Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46CX520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46CX520. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46CX520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46CX520.


SONY BRAVIA KDL-46CX520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46CX520 (27247 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46CX520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. [. . . ] -- Mozností Pidat kontakty propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, kdyz budete volat píslusnému kontaktu nebo on vám. Vytváení a úpravy poznámek Zvolte moznost Menu > Kancelá > Aktivní pozn. . Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte moznost Volby > Volby úprav. Nastavení pro Aktivní poznámky Zvolte moznost Menu > Kancelá > Aktivní pozn. a Volby > Nastavení. Chcete-li psát tucný text, kurzívu ci podtrzený text nebo zmnit barvu písma, podrzte stisknuté tlacítko # a pomocí navigacního tlacítka vyberte text. Poté zvolte moznost Volby > Text. Chcete-li zmnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte moznost Zmnit zobrazení > Mízka nebo Seznam. Chcete-li pi volání nebo pijímání hovor vidt poznámku, zvolte moznost Ukázat pozn. pi hovoru > Ano. Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte moznost Pouzitá pam a vyberte pozadovanou pam. 90 © 2010 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Tip: Pokud pi hovorech nechcete poznámky docasn zobrazovat, zvolte moznost Ukázat pozn. Pi tomto nastavení nemusíte rusit propojení mezi poznámkami a kartami kontakt. Chcete-li ulozit císla nebo výsledek výpoctu, zvolte moznost Volby > Pam > Ulozit. Pro nactení výsledku výpoctu z pamti a pouzití v dalsím výpoctu zvolte moznost Volby > Pam > Vyvolat. Pístroj ukládá výsledek posledního výpoctu do pamti. Ukoncení aplikace Kalkulacka nebo vypnutí pístroje nesmaze pam. Vsechna práva vyhrazena. Vyberte typ mrné jednotky (krom mny) a zvolte moznost OK. Pejdte do pole první jednotky a zvolte moznost Volby > Zvolte jednotku. Vyberte jednotku, ze které chcete pevádt, a zvolte moznost OK. Pejdte do dalsího pole jednotky a vyberte jednotku, na kterou chcete pevádt. Pejdte na první pole hodnoty a zadejte hodnotu, kterou chcete pevést. Druhé pole hodnoty se automaticky zmní a ukáze pevedenou hodnotu. Po nastavení vsech potebných smnných kurz mzete pevádt mezi mnami. Zvolte moznost Menu > Kancelá > Pevodník. Zmníte-li základní mnu, musíte zadat nové smnné kurzy, protoze vsechny díve nastavené smnné kurzy jsou vymazány. Abyste mohli provádt pevody mn, musíte nastavit základní mnu a pidat smnné kurzy. Základní mna urcuje smnné kurzy ostatních mn. Chcete-li nastavit smnný kurz mnové jednotky, vyhledejte pole typu a zvolte moznost Volby > Kurzy mny. Chcete-li zmnit základní mnu, vyhledejte mnu a zvolte moznost Volby > Nastavit základní mnu. [. . . ] · Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. · Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46CX520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46CX520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag