Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40NX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40NX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40NX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40NX720.


SONY BRAVIA KDL-40NX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40NX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení, a (2). Zaízení musí pijímat veskeré rusení, vcetn toho, které by mohlo mít nezádoucí úcinky na jeho provoz. Poznámka: Toto zaízení bylo testováno podle pozadavk na digitální zaízení tídy B, jejichz limity spluje v rámci pedpis FCC, cást 15. Omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnosti. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. [. . . ] Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru pozadované stupn expozice a stisknte k potvrzení . Rozmezí hodnot EV: ­2. 0 ~ +2. 0 Barevné efekty 1. Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru volby barevných efekt a stisknte k potvrzení . Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru pozadovaných speciálních efekt a stisknte k potvrzení . Barevné efekty k výbru jsou: barva, monochrom, retro. -30- Cesky Samospous 1. Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru nastavení samospoust a stisknte k potvrzení . Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru pozadovaného casování samospoust a stisknte k potvrzení . Mozná nastavení casování jsou: Vypnuté, 5 s, 10 s, 30 s. Výbr ukazatele datumu 1. Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru voleb ukazatele datumu a stisknte k potvrzení . Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru, zda chcete pouzívat datum, stisknte k potvrzení . Výbr ukazatele datumu: zapnutý/vypnutý Návrat do rezimu fotoaparátu Stisknte tlacítko MENU k návratu do rezimu fotoaparátu. Funkce blesku V rezimu fotoaparátu stisknte tlacítko nahoru k prohlídce rezim blesku. Jak fotografovat 1. V rezimu automatického pehrávání dojde k zobrazení kazdé fotografie po dané casové období. K výstupu z rezimu automatického pehrávání stisknte v rezimu pehrávání tlacítko potvrzení Postupy: . -35- Cesky DPOF 1. Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru volby DPOF a stisknte k potvrzení . Stisknte tlacítka nahoru a dol k nastavení ukrytí datumu, pak stisknte k potvrzení tlacítko k ukrytí datumu na vsech vytistným fotkách. Po ukoncení nastavení vlozte SD kartu do tiskárny a vytisknte fotografie. Postupy: 3. DPOF: DPOF mze pímo tisknout fotografie ulozené na SD kart skrze tiskárnu s podporou DPOF. -36- Cesky DPOF ­ nastavení na jednu 1. Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru volby DPOF a stisknte k potvrzení . Stisknte tlacítka nahoru a dol k jednotlivému výbru a stisknte k potvrzení . Pi tomto nastavení se objeví soucasná fotografie, k výbru jiných fotografií pouzijte tlacítka nahoru a dol . Stiskem tlacítek ZOOM-IN a ZOOM-OUT mzete nastavit pozadované mnozství kopií obrázku. Stisknte tlacítka nahoru a dol k výbru volby DPOF a stisknte k potvrzení . [. . . ] Baterie je pouzívaná ve velice nízkých teplotách. Mnoho fotografií je focených ve tmavých místech uvnit a vyzaduje si blesk. Baterie nebyla pouzitá po delsí dobu po nabíjení. Dlouhá doba neustálého pouzití kamery nebo blesku. Baterie se rychle vybíjí. Pln nabijte baterii a znovu ji vybijte (alespo jeden cyklus) ped pouzitím, aby se výkon a zivotnost vzrostly na maximum. Baterie nebo kamera jsou teplé na dotyk. -66- Cesky Fotografování Píznak Dvod Baterie nemá dostatek energie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40NX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40NX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag