Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40HX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40HX723. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40HX723 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40HX723.


SONY BRAVIA KDL-40HX723 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (40171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40HX723 (3713 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40HX723 (3701 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40HX723

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kombinace vysoce moderní konstrukce, rychlosti, pesnosti a spolehlivosti ciní tuto adu velmi kompaktních fotoelektrických cidel ideální pro pouzití v soucasných výrobních procesech, kde je rozhodující vysoká pesnost a rychlá odezva. K typickým aplikacím patí detekce pedmt v oboru polovodic, kontrola maziv, lepidel a tmel, aplikace orientované na montáz v automobilovém, farmaceutickém a balicím prmyslu a kontrola odchylek v papírenském prmyslu. RADA E3C-LDA Jedinecné!Upravitelná nastavení pro snadnou montáz a instalaci Model E3C-LDA je v soucasné dob jediným fotoelektrickým cidlem, u kterého lze jednoduse nastavit ohnisko a osu pro zajistní optimálního snímání. [. . . ] Zmnou ohniskového mechanismu (patent pihlásen) mzete seídit prmr paprsku tak, aby vyhovoval dané soucásti. Pohybem mechanismu pro seízení osy (patent pihlásen) lze upravit smr dopadu paprsku na montázní povrch. Tato funkce se výborn hodí pro aplikace s pesným nastavováním polohy na velkou vzdálenost. Moznost volby z nkolika optických tvar paprsku! Model E3C-LDA s jedinou snímací hlavicí (bodový paprsek, E3C-LD11) a pipínací optikou (cocka E39-P11 a E39-P21) Seízení ohniska Seízení osy nabízí nkolik tvar paprsku ­ bodový, cárový, plosný nebo retroreflektivní paprsek. Hlavice E3C-LD31 nabízí plosný paprsek, zatímco hlavice E3C-LD21 cárový. Tato funkce znacn rozsiuje moznosti pouzití cidla. Mechanismus pro nastavení ohniska Prmr paprsku lze upravit tak, aby vyhovoval dané soucásti. Mechanismus pro nastavení optické osy Smr optické osy lze nastavit s ohledem na montázní povrch. ±20 Princip MSR Novinka!Retroreflektivní paprsek Toto cidlo poskytuje vysoký výkon a snadno se instaluje a nastavuje. Pomocí nového principu snímání MSR a jemného seízení ohniska laseru dosahuje toto cidlo snímací vzdálenosti az 7 metr s velmi pesnou detekcí pedmtu. Prahové hodnoty lze snadno nastavit pi kontrole úrovní dopadajícího svtla. Rezim diferenciálního výstupu Rezim diferenciálního výstupu zajisuje stabilní detekci bhem pocítání a ignoruje nestabilní podmínky ve výrobním procesu. Funkce vyladní výkonu Patentovaná funkce ladní výkonu spolecnosti Omron poskytuje optimální nastavení úrovn svtla pro vsechna pipojená cidla. Jediným dotekem mzete upravit nastavení úrovn svtla vsech pipojených zesilovac na stejnou úrove. Není zapotebí provádt nárocné seizování, a proto usetí cas i peníze. Eliminace vzájemného rusení Je mozné zkombinovat v tsné blízkosti az 10 cidel bez jakéhokoli vzájemného rusení. Díky této vlastnosti lze na stroji nebo v procesu provádt více mení soucasn. Funkce casovace Zesilovac E3C-LDA se vyznacuje adou rzných funkcí casovace. Lze nastavit konkrétní casy pro funkce zpozdní zapnutí, zpozdní vypnutí a pulsní cinnosti. Rezim pocitadla pocítá pedmty v procesu (picítá i odecítá). Flexibilní obsluha Mobilní konzolu Omron (E3X-MC11-S) lze pouzít pro ovládání snímací hlavice, kdyz je mezi snímací hlavicí a zesilovacem dostatecn velká vzdálenost. Pomocí této mobilní konzoly lze nastavit vsechny parametry a nastavení. ** **S touto mobilní konzolou lze zkombinovat i adu výrobk Omron E3X-DA-S a E3X-MDA s optickými vlákny. Kontrola aplikovaných lepidel a tmel Detekce skla skrze przor Kontrola aplikovaných maziv Ucení opakovaného nastavování polohy robotického ramene pro kalibraci Kontrola vychýlení arch papíru Kontrola jemných pin Pítomnost tsnicího krouzku v montázním procesu Mapování skla Snímací hlavy Zpsob snímání Paprsek Bodový Difúzní Cárový Plosný Koaxiální retroreflektivní Bodový (promnný) Bodový (pevný prmr 2, 0 mm) Císlo modelu E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31 E3C-LR11* E3C-LR12* Poznámky Montáz paprskové optiky (prodává se zvlás) umozuje pouzití cárových a plosných paprsk Toto císlo modelu je pro sadu sestávající se z jednotky E39-P11 upevnné na jednotku E3C-LD11 Toto císlo modelu je pro sadu sestávající se z jednotky E39-P21 upevnné na jednotku E3C-LD11 Montáz paprskové optiky (prodává se zvlás) umozuje pouzití cárových a plosných paprsk * Odrazku (prodává se zvlás) zvolte podle pouzití. Zesilovací jednotky Zesilovací jednotky s kabely Polozka Modely se zdvojeným výstupem Modely s externím výstupem Modely se zdvojeným výstupem Modely s externím výstupem Vzhled Funkce Plosný výstup, vlastní diagnostika, diferenciální provoz Dálkové nastavení, pocitadlo, diferenciální provoz Plosný výstup, vlastní diagnostika, diferenciální provoz Dálkové nastavení, pocitadlo, diferenciální provoz Model Výstup NPN E3C-LDA11 E3C-LDA21 E3C-LDA6 E3C-LDA7 Model Výstup PNP E3C-LDA41 E3C-LDA51 E3C-LDA8 E3C-LDA9 Pokrocilé modely Zesilovací jednotky s konektory Pokrocilé modely ada E3C-LDA je nejnovjsí ve skupin snímacích systém Omron zahrnující adu E3X, ZX, ZX-E a adu ZS. SONY EUROPE B. V. [. . . ] Rezim pocitadla pocítá pedmty v procesu (picítá i odecítá). Flexibilní obsluha Mobilní konzolu Omron (E3X-MC11-S) lze pouzít pro ovládání snímací hlavice, kdyz je mezi snímací hlavicí a zesilovacem dostatecn velká vzdálenost. Pomocí této mobilní konzoly lze nastavit vsechny parametry a nastavení. ** **S touto mobilní konzolou lze zkombinovat i adu výrobk Omron E3X-DA-S a E3X-MDA s optickými vlákny. Kontrola aplikovaných lepidel a tmel Detekce skla skrze przor Kontrola aplikovaných maziv Ucení opakovaného nastavování polohy robotického ramene pro kalibraci Kontrola vychýlení arch papíru Kontrola jemných pin Pítomnost tsnicího krouzku v montázním procesu Mapování skla Snímací hlavy Zpsob snímání Paprsek Bodový Difúzní Cárový Plosný Koaxiální retroreflektivní Bodový (promnný) Bodový (pevný prmr 2, 0 mm) Císlo modelu E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31 E3C-LR11* E3C-LR12* Poznámky Montáz paprskové optiky (prodává se zvlás) umozuje pouzití cárových a plosných paprsk Toto císlo modelu je pro sadu sestávající se z jednotky E39-P11 upevnné na jednotku E3C-LD11 Toto císlo modelu je pro sadu sestávající se z jednotky E39-P21 upevnné na jednotku E3C-LD11 Montáz paprskové optiky (prodává se zvlás) umozuje pouzití cárových a plosných paprsk * Odrazku (prodává se zvlás) zvolte podle pouzití. Zesilovací jednotky Zesilovací jednotky s kabely Polozka Modely se zdvojeným výstupem Modely s externím výstupem Modely se zdvojeným výstupem Modely s externím výstupem Vzhled Funkce Plosný výstup, vlastní diagnostika, diferenciální provoz Dálkové nastavení, pocitadlo, diferenciální provoz Plosný výstup, vlastní diagnostika, diferenciální provoz Dálkové nastavení, pocitadlo, diferenciální provoz Model Výstup NPN E3C-LDA11 E3C-LDA21 E3C-LDA6 E3C-LDA7 Model Výstup PNP E3C-LDA41 E3C-LDA51 E3C-LDA8 E3C-LDA9 Pokrocilé modely Zesilovací jednotky s konektory Pokrocilé modely ada E3C-LDA je nejnovjsí ve skupin snímacích systém Omron zahrnující adu E3X, ZX, ZX-E a adu ZS. SONY EUROPE B. V. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www. omron-industrial. com CESKÁ REPUBLIKA Omron Electronics spol. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40HX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40HX723 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag