Návod k použití SONY BRAVIA KDL-42W654A QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-42W654A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-42W654A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-42W654A.


SONY BRAVIA KDL-42W654A QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1214 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-42W654AQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HomeDialog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 580 mm) lze přístroj instalovat hned vedle kuchyňské skříně Fig. Dveře přístroje jsou předsazené o 70 mm x před čelní stranou kuchyňské skříně. Důležité pro větrání: - Na zadní straně skříňky nástavce musí být větrací šachta hluboká alespoň 50 mm přes celou šířku skříňky. - Větrací profil pod stropem místnosti musí být minimálně 300 cm2. Čím větší je větrací profil, tím úsporněji zařízení funguje. - Když se přístroj instaluje závěsy vedle stěny Fig. 17 (4), musí být vzdálenost přístroje od stěny alespoň 40 mm. 4. 3. 11 Vyrovnání dveří u Dveře případně pomocí podélných děr ve spodním stojanu ložiska Fig. Vyšroubujte prostřední šroub na stojanu ložiska dole Fig. 12 (43). 9 Obsluha 4. 5 Likvidace obalu VÝSTRAHA Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!u Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem. Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu: - Vlnitá lepenka/lepenka - Díly z napěněného polystyrénu - Fólie a sáčky z polyetylénu - Stahovací pásky z polypropylénu - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu* u Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo. 5 Obsluha 5. 1 Jas ukazatele teploty Jas ukazatele teploty můžete přizpůsobit světelným poměrům v místě instalace. 5. 1. 1 Seřízení jasu Jas lze nastavit mezi h0 (bez osvětlení) a h5 (maximální síla světla). u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. Je-li teplota přes 0 °C blikají čárky, je-li pod touto hodnotou, bliká aktuální teplota. w Když je na displeji zobrazen nápis "DEMO", je zapnutý předváděcí režim. Obraťte se na servisní středisko. 5. 3 Poplach otevřených dveří Pro oddíl chladničky/BioFresh a mrazničku Když jsou dveře otevřené déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák. Výstražný bzučák ztichne automaticky, když se dvířka zavřou. 10 Obsluha 5. 3. 1 Vypnutí poplachu dveří Výstražný bzučák lze při otevřených dveřích vypnout. Vypnutí bzučáku je účinné, dokud jsou dveře otevřené. u Použití police na láhve: skleněnou polici uložte pro úsporu místa pod polici na láhve. Když láhve přesahují dopředu přes polici: u Spodní přihrádku ve dveřích posaďte o jednu polohu výše. 5. 4 Teplotní poplach Když mrazicí teplota není dostatečně nízká, ozve se výstražný bzučák. Příčinou příliš vysoké teploty může být: - vložili jste teplé čerstvé potraviny - při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí - před delší dobou došlo k výpadku elektrického proudu - spotřebič je vadný Výstražný bzučák se vypne automaticky, symbol Alarm Fig. 3 (14) se vypne a ukazatel teploty přestane blikat, když je teplota zase dostatečně nízká. Když poplachový stav zůstává zachován: (viz Poruchy). Poznámka Když teplota není dostatečně nízká, mohou se potraviny zkazit. [. . . ] → Kompresory s regulací počtu otáček* mohou na základě různých stupňů počtu otáček způsobovat rozdílný hluk. . → Došlo k závadě. (viz Údržba). Na ukazateli teploty svítí výpadek sítě . Na ukazateli teploty se objeví nejvyšší teplota, k níž došlo během výpadku elektrického proudu. → Mrazicí teplota se v důsledku výpadku napájení nebo přerušení proudu v posledních hodinách nebo dnech příliš zvýšila. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-42W654A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-42W654A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag