Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40EX727

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40EX727. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40EX727 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40EX727.


SONY BRAVIA KDL-40EX727 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40EX727 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX727 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40EX727

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Koncept RAS vychází z nasich mnohaletých zkuseností s automatizacními zaízeními prmyslové tídy, jako jsou bankomaty, pokladní systémy, systémy na výdej lístk a jiné prodejní automaty. Systém RAS sleduje parametry, jako je naptí, teplota a fungování softwaru, a dokáze esit chyby a zabránit poskození ulozených dat. Spolehlivost Osvdcené prmyslové soucásti Prmyslové pocítace DyaloX vyuzívají nejmodernjsí soucásti se zárukou od dodavatele, mimo jiné prmyslové zdroje napájení a procesory Celeron. Základní desky jsou navrhovány a sestavovány pímo spolecností Omron. [. . . ] Spolecnost Omron navíc nabízí plnou 3letou záruku, dostupnost stejného produktu po dobu minimáln 5 let a servis po dobu 7 let od zakoupení. ada prmyslových pocítac DyaloX na rozdíl od bzných kanceláských pocítac s velmi malou zivotností nabízí maximální spolehlivost a nepetrzitost provozu prmyslového automatizacního pocítacového systému. Integrovaný software Prmyslové pocítace DyaloX jsou dodávány s pedinstalovaným softwarem. Krom softwarového nástroje RAS produkt obsahuje i speciální vysoce stabilní , , prmyslovou" verzi operacního systému Windows XP Embedded. 3letá záruka Nepouzíváme poruchové pohyblivé soucásti Absence pohyblivých soucástí znamená mén potenciálních pícin selhání. Nová ada prmyslových pocítac DyaloX vyuzívá polovodicové pamové moduly, které zajisují rychlý pístup a výjimecnou odolnost. Teplo generované procesorem je odvádno pasivním chladicem s zebrováním. Spolehlivá pam typu flash Dostupnost 5 let Servis 7 let od zakoupení Chlazení jen pomocí pasivního chladice Prmyslové soucásti a procesor Nepetrzité sledování ada prmyslových pocítac DyaloX je vybavena samostatnou deskou RAS a vestavným softwarovým nástrojem RAS pro nepetrzité sledování základní desky. Protoze jde o samostatnou desku, mze shromazovat data pijímaná ze základní desky bez ohledu na to, jaký je stav hardwaru nebo operacního systému. Sbr dat Úrovn výstrazné signalizace sledovaných hodnot lze v softwarovém nástroji RAS nastavovat rucn. Vsechna data, která byla v okamziku poruchy ulozena do protokolu, tedy napíklad údaje o teplot základní desky, naptí, datu a case, stavu LCD displeje a dalsí dlezité informace, je mozné zobrazovat automaticky pi restartu nebo rucn pomocí softwarového nástroje RAS. A uz je dvod selhání jakékoli povahy, deska RAS umozuje získat podrobné informace o systému, které potom pouzívá k analýze a urcení trendu a píciny, to vse pro zajistní vyssí spolehlivosti v budoucnosti. Spolehlivost a flexibilita Kompaktní prmyslový pocítac DyaloX Velice flexibilní kompaktní prmyslový pocítac lze instalovat dvma rznými zpsoby: samostatn za úcelem úspory místa v rozvádci nebo upevnním na zadní stranu dotykové obrazovky, aby mohl být pouzíván jako prmyslový panelový pocítac. Software NS-Runtime poskytuje moznost spoustní projekt NS vytvoených v softwaru CX-Designer v celoobrazovkovém rezimu. Krom stávajících funkcí ady NS nabízí software NS-Runtime také dalsí funkce. Lze napíklad protokolovat data na pozadí, picemz do jednoho souboru lze ulozit az 160 000 bod. Funkce zobrazení dokumentu umozuje na obrazovce otevírat rzné dokumenty (napíklad soubory PDF), coz se hodí pro pokyny k údrzb a vytváení zpráv. Ze softwaru NS-Runtime lze navíc pouhým klepnutím na tlacítko spustit jakoukoli uzivatelskou aplikaci. CX-Supervisor Produkt CX-Supervisor je výkonný pokrocilý softwarový balícek pro vizualizací zaízení, který nabízí maximáln flexibilní prostedí pocítacového ovládacího terminálu. Balícek CX-Supervisor nabízí mnoho funkcí, které byste ocekávali jen u mnohem drazsích softwarových balíck. Je vhodný pro vytváení jednoduchých aplikací zahrnujících dohledové a ídicí úkoly, ale také pro vytváení tch nejvysplejsích aplikací. Balícek CX-Supervisor nabízí flexibilitu a kompatibilitu pi komunikaci se sirokou adou nejmodernjsích i starsích zaízení, vcetn kompletní ady PLC automat spolecnosti Omron, zaízení pro ízení pohybu a regulátor a snímac teploty. Díky architektue Smart Platform One Connection spolecnosti Omron je navíc zajistna budoucí kompatibilita s novými zaízeními. Software CX-Supervisor je k dispozici ve dvou verzích: Verze CX-Supervisor Machine Edition pedstavuje ideální volbu splující tém vsechny pozadavky na vizualizaci zaízení. [. . . ] Díky architektue Smart Platform One Connection spolecnosti Omron je navíc zajistna budoucí kompatibilita s novými zaízeními. Software CX-Supervisor je k dispozici ve dvou verzích: Verze CX-Supervisor Machine Edition pedstavuje ideální volbu splující tém vsechny pozadavky na vizualizaci zaízení. Podporuje az 15 zaízení a az 500 uzivatelem definovaných bod. Je dostatecn flexibilní a výkonná na to, aby zajisovala kontrolu a dohled nad celým zaízením nebo celým výrobním procesem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40EX727

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40EX727 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag