Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46EX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46EX525. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46EX525 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46EX525.


SONY BRAVIA KDL-46EX525 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46EX525 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46EX525 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46EX525

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Výrobce pedpokládá, ze budete zaízení BRAVIA KDL-46EX525 pouzívat v souladu s údaji o provozním prostedí, výkonu a funkci stroje. Ped instalací musí kvalifikovaný pracovník zhodnotit rizika stroje a stanovit, zda je pro nj tento výrobek vhodný. · Ujistte se, ze je obsluha zaízení BRAVIA KDL-46EX525 informována o funkci zaízení a o funkci stroje, u kterého je zaízení nainstalováno. · Pírucku uschovejte na bezpecném a pohodln pístupném míst a podle poteby do ní nahlízejte. Smrnice a normy 1. [. . . ] IP65 (IEC60529) Kapitola 1-3 Bzný provoz: 10 az 55 Hz, dvojitá amplituda 0, 7 mm, 20 otes ve smrech X, Y a Z Bzný provoz: 100 m/s2, 1 000 ráz ve smrech X, Y a Z UL20276 (odolný proti plamenm:), 8 jader (0, 3 mm2 x 4 páry), vnjsí prmr 6, 6 mm, pletené stínní, povolený polomr ohybu: R 36 mm. Pouzdro: hliník, Kryt: pod tlakem litý zinek, Optický kryt: PMMA (akrylátová pryskyice), Kabel: olejovzdorné PVC Vypoctte podle následující rovnice: Hmotnost optické závory o výsce ochrany 180 az 738 mm (g) = (Výska ochrany + 100) x 2 + 1300) Hmotnost optické závory o výsce ochrany 747 mm az 1 402 mm (g) = (Výska ochrany + 100) x 2 +1700) Hmotnost optické závory o výsce ochrany 1 417 mm az 1 822 mm (g) = (Výska ochrany + 100) x 2 +2100) Testovací tyc *7, provozní pírucka, montázní úchytky (horní a spodní), montázní úchytky (stední)*8, stítek chybového rezimu IEC61496-1, EN61496-1 Typ 4 ESPE (Elektrická snímací ochranná zaízení) IEC61496-2 Typ 4 AOPD (Aktivní optoelektronická ochranná zaízení) Píslusenství Pouzité normy Poznámka 1 Uvdomte si, ze se funkce zaízení mze kvli bezpecnostnímu obvodu lisit od bzných spínacích obvod. 2 K dispozici pro model BRAVIA KDL-46EX525 P -01 3 Blikání po 30 000 provozních hodinách jako kontrolka preventivní údrzby. 4 Z výroby je pro rezim rucního restartování nastaveno blokování spustní/restartování. Pomocí jednotky F39-MC11 mzete nastavit blokování spoustní nebo restartování. 6 Pi prodluzování pouzívejte kabely s minimáln stejným výkonem. Kabely neprodluzujte více nez je uvedeno v následujících bodech. Kabel zaízení BRAVIA KDL-46EX525 vete jinou trasou nez napájecí vedení nebo vlastním kanálem. · Dv optické závory zapojené do série: max. 80 m · Ti optické závory zapojené do série: max. 30 m 7 Se zaízením BRAVIA KDL-46EX525 testovací tyc. Bezpecná vzdálenost (S) = rychlost narusení detekcní zóny (K) x celková reakcní doba stroje a optické závory (T) + dodatecná vzdálenost vypoctená podle rozlisení optické závory (C) . . . (1) Bezpecná vzdálenost se lisí podle národních norem a norem pro jednotlivé stroje. Rovnice se lisí i pro jiný nez kolmý smr narusení vzhledem k detekcní zón svtelné závory. <Reference> Metoda výpoctu bezpecné vzdálenosti podle evropské normy EN999 (prnik kolmo k detekcní zón) !VAROVÁNÍ Bezpecná vzdálenost Osa paprsk Nebezpecná cást Smr vniknutí Detekcní zóna [Rozlisení] 40mm nebo mensí] Dosate do rovnice (1) hodnoty K = 2 000 mm/s a C = 8 (d ­ 14 mm) a vypoctte podle následujícího píkladu. S = 2000 mm/s x (Tm + Ts) + 8 (d ­ 14 mm) . . . . . . (2) Kde: S Tm Ts d nap. : Tm S = 0, 05 s, Ts = 0, 01 s, d =14 mm: = 2000 mm/s x (0, 05 s + 0, 01 s) + 8 (14 mm ­ 14 mm) = 120 mm Je-li výsledek rovnice (2) mensí nez 100 mm, pouzijte hodnotu S= 100 mm. Je-li výsledek vyssí nez 500 mm, pepocítejte vzdálenost podle následující rovnice s koeficientem K = 1 600 mm/s. S = 1600 mm/s x (Tm + Ts) + 8 (d ­ 14 mm) . . . . . . (3) Je-li výsledek rovnice (3) mensí nez 500 mm, pouzijte hodnotu S= 500 mm. = Bezpecná vzdálenost (mm) = Reakcní doba stroje (s) *1 = Reakcní doba optické závory (s) *2 = Rozlisení optické závory (mm) 17 Podmínky instalace [Rozlisení: více nez 40mm] Kapitola 2-1 Dosate do rovnice (1) hodnoty K = 1 600 mm/s a C = 850 mm a vypoctte podle následujícího píkladu. S = 1600 mm/s x (Tm + Ts) + 850 . . . (4) Kde: S Tm Ts nap. : Tm S = 0, 05 s, Ts = 0, 01 s: = 1 600 mm/s x (0, 05 s + 0, 01 s) +850mm = 946 mm 1. Reakcní doba stroje oznacuje maximální dobu uplynulou mezi okamzikem pedání signálu stop do stroje a okamzikem zastavení nebezpecné cásti stroje. Reakcní doba optické závory závisí na dob potebné pro pechod výstupu ze stavu ZAP do stavu VYP. [. . . ] Na zaízení nepsobí rusivé svtlo. 51 Kontrola kazdých 6 mesícu Kapitola 5-3 52 Odstraování poruch Tato kapitola popisuje nkteré mozné píciny poruch optické závory. 54 55 KAPITOLA 6 53 Stav zablokování Kapitola 6-1 6-1 Stav zablokování Kdyz optická závora pejde do stavu zablokování, zobrazí kód chyby blikáním kontrolek chybového rezimu. Podniknte opatení podle následující tabulky. Poznámka V nkterých situacích bliká pouze vysílac nebo pijímac. Pícina esení Kontrolky chybového rezimu A BC Chyba zapojení pro funkci blokování Chyba funkce EDM 1) Restartovací vstup a vstup volby blokování nejsou správn zapojeny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46EX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46EX525 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag