Návod k použití SONY BRAVIA KDL-42W656A QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-42W656A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-42W656A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-42W656A.


SONY BRAVIA KDL-42W656A QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1214 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-42W656AQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HomeDialog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 10 x U přístrojů s přiloženými vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 35 mm (viz 4. 2) . 10 (2) na výšku kuchyňské linky lze na přístroj nasadit odpovídající nástavec Fig. Při montáži do kuchyňských skříní (hloubka max. 580 mm) lze přístroj instalovat hned vedle kuchyňské skříně Fig. Přístroj přesahuje přední stěnu kuchyňské skříně na stranách o 34 mmx a uprostřed o 50 mmx. u Rovný díl přiložené nerezové hadice připojte na uzavírací kohout. Elektromagnetický ventil je na zadní straně přístroje dole. u Zahnutou část nerezové hadice připojte na elektromagnetický ventil. u Otevřete uzavírací kohout na přívodu vody a zkontrolujte těsnost celého vodovodního systému. Před prvním uvedením do provozu: u Vodovodní potrubí nechte odvzdušnit příslušným odborníkem. Jestliže se během provozu uzavře přívod vody, ale IceMaker dále zůstává v provozu, může se trubka přívodu vody pokrýt ledem. u Vypněte IceMaker, jestliže je přerušen přívod vody (např. w Při otevřených dvířkách svítí vnitřní osvětlení. w Když je na displeji zobrazen nápis "DEMO", je zapnutý předváděcí režim. Obraťte se na servisní středisko. 5. 3 Poplach otevřených dveří Když jsou dveře otevřené déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák. Výstražný bzučák ztichne automaticky, když se dvířka zavřou. 5 Obsluha 5. 1 Jas ukazatele teploty Jas ukazatele teploty můžete přizpůsobit světelným poměrům v místě instalace. 5. 3. 1 Vypnutí poplachu dveří Výstražný bzučák lze při otevřených dveřích vypnout. Vypnutí bzučáku je účinné, dokud jsou dveře otevřené. w Poplach dveří ztichne. 5. 4 Teplotní poplach Když mrazicí teplota není dostatečně nízká, ozve se výstražný bzučák. Příčinou příliš vysoké teploty může být: - vložili jste teplé čerstvé potraviny - při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí - před delší dobou došlo k výpadku elektrického proudu - spotřebič je vadný Výstražný bzučák se vypne automaticky, symbol Alarm Fig. 3 (4) se vypne a ukazatel teploty přestane blikat, když je teplota zase dostatečně nízká. Když poplachový stav zůstává zachován: (viz Poruchy). 5. 1. 1 Seřízení jasu Jas lze nastavit mezi h0 (bez osvětlení) a h5 (maximální síla světla). u Zapnutí seřizovacího režimu: Stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. u Potvrzení: Krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. [. . . ] u Spotřebič připojte (viz Uvedení do provozu). IceMaker nevyrábí kostky ledu. → Zásuvka IceMakeru není správně zavřená. → Dveře přístroje nejsou správně zavřené. → Přívod vzduchu a ventilace není dostačující. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-42W656A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-42W656A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag