Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40EX729

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40EX729. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40EX729 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40EX729.


SONY BRAVIA KDL-40EX729 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40EX729 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX729 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX729 DATASHEET (192 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX729 I-MANUAL ONLINE (PRINTABLE) (2173 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX729 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL500) (758 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40EX729

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Délka kabelu Císlo: Délka kabelu nap. : BRAVIA KDL-40EX729-S 08 K S 01-WP-B 1-2M Délka kabelu: 2 m NO DC, 3vodicový, PNP kabel, PVC, prm. 4 mm Snímací vzdálenost 1, 5 mm Stínný Standardní délka M8 Válcový, nerezová ocel nap. : BRAVIA KDL-40EX729-M 12 K N 05-WP-B 1-2M 2 Válcový indukcní senzor Specifikace Polozka Stínný BRAVIA KDL-40EX729S08KS01-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729S08KS01-@-B2 M8 Nestínný BRAVIA KDL-40EX729S08KN02-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729S08KN02-@-B2 2 mm ±10% Stínný M12 Nestínný BRAVIA KDL-40EX729M12KN05-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729M12KN05-@-B2 5 mm ±10% Stínný M18 Nestínný BRAVIA KDL-40EX729M18KN10-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729M18KN10-@-B2 10 mm ±10% Stínný M30 Nestínný BRAVIA KDL-40EX729M30KN18-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729M30KN18-@-B2 18 mm ±10% BRAVIA KDL-40EX729M12KS02-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729M12KS02-@-B2 BRAVIA KDL-40EX729M18KS05-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729M18KS05-@-B2 BRAVIA KDL-40EX729M30KS10-@-B1 BRAVIA KDL-40EX729M30KS10-@-B2 Snímací vzdálenost Hystereze Detekovatelný objekt Standardní snímaný objekt Frekvence odezvy*1 Napájecí naptí (rozsah provozního naptí) Spoteba proudu 1, 5 mm ±10% Max. 10% snímací vzdálenosti Zelezný kov (Snímací vzdálenost se snizuje pi pouzití nezelezných kov. Technické údaje na stránkách 4 a 5) Zelezo 8×8×1 mm 1 kHz Zelezo 12×12×1 mm 0, 4 kHz 0, 8 kHz Zelezo 15×15×1 mm 0, 1 kHz Zelezo 18×18×1 mm 0, 5 kHz Zelezo 30×30×1 mm 0, 1 kHz 0, 1 kHz Zelezo 54×54×1 mm 0, 1 kHz 12 az 24 VDC. [. . . ] 2 V (pi zatzovacím proudu 200 mA a délce kabelu 2 m) Provozní indikátor (zlutý) Indikátor Provozní rezim (pi piblizování snímaného objektu) Ochranné obvody Okolní teplota Okolní vlhkost Modely B1: NO Modely B2: NC Viz. casový diagram vedle diagramu výstupního obvodu na stran 7. Ochrana proti pepólování, pepová ochrana, ochrana proti zkratu zátze Provozní / Skladovací: -25 az +70°C (bez namrzání nebo kondenzace) Provozní / Skladovací: 35 az 95% RH Max. ±10% snímací vzdálenost v rozsahu jmenovitého naptí ±15% Min. 50 M (pi 500 V DC) mezi vodivými cástmi a pouzdrem 1 000 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi vodivými cástmi a pouzdrem 10 az 55 Hz, 0, 75 mm dvojitá amplituda po dobu 2 hodin v kazdém smru X, Y a Z 500 m/s², 10 cykl v kazdém smru X, Y a Z IEC 60529 IP67 Kabel (Standardní délka kabelu: 2 m) Pibl. 190 g 1 000 m/s², 10 cykl v kazdém smru X, Y a Z Napový vliv Izolacní odpor Dielektrická pevnost Odolnost proti vibracím Odolnost proti rázm Stupe krytí Zpsob pipojení Hmotnost Pouzdro Snímací povrch *1. BRAVIA KDL-40EX729 Materiál Niklovaná mosaz Frekvence odezvy je prmrná hodnota. Podmínky mení jsou následující: standardní snímaný objekt, neaktivní vzdálenost dvojnásobek standardního snímaného objektu a aktivní vzdálenost polovina snímací vzdálenosti. 3 Technické údaje (typické) Snímací oblast Vzdálenost X (mm) DC 3vodicové modely/stínné BRAVIA KDL-40EX729-M30KS10-@-C/B@ E2G-M30KS10-?-C/B? DC 3vodicové modely/nestínné Vzdálenost X (mm) BRAVIA KDL-40EX729-M30KN18-@-C/B@ E2G-M18KS05 BRAVIA KDL-40EX729-M18KS05 -?-C/B?-@-C/B@ BRAVIA KDL-40EX729-M18KN10-@-C/B@ BRAVIA KDL-40EX729-M12KN05 -@-C/B@ BRAVIA KDL-40EX729-S08KN02 -@-C/B@ BRAVIA KDL-40EX729E2GS08KS01 -@-C/B@ -?-C/B? Vzdálenost Y (mm) Vzdálenost Y (mm) Vliv velikosti snímaného objektu a materiálu DC 3vodicové modely/stínné BRAVIA KDL-40EX729-S08KS01-@-C/B@ Vzdálenost X (mm) Vzdálenost X (mm) BRAVIA KDL-40EX729-M12KS02-@-C/B@ Zelezo Nerezová ocel Zelezo Nerezová ocel Mosaz Mosaz Hliník Hliník Délka strany snímaného objektu d (mm) Délka strany snímaného objektu d (mm) BRAVIA KDL-40EX729-M18KS05-@-C/B@ Vzdálenost X (mm) Vzdálenost X (mm) BRAVIA KDL-40EX729-M30KS10-@-C/B@ Zelezo Zelezo Nerezová ocel Nerezová ocel Mosaz Hliník Mosaz Hliník Délka strany snímaného objektu d (mm) Délka strany snímaného objektu d (mm) 4 Válcový indukcní senzor DC 3vodicové modely/nestínné Vzdálenost X (mm) Vzdálenost X (mm) BRAVIA KDL-40EX729-S08KN02-@-C/B@ BRAVIA KDL-40EX729-M12KN05-@-C/B@ Zelezo Nerezová ocel Zelezo Nerezová ocel Mosaz Hliník M Mosaz Hliník Délka strany snímaného objektu d (mm) Délka strany snímaného objektu d (mm) Vzdálenost X (mm) Zelezo Vzdálenost X (mm) BRAVIA KDL-40EX729-M18KN10-@-C/B@ BRAVIA KDL-40EX729-M30KN18-@-C/B@ Zelezo Nerezová ocel Mosaz Hliník Nerezová ocel Mosaz Hliník Délka strany snímaného objektu d (mm) Délka strany snímaného objektu d (mm) BRAVIA KDL-40EX729 5 Rozmry Modely s kabelem (stínné) (Vsechny rozmry jsou uvedeny v milimetrech pokud není uvedeno jinak. ) Modely s kabelem (nestínné) Obr. B BRAVIA KDL-40EX729-S08KN02-WP-B indikátor 2x utahovací matka pérová podlozka *1 indikátor 2x utahovací matka pérová podlozka *1 *1 Kulatý 3zilový kabel s PVC izolací o prm. 4 mm (prez vodice: 0, 3 mm², prmr izolace: 1, 3 mm), standardní délka 2 m. *1 Kulatý 3zilový kabel s PVC izolací o prm. 4 mm (prez vodice: 0, 3 mm², prmr izolace: 1, 3 mm), standardní délka 2 m. Obr. SPOLECNOST SONY ODMÍTNE VESKERÉ NÁROKY NA ZÁRUKU, OPRAVU NEBO JINÉ NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBK, POKUD ANALÝZA SPOLECNOSTI SONY POTVRDÍ, ZE S VÝROBKY NEBYLO SPRÁVN ZACHÁZENO, NEBYLY SPRÁVN SKLADOVÁNY, INSTALOVÁNY NEBO UDRZOVÁNY A BYLY VYSTAVENY KONTAMINACI, HRUBÉMU ZACHÁZENÍ, NESPRÁVNÉMU POUZÍVÁNÍ NEBO NEPATICNÝM ÚPRAVÁM CI OPRAVÁM. VHODNOST POUZITÍ VÝROBKY OBSAZENÉ V TOMTO DOKUMENTU NEJSOU KLASIFIKOVÁNY JAKO BEZPECNOSTNÍ ZAÍZENÍ. NEJSOU KONSTRUOVÁNY NEBO KLASIFIKOVÁNY JAKO ZAÍZENÍ ZAJISUJÍCÍ BEZPECNOST OSOB A NEMLO BY SE NA N SPOLÉHAT JAKO NA BEZPECNOSTNÍ KOMPONENTY NEBO OCHRANNÁ ZAÍZENÍ URCENÁ K BEZPECNOSTNÍM ÚCELM. Výrobky spolecnosti Omron klasifikované jako bezpecnostní zaízení naleznete v samostatných katalozích. Spolecnost SONY nerucí za soulad s normami a smrnicemi platnými pro kombinaci výrobk pouzívaných zákazníkem nebo pro pouzití výrobk. Na pání zákazníka poskytne spolecnost SONY platná osvdcení tetí strany udávající jmenovité hodnoty a omezení pouzití platná pro dané výrobky. Tyto informace samy o sob nepostacují ke konecnému rozhodnutí o vhodnosti výrobk v kombinaci s koncovým výrobkem, strojem, systémem nebo jinou aplikací nebo zpsobem pouzití. Následuje nkolik píklad pouzití, jimz je teba vnovat zvlástní pozornost. Nejedná se o vycerpávající seznam vsech mozných pouzití výrobk, ani z nj nemá vyplývat, ze uvedená pouzití mohou být vhodná pro dané výrobky: · Venkovní pouzití, pouzití zahrnující potenciální chemickou kontaminaci nebo elektrické rusení nebo podmínky ci pouzití nepopsaná v tomto katalogu. · ídicí systémy jaderné energie, spalovací systémy, zeleznicní systémy, letecké systémy, lékaská zaízení, zábavní stroje, vozidla, bezpecnostní zaízení a instalace podléhající zvlástním prmyslovým nebo vládním pedpism. [. . . ] · Systémy, stroje a zaízení, které by mohly pedstavovat ohrození zivota nebo majetku. Seznamte se se vsemi zákazy pouzití platnými pro dané výrobky a dodrzujte je. NIKDY NEPOUZÍVEJTE DANÉ VÝROBKY PRO ZÁDNOU APLIKACI PEDSTAVUJÍCÍ VÁZNÉ OHROZENÍ ZIVOTA NEBO MAJETKU, ANIZ BYSTE SE PESVDCILI, ZE SYSTÉM JAKO CELEK JE ZKONSTRUOVÁN S OHLEDEM NA TATO RIZIKA A ZE VÝROBEK SPOLECNOSTI SONY JE SPRÁVN DIMENZOVÁN A INSTALOVÁN PRO ZAMÝSLENÉ POUZITÍ V ROZSAHU CELÉHO ZAÍZENÍ NEBO SYSTÉMU. TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje obsazené v tomto dokumentu poskytují uzivateli pomoc pi urcování vhodných nastavení a nepedstavují záruku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40EX729

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40EX729 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag