Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40HX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40HX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40HX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40HX720.


SONY BRAVIA KDL-40HX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (40171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40HX720 (3713 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40HX720 (3701 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40HX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] (pi 500 VDC) mezi vodivými soucástmi a pouzdrem 500 VAC pi 50/60Hz po dobu 1 min mezi vodivými soucástmi a pouzdrem 10 az 55 Hz, 1, 5mm dvojitá amplituda, po dobu 2 hodin v kazdém ze smru X, Y a Z Indikátor Provozní rezim ( s piblizujícím se snímaným pedmtem) Ochranné obvody Teplota okolí Okolní vlhkost Teplotní závislost Napová závislost Izolacní odpor Dielektrická pevnost Odolnost proti vibracím BRAVIA KDL-40HX720 D-45 BRAVIA KDL-40HX720 Velikost Typ Polozka Odolnost proti rázm Stupe ochrany Zpsob pipojení Hmotnost (v zabaleném stavu) M5 Stínný E2-CR8C@/B@ BRAVIA KDL-40HX720-X1C@/B@ 500 m/s2 10krát v kazdém ze smr X, Y a Z Prmr 4 prmr 5, 4 BRAVIA KDL-40HX720-C1C@/B@ Modely s kabelem Modely s konektorem IEC 60529 IP 67 (modely s kabelem : JEM standard IP67g (vododolné, odolné proti oleji)) modely s kabelem (standardní délka 2m), modely s konektorem Piblizn 60g Piblizn 12g Piblizn 15g Poniklovaná mosaz --- Materiál Píslusenství Pouzdro Nerezová ocel (SUS303) Snímací plocha Teploodolný ABS Upínací matice Poniklovaná mosaz Vjíová podlozka Poniklovaná ocel Provozní pírucka Poznámka : Rychlost odezvy je prmrná hodnota. Podmínky mení jsou následující: standardní snímaný pedmt, vzdálenost odpovídající dvojnásobku velikosti snímaného objektu a nastavená vzdálenost odpovídající polovin snímací vzdálenosti. Technická data BRAVIA KDL-40HX720 Provozní rozsah ( typický) Stínné modely BRAVIA KDL-40HX720-C@C@B@ BRAVIA KDL-40HX720-X@C@/B@ 1, 6 1, 4 Y X Snímací dosah X [mm] 1, 2 BRAVIA KDL-40HX720-X1/BRAVIA KDL-40HX720-C1 1, 0 0, 8 BRAVIA KDL-40HX720-CR8 0, 6 0, 4 0, 2 0 -3, 0 -2, 0 -1, 0 0 1, 0 2, 0 3, 0 Vzdálenost Y [mm] Snímací dosah vs. SSnímací dosah [mm] Snímací dosah [mm] Zelezo Nerezeová ocel (SUS304) Nerezová ocel (SUS304) Mosaz Hliník M Mosaz Hliník t = 1 mm Délka strany snímaného pedmtu d [mm] Délka strany snímaného pedmtu d [mm] D-46 Indukcní snímace Výstupní obvody a casové diagramy Výstupní obvody 3-vodicové DC modely BRAVIA KDL-40HX720-C/X@C@ Výstup NPN s oteveným kolektorem Hndý 1 BRAVIA KDL-40HX720-C/X@B@ Výstup PNP s oteveným kolektorem Hndý 1 100 Zátz Hlavní obvod snímace piblízení Cerný 4 Hlavní obvod snímace piblízení Cerný 4 Výstup Zátz Modrý 3 0V 100 Modrý 3 0V * Vývod c. [. . . ] Pod maticí musí být umístna vjíová podlozka. Vzájemné rusení Pi instalaci dvou nebo nkolika snímac proti sob nebo vedle sebe zajistte zachování minimálních vzdáleností uvedených v následující tabulce. A B Stínné modely Nestínné modely Model BRAVIA KDL-40HX720-X@B@ Stínný BRAVIA KDL-40HX720-X@C@ BRAVIA KDL-40HX720-C@B@ BRAVIA KDL-40HX720-C@C@ DC 3-vodice Polozka A B prm. 4 20 mm 15 mm M5 prm. 5, 4 Díl B Díl A Díl B Díl A Poznámka : V následující tabulce jsou uvedeny utahovací momenty pro díl A a díl B. V pedcházejících píkladech je matice na stran hlavy snímace (díl B) a pouzije se tedy utahovací moment pro díl B. Je-li matice na dílu A, pouzeije se naopak utahovací moment pro díl A. Model Délka M5 1Nm Díl A Moment Díl B Moment Poznámka : Hodnoty v závorkách platí pro snímace, které pracují pi rzných kmitoctech. Pi montázi model BRAVIA KDL-40HX720-CR8 a BRAVIA KDL-40HX720-C1 bez závitových konektor postupujte následovn. 8 az 21 mm M3 otvor Srouby nejsou soucástí dodávky pro modely BRAVIA KDL-40HX720-CR8 nebo BRAVIA KDL-40HX720-C1. Pi dotahování model BRAVIA KDL-40HX720-CR8 pouzijte maximáln moment 0, 2 Nm a u modelu BRAVIA KDL-40HX720-CR8 pouzijte maximální dotahovací moment 0, 4Nm. Vlivy okolního kovu Pokud montujete BRAVIA KDL-40HX720 do kovového panelu, ujistte se, ze jsou zachovány dostatecné mezery podle následující tabulky. Pokud by tyto mezery nebyly zachovány, mohlo by vzniknout zhorsení výkonnosti snímace. d prmr Model BRAVIA KDL-40HX720-X@C@ BRAVIA KDL-40HX720-X@B@ BRAVIA KDL-40HX720-C@C@ BRAVIA KDL-40HX720-C@B@ DC 3-vodic Stínné Polozka l d D m n prm. 5, 4 0 mm 5. 4 mm 0 mm 3 mm 8 mm Vztah mezi velikostmi a modely Model prm. Zachová se tak spolehlivost a provozní zivotnost pístroje. Nepouzívejte snímac piblízení v prostedí s chemikáliemi v plynném stavu (napíklad siln alkalickými nebo kyselými plyny, vcetn plynných výpar kyseliny dusicné, chromové a koncentrované kyseliny sírové). Pipojení k PLC Pozadované podmínky Pipojení k automatu PLC je mozné tehdy, jestlize parametry automatu PLC a snímace piblízení splují následující podmínky. Zapínací naptí automatu PLC a zbytkové naptí snímace piblízení musí splovat následující vztah: VON VCC ­ VR 2. Vypínací proud automatu PLC a zbytkové naptí snímace piblízení musí splovat následující vztah: IOFF Ileak (Není-li vypínací proud uveden mezi technickými parametry, pouzijte hodnotu 1, 3 mA. ) 3. Zapínací proud automatu PLC a ídicí výstup (IOUT) snímace piblízení musí splovat následující vztah: IOUT(min) ION IOUT(max) Zapínací proud automatu PLC se vsak bude mnit s pouzitým napájecím naptím a vstupní impedancí, jak je zejmé z následující rovnice. ION = (VCC ­ VR ­ VPC )/RIN Píklad V tomto píkladu, kdy je pouzit automat PLC s modelovým oznacením C200H-ID212 a snímac piblízení s modelovým oznacením BRAVIA KDL-40HX720-X7D1-N, picemz napájecí naptí ciní 24 V. 1. ION = [VCC (20. 4 V) ­ VR (3 V) ­ VPC (4 V)]/RIN (3 k) 4. 5 mA Tudíz IOUT(min) (3 mA) ION (4. 5 mA): OK VON:Zapínací naptí PLC (14. 4 V) ION: zapínací proud PLC (typ. 7 mA) IOFF: vypínací proud PLC (1. 3 mA) RIN: vstupní impedance PLC (3 k) VPC: vnitní zbytkové naptí PLC (4 V) VR: výstupní zbytkové naptí snímace (3 V) Ileak: svodový prou snímace (0. 8 mA) IOUT: ídící výstup snímace (3 to 100 mA) VCC: Napájecí naptí (PLC : 20, 4 az 26, 4V) Hodnoty v závorkách platí pro následující modely automatu PLC a snímace piblízení PLC : C200H-ID212 Snímac piblízení : BRAVIA KDL-40HX720-X7D1-N Poznámka : Pro více detail o BRAVIA KDL-40HX720-X7D1-N viz katalogový list BRAVIA KDL-40HX720/BRAVIA KDL-40HX7202 Model 3-vodic DC Typ propojení AND (sériové propojení) Metoda Správn Zátz Popis Vzájemn propojené snímace musí splovat následující podmínky: iL + (N ­1) x i horní mezní hodnota ídícího výstupu kazdého snímace VS ­ N x VR Provozní naptí zátze N: pocet snímac VR: zbytkové naptí kazdého snímace VS: napájecí naptí i: spoteba proudu snímace iL: zatzovací proud Je-li jako zátz pouzito napíklad relé MY, které pracuje pi 24 VDC, lze k zátzi pipojit maximáln dva snímace piblízení. D-50 Indukcní snímace Rozmry Poznámka : není-li uvedeno jinak, jsou vsechny rozmry uvedeny v milimetrech. BRAVIA KDL-40HX720 Model S kabelem Stínný 3-vodicový DC Model c. [. . . ] 1 M5 s konektorem M8 (3piny) Stínný BRAVIA KDL-40HX720-X1 prmr 9, 7 8 25 17. 5 15 Provozní indikátor (cervený) Obr. Prmr 4 25 17. 5 Vinylem izolovaný kulatý kabel o prmru 2, 9 se 2 3 vodici (prez vodic: 0, 14 mm , prmr izolace: 0, 9 mm), standardní délka: 2 m Modely kabel pro robotizaci: Vinylem izolovaný kulatý kabel o prmru 2, 9 se 3 vodici (prez vodic: 0, 15 mm2, prmr izolace: 1, 05 mm) standardní délka: 2 m Kabel je mozno prodlouzit az na 100 m (samostatná kovová elektroinstalacní trubka) M5 × 0. 5 4 Provozní indikátor (cervený) dv upínací matice vjíová Vinylem izolovaný kulatý kabel o prmru 2, 9 podlozka se 3 vodici (prez vodic: 0, 14 mm2 prmr izolace: 0, 9 mm), standardní délka: 2 m Modely kabel pro robotizaci: Vinylem izolovaný kulatý kabel o prmru 2, 9 se 3 vodici (prez vodic: 0, 15 mm2, prmr izolace: 1, 05 mm), standardní délka: 2 m Kabel je mozno prodlouzit az na 100 m (samostatná kovová elektroinstalacní trubka) Provozní indikátor (cervený) Modely s konektorem M8 (3 piny) (stínné) Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40HX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40HX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag