Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46EX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46EX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46EX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46EX725.


SONY BRAVIA KDL-46EX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46EX725 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46EX725 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46EX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Výrobce pedpokládá, ze budete zaízení BRAVIA KDL-46EX725 pouzívat v souladu s údaji o provozním prostedí, výkonu a funkci stroje. Ped instalací musí kvalifikovaný pracovník zhodnotit rizika stroje a stanovit, zda je pro nj tento výrobek vhodný. · Ujistte se, ze je obsluha zaízení BRAVIA KDL-46EX725 informována o funkci zaízení a o funkci stroje, u kterého je zaízení nainstalováno. · Pírucku uschovejte na bezpecném a pohodln pístupném míst a podle poteby do ní nahlízejte. Smrnice a normy 1. [. . . ] Poznámka Je-li v bezpecnostním obvodu zaazena ídicí jednotka F3SP-B1P, pocítejte bezpecnou vzdálenost pictením reakcní doby ídicí jednotky k reakcní dob zaízení F3SH. 10 KAPITOLA 2 Postupy pro montáz a nastavení 2-1 Podmínky instalace . . 12 12 12 14 15 18 20 20 21 25 25 27 29 31 31 2-2 2-3 2-1-4 Zabránní vzájemnému ovlivování. 2-3-2 Kótovaný výkres montázní úchytky . . 11 Podmínky instalace Kapitola 2-1 2-1 2-1-1 Podmínky instalace Detekcní zóna a smr narusení !VAROVÁNÍ Zaízení BRAVIA KDL-46EX725 nepouzívejte pro stroje, které nelze v pípad nouze zastavit elektrickým ovládáním, jako jsou napíklad lisy s pln rotacními spojkami. Pokud stroj nezastaví vcas, nez pracovník dosáhne na nebezpecné cásti, mze dojít k váznému úrazu. Ochranné prvky nainstalujte kolem stroje tak, abyste cestou k nebezpecným cástem stroje museli proniknout detekcní zónou zaízení BRAVIA KDL-46EX725. Zaízení BRAVIA KDL-46EX725 nainstalujte tak, aby pi práci na nebezpecných cástech stroje zstávaly vsechny cásti tla obsluhy v detekcní zón. Pepínac pro vymazání stavu blokování musí být nainstalován tak, aby od nj bylo vidt na celou nebezpecnou oblast. Pepínac nesmí být mozné pouzít z nebezpecné oblasti. Zaízení BRAVIA KDL-46EX725 nepouzívejte v holavých nebo výbusných prostedích. Nesplnní této podmínky mze vést k váznému úrazu. Zaízení BRAVIA KDL-46EX725 nepouzívejte v prostedí s odrazy. Pi pouzití více sad zaízení BRAVIA KDL-46EX725 pouzijte neprhledné panely, aby nedocházelo ke vzájemnému rusení. Sériové zapojení (az 3 sady, 240 paprsk, sériové zapojení) Nkolik sad zaízení BRAVIA KDL-46EX725 lze zapojit do série. Vysílac 1 Emitter1 Emitter1 Kabel Cable F39-JCR2B Cable F39-JCR2B nebo or F39-JCR2B F39-JC3B F39-JC3B or F39-JC3B Vysílac 2 Emitter2 Emitter2 Pijímac 2 Receiver2 Receiver2 Vysílac Emitter Emitter Pijímac Receiver Receiver Správn <Correct> <Correct> Pijímac 1 Receiver1 Receiver1 Vysílac 1 Emitter1 Emitter1 Nesprávn <Incorrect> <Incorrect> Pijímac 1 Receiver1 Receiver1 Vysílac 1 Emitter1 Emitter1 Nesprávn <Incorrect> <Incorrect> Pijímac 2 Receiver2 Receiver2 Pijímac 2 Receiver2 Receiver2 Vysílac 2 Emitter2 Emitter2 Vysílac Emitter22 Emitter2 Pijímac 1 Receiver1 Receiver1 Nezapojujte do série vysílace a Do not series-connect an emitter to pijímace. occurs. Neumist'ujte an emitter and an receiver Do not install proti sob rzné vysílace a pijímace. Dojde when their types are Do each other k zablokování nebo facingnot install an emitter and an receiver nebude fungovat detekce. Nezapojeno do série Pi instalaci dvou nebo více cidel bez vzájemného propojení musíte pijmout opatení proti vzájemnému ovlivování. Mohlo by dojít k zablokování zaízení BRAVIA KDL-46EX725. 15 Podmínky instalace · Instalace s mozností vzájemného ovlivnní Vysílac 1 <Nesprávn> Pijímac 1 Vysílac 2 Pijímac 2 Kapitola 2-1 <Nesprávn> Pijímac 1 Vysílac 1 <Nesprávn> Vysílac 1 Vysílac 2 Pijímac 1 Pijímac 2 Vysílac 2 Pijímac 2 · Instalace zabraující vzájemnému ovlivování Nainstalujte ob cidla tak, aby vysílala opacným smrem (od sebe). <Správn> Pijímac 1 Vysílac 1 Vysílac 2 Pijímac 2 Vysílac 1 <Správn> Pijímac 1 <Správn> Pijímac 1 Vysílac 2 Vysílac 1 Pijímac 2 Pijímac 2 Vysílac 2 · Nainstalujte mezi cidla neprsvitnou stnu. <Správn> Vysílac 1 Pijímac 1 Vysílac 2 Pijímac 2 16 Podmínky instalace Kapitola 2-1 Nainstalujte cidla dostatecn daleko od sebe, abyste minimalizovali vzájemné ovlivování. Vysílac Emitter Správn <Correct> Pijímac Receiver Správn <Correct> Vysílac Emitter 6 5° Pijímac Receiver Vysílac Emitter D Pijímac Receiver Vysílac Emitter D 6 5° Pijímac Receiver L Vzdálenost mezi vysílacem a pijímacem (provozní dosah L) 0, 2 az 3 m nad 3 m Minimální povolená instalacní vzdálenost D 0, 32 m L x tan5°= L x 0, 105 (m) 17 Kótované výkresy Kapitola 2-2 2-2 Kótované výkresy Postranní montáz (nap. vysílac) BRAVIA KDL-46EX72509P03-01 Kryt konektoru 14 2 montázní úchytky 6, 5 Ø 2 8 Osa cocek (16) 30 Otvory pro montázní srouby 20 4-M5 2 montázní otvory 30 28 27 22 5. 5 9, 25 11 22 2-M5 1001 969 937 900 2-M5 (41, 8) 38 15 27 2 montázní otvory Sroub M5 s sestihrannou hlavou 484, 5 Paprsek 1 15 13, 5 18, 5 4 montázní otvory 5. 5 16. 9 20 30 16 32 45 2 montázní otvory 9Ø 18 484, 5 Stední úchytka 969 Kótované výkresy Zadní montáz: Kapitola 2-2 BRAVIA KDL-46EX72509P03-01 14 Kryt konektoru 17, 3 20, 8 2 montázní úchytky 30 2 montázní otvory (16) 4 M5 Otvory pro montázní srouby 20 Osa cocek 30 28 27 22 5. 5 9, 25 11 2 8 6, 5 Ø 969 1001 22 2-M5 2-M5 41, 8 38 15 937 900 Stední úchytka Sroub M5 s sestihrannou hlavou 2 montázní otvory 484, 5 484, 5 16 Paprsek 15 1 32 4 montázní otvory 45 46. 9 2 montázní otvory 20 30 13, 5 9Ø 969 19 Montáz Kapitola 2-3 2-3 2-3-1 Montáz Montáz zaízení Kabel zaízení BRAVIA KDL-46EX725 ohýbejte pi polomr nejmén R=36 (mm). Kabel konektoru Connector cable 8080mm or more mm nebo více 6 R3 Kabel konektoru Connector cable Na následujícím obrázku jsou pipevnny montázní úchytky vysílace a pijímace. Znázoruje také montáz stední montázní úchytky a místa, kam je teba vyvrtat otvory pro srouby. 80 mm nebo více 80mm or more R3 6 Montázní otvory pro Mounting srouby screw holes Vysílac Emitter Montázní otvory pro Mounting srouby screw holes Pijímac Receiver 20 Montáz Kapitola 2-3 2-3-2 Kótovaný výkres montázní úchytky Montázní úchytka (horní a spodní) 6. 5 dia. 22 dia. 13. 5 9. 25 2 30 45 24 8-R2. 15 14 4. 3 R=2 nebo mén less R2 or 30 Materiál: Uhlíková ocel Montázní úchytka (stední) Konfigurace pro zadní montáz 25 16 1 11 2 22 30 42 22 16 2. 3 M5 x 8 Upevovací srouby úchytekBracket fixing screw M5x8 Stední úchytkybracket(3) Intermesiate (3) 13. 75 10 17 27 20 22 6, 5 Ø 6. 5 dia. 13 16 33 38 15 Stední úchytky (2) Intermediate bracket(2) 30 11 M4x6 Sensor fixing screw 9 dia. [. . . ] Stroj nebyl upraven ani nebylo zmnno jeho pipojení tak, aby to nezádoucím zpsobem ovlivnilo ídicí systém. Výstupy zaízení BRAVIA KDL-46EX725 jsou správn zapojeny ke stroji. Celková reakcní doba stroje je mensí nez vypoctená reakcní doba. ídicí relé nebo stykac jsou v dobrém stavu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46EX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46EX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag