Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46CX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46CX525. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46CX525 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46CX525.


SONY BRAVIA KDL-46CX525 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46CX525 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46CX525 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46CX525

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 20 M (pi 500 VDC) mezi vodivými cástmi a pouzdrem 1 000 VAC pi 50/60 Hz po dobu 1 min mezi vodivými cástmi a pouzdrem 10 az 55 Hz, 1, 5mm dvojitá amplituda po dobu 1 hodiny v kazdém smru X, Y a Z 500 m/s2 3krát v kazdém smru X, Y a Z IEC 60529 IP66 Kabel (standardní délka: 2 m)/ konektor M12 Provozní indikátor (oranzový) [Indikátor napájení na vysílaci (oranzový)] Kov: max. 40 g Nylonový sácek Plast: ABS, Kov: Niklovaná mosaz PMMA Matice: ABS nebo Niklovaná mosaz Matice (4), Instrukcní list Matice (2), E39-R1 odrazka, Instrukcní list Matice (2), Instrukcní list Matice (2), Instrukcní list, Sroubovácek pro nastavení Kovové pouzdro: max. 20 g Jednootáckový potenciometr BRAVIA KDL-46CX525-R11 BRAVIA KDL-46CX525-R16 BRAVIA KDL-46CX525-R61 BRAVIA KDL-46CX525-R66 BRAVIA KDL-46CX525-R31 BRAVIA KDL-46CX525-R36 BRAVIA KDL-46CX525-R81 BRAVIA KDL-46CX525-R86 3 m (Nepolarizovaný pi pouzití E39-R1) Neprhledný: min. 56 mm Retroreflektivní BRAVIA KDL-46CX525-R12 BRAVIA KDL-46CX525-R17 BRAVIA KDL-46CX525-R62 BRAVIA KDL-46CX525-R67 BRAVIA KDL-46CX525-R32 BRAVIA KDL-46CX525-R37 BRAVIA KDL-46CX525-R82 BRAVIA KDL-46CX525-R87 2 m (Polarizovaný pi pouzití E39-R1) 100 mm BRAVIA KDL-46CX525-D11 BRAVIA KDL-46CX525-D16 BRAVIA KDL-46CX525-D61 BRAVIA KDL-46CX525-D66 BRAVIA KDL-46CX525-D31 BRAVIA KDL-46CX525-D36 BRAVIA KDL-46CX525-D81 BRAVIA KDL-46CX525-D86 300 mm Difúzní BRAVIA KDL-46CX525-D12 BRAVIA KDL-46CX525-D17 BRAVIA KDL-46CX525-D62 BRAVIA KDL-46CX525-D66 BRAVIA KDL-46CX525-D32 BRAVIA KDL-46CX525-D37 BRAVIA KDL-46CX525-D82 BRAVIA KDL-46CX525-D87 100 × 100 mm, bílý matný papír Max. [. . . ] 20% snímací vzdálenosti Infracervená LED (860 mm) 2 BRAVIA KDL-46CX525 Fotoelektrický senzor Technické údaje Provozní rozsah (Typický) 40 30 Modely vysílac - pijímac BRAVIA KDL-46CX525-T@1@/T@6@ 10 Senzor X Y Vysílac Retroreflektivní modely BRAVIA KDL-46CX525-R@1@/R@6@+E39-R1 10 8 Retroreflektivní modely BRAVIA KDL-46CX525-R@2@/R@7@+E39-R1 Provozní poloha Y (cm) Provozní poloha Y (cm) 20 10 0 -10 -20 -30 -40 5 Provozní poloha Y (cm) 5 3 0 3 5 8 Senzor Y X 2 4 6 8 10 12 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 1 2 3 4 -5 Senzor Y X Vzdálenost X (m) -10 Odrazka Vzdálenost X (m) Difúzní modely BRAVIA KDL-46CX525-D@2@/D@7@ -10 Vzdálenost X (m) Provozní rozsah (Typický) Difúzní modely BRAVIA KDL-46CX525-D@1@/D@6@ 5 (100 x 100 mm) Bílý papír 5 Senzor X Y 4 Senzor X Y (100 x 100 mm) Bílý papír 4 Provozní poloha Y (cm) 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 2 4 6 Provozní poloha Y (cm) 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 20 40 Pomrný zisk vs. vzdálenost (Typický) 100 70 50 30 10 7 5 3 1 0. 7 0. 5 0. 3 Vzdálenost X (cm) 8 10 12 14 16 Vzdálenost X (cm) 60 80 100 120 Modely vysílac - pijímac BRAVIA KDL-46CX525-T@1@/T@6@ 100 70 50 30 10 Retroreflektivní modely BRAVIA KDL-46CX525-R@1@/R@6@+E39-R1 100 Retroreflektivní modely BRAVIA KDL-46CX525-R@2@/R@7@+E39-R1 Pomrný zisk Pomrný zisk Pomrný zisk 0. 7 0. 5 0. 3 1 0. 1 0 100 70 50 30 10 7 5 3 Vzdálenost (m) Difúzní modely BRAVIA KDL-46CX525-D@1@/D@6@ 5 10 15 20 25 30 0. 1 0 Vzdálenost (m) Difúzní modely BRAVIA KDL-46CX525-D@2@/D@7@ 1 2 3 4 5 6 0. 1 0 1 2 3 Odrazka 4 Vzdálenost (m) 100 70 50 30 10 7 5 3 1 0. 7 0. 5 0. 3 0. 1 Pomrný zisk 1 0. 7 0. 5 0. 3 0. 1 Pomrný zisk 0 5 Vzdálenost (m) 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 120 Vzdálenost (m) BRAVIA KDL-46CX525 Fotoelektrický senzor 3 Snímací vzdálenost vs. velikost objektu (Typický) BRAVIA KDL-46CX525-D@1@/D@6@ 30 450 BRAVIA KDL-46CX525-D@2@/D@7@ 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Cerný papír 0 5 10 15 20 25 30 Bílý papír Snímací vzdálenost (cm) 25 SUS Snímací vzdálenost (cm) SUS 20 15 Bílý papír 10 5 Cerný papír 0 5 10 15 20 25 30 0 Velikost objektu (cm) Velikost objektu (cm) Provoz NPN výstup Model BRAVIA KDL-46CX525-T1 Provozní rezim Light-ON Svtlo Tma Provozní indikátor (oranzový) ídicí výstup Zátz (relé) ON OFF ON OFF Zapnuta Vypnuta (Mezi hndým a cerným vodicem) Svtlo Tma Provozní indikátor (oranzový) ídicí výstup Zátz (relé) ON OFF ON OFF (Oranzový) Provozní indikátor (Oranzový) Casový diagram Výstupní obvod Hndý Zátz Hlavní obvod ZD 3 4 12 az 24 VDC Provozní indikátor 1 Cerný Max. 100 mA (ídicí výstup) Modrý BRAVIA KDL-46CX525-T6 Dark-ON 1 Hndý Zátz Hlavní obvod ZD 4 Cerný Max. 100 mA (ídicí výstup) Modrý 12 az 24 VDC Zapnuta Vypnuta (Mezi hndým a cerným vodicem) icem) 3 PNP výstup Model BRAVIA KDL-46CX525-T3 Provozní rezim Light-ON Svtlo Tma Provozní indikátor (oranzový) ídicí výstup Zátz (relé) ON OFF ON OFF Zapnuta Vypnuta (Mezi modrým a cerným vodicem) Svtlo Tma Provozní indikátor (oranzový) ídicí výstup Zátz (relé) ON OFF ON OFF Zapnuta Vypnuta (Mezi modrým a cerným vodicem) Provozní indikátor ZD Hlavní obvod (Oranzový) 3 Modrý 4 Casový diagram Výstupní obvod Hndý Provozní indikátor ZD Hlavní obvod (Oranzový) 1 4 Max. 100 mA Cerný (ídicí výstup) Zátz 12 az 24 VDC 3 Modrý BRAVIA KDL-46CX525-T8POZOR BRAVIA KDL-46CX525 Fotoelektrický senzor 7 PECLIV SI PECTTE TENTO DOKUMENT Ped pouzitím výrobku si pecliv pectte tento dokument tak, abyste porozumli jeho obsahu. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo pipomínky, obrat'te se na zástupce spolecnosti SONY. ZÁRUKA Spolecnost Omron poskytuje výlucnou záruku na materiálové závady a závady v provedení svých výrobk po dobu jednoho roku (nebo po jinou uvedenou dobu) od data zakoupení od spolecnosti SONY. · ídicí systémy jaderné energie, spalovací systémy, zeleznicní systémy, letecké systémy, lékaská zaízení, zábavní stroje, vozidla, bezpecnostní zaízení a instalace podléhající zvlástním prmyslovým nebo vládním pedpism. · Systémy, stroje a zaízení, které by mohly pedstavovat ohrození zivota nebo majetku. Seznamte se se vsemi zákazy pouzití platnými pro dané výrobky a dodrzujte je. NIKDY NEPOUZÍVEJTE DANÉ VÝROBKY PRO ZÁDNOU APLIKACI PEDSTAVUJÍCÍ VÁZNÉ OHROZENÍ ZIVOTA NEBO MAJETKU, ANIZ BYSTE SE PESVDCILI, ZE SYSTÉM JAKO CELEK JE ZKONSTRUOVÁN S OHLEDEM NA TATO RIZIKA A ZE VÝROBEK SPOLECNOSTI SONY JE SPRÁVN DIMENZOVÁN A INSTALOVÁN PRO ZAMÝSLENÉ POUZITÍ V ROZSAHU CELÉHO ZAÍZENÍ NEBO SYSTÉMU. TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje obsazené v tomto dokumentu poskytují uzivateli pomoc pi urcování vhodných nastavení a nepedstavují záruku. Mohou pedstavovat výsledky podmínek test spolecnosti SONY a uzivatelé je musí uvést do souladu se skutecnými pozadavky pro pouzití. [. . . ] TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje obsazené v tomto dokumentu poskytují uzivateli pomoc pi urcování vhodných nastavení a nepedstavují záruku. Mohou pedstavovat výsledky podmínek test spolecnosti SONY a uzivatelé je musí uvést do souladu se skutecnými pozadavky pro pouzití. Skutecný výkon výrobku podléhá Záruce a omezení odpovdnosti spolecnosti SONY. ZMNY TECHNICKÝCH ÚDAJ V zájmu dalsího zvysování technické úrovn výrobku a píslusenství si vyhrazujeme právo provádt zmny technických údaj bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46CX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46CX525 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag