSKYTUJE ZÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁSENÍ, VÝSLOVNÉ CI PEDPOKLÁDANÉ, VZHLEDEM K NEDODRZENÍ SMLOUVY, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI VÝROBK PRO DANÝ ÚCEL. KAZDÝ ODBRATEL NEBO UZIVATEL POTVRZUJE, ZE SÁM ROZHODL O TOM, ZE DANÉ VÝROBKY SPLUJÍ POZADAVKY SPOJENÉ S JEJICH ZAMÝSLENÝM ÚCELEM. SPOLECNOST SONY SE ZÍKÁ VSECH OSTATNÍCH ZÁRUK, A JIZ VÝSLOVNÝCH CI PEDPOKLÁDANÝCH. [. . . ] TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje obsazené v tomto dokumentu poskytují uzivateli pomoc pi urcování vhodných nastavení a nepedstavují záruku. Mohou pedstavovat výsledky podmínek test spolecnosti SONY a uzivatelé je musí uvést do souladu se skutecnými pozadavky pro pouzití. Skutecný výkon výrobku podléhá Záruce a omezení odpovdnosti spolecnosti SONY. ZMNY TECHNICKÝCH ÚDAJ V zájmu dalsího zvysování technické úrovn výrobku a píslusenství je vyhrazeno provádní zmn technických údaj bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46EX728

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46EX728 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag