Návod k použití SONY BRAVIA KDL-42W651A QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-42W651A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-42W651A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-42W651A.


SONY BRAVIA KDL-42W651A QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1214 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-42W651AQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HomeDialog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mrazený výrobek vložte teprve tehdy, když ukazatel teploty ukazuje -18 °C. u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. u Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. Když se na ukazateli zobrazí c1: u Pro zapnutí dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. 3 (4). 4. 7. 1 Zapnutí mrazničky u Stiskněte tlačítko On/Off mrazničky Fig. w Ukazatel teploty chladničky ukazuje aktuální teplotu ve vnitřním prostoru. w Ukazatel teploty mrazničky a symbol Alarm blikají, dokud teplota není dostatečně nízká. Je-li teplota přes 0 °C blikají čárky, je-li pod touto hodnotou, bliká aktuální teplota. w Když je na displeji zobrazen nápis "DEMO", je zapnutý předváděcí režim. Obraťte se na servisní středisko. 4. 7. 2 Zapnutí chladničky u Stiskněte tlačítko On/Off chladničky Fig. w Při otevřených dvířkách svítí vnitřní osvětlení. Když se na displeji zobrazí c0: u Pro vypnutí dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. SuperCool - předčasné vypnutí u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Fig. w SuperCool je vypnutý. 5. 4. 1 Vypnutí teplotního poplachu Výstražný bzučák lze vypnout. Když je teplota zase dostatečně nízká, je funkce alarmu zase aktivní. w Bzučák zmlkne. 5. 5 Chladnička Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladničce oblasti s rozdílnými teplotami. Nejchladněji je bezprostředně nad zásuvkami na zeleninu a při zadní stěně. V horní části vpředu a ve dveřích je nejtepleji. 5. 5. 4 Ventilátor Pomocí ventilátoru lze rychle zchladit velká množství čerstvých potravin nebo dosáhnout relativně rovnoměrné teploty ve všech úrovních polic. Chlazení s cirkulací vzduchu se doporučuje: 5. 5. 1 Chlazení potravin Poznámka Když je větrání nedostatečné, spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se snižuje. u Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby a uzeniny skladujte v nejchladnější oblasti. V horní části a ve dveřích uložte máslo a konzervy. (viz Celkový pohled na přístroj) u K balení potravin použijte plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby k opakovanému použití a fólie pro skladování potravin. u Přední plochu dna chladničky používejte pouze pro krátkodobé uložení chlazených potravin, např. [. . . ] u Smazání ukazatele nejvyšší dosažené teploty: Stiskněte tlačítko Alarm Fig. (viz Údržba). → Kompresor přepíná při nižší potřebě chladu na nižší otáčky. Kompresor běží dlouho. → Teplo z chladicího okruhu se využívá k zamezení kondenu To je normální. IceMaker nelze zapnout. * → Spotřebič a tím i IceMaker nejsou připojené. zace vody. Přístroj je na vnějších plochách teplý. → u → u → u → u IceMaker nevyrábí kostky ledu. * IceMaker není zapnutý. Nádrž na vodu naplňte. → V nádrži na vodu není dostatek vody. 15 LED IceMakeru bliká. * Uvedení mimo provoz u Nádrž na vodu naplňte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-42W651A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-42W651A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag