Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40EX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40EX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40EX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40EX720.


SONY BRAVIA KDL-40EX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (40171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40EX720 (3713 ko)
   SONY KDL-40EX720 (3661 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX720 DATASHEET (192 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX720 I-MANUAL ONLINE (PRINTABLE) (2167 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX720 TABLE-TOP STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS (PEDESTAL TYPE) (416 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40EX720 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL500) (758 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40EX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mimoto mze dojít k vázným skodám na majetku. Upozoruje na moznost nebezpecné situace, pi které mze dojít k lehkému ci stedn tzkému úrazu nebo dokonce k tzkému ci smrtelnému úrazu. Mimoto mze dojít k vázným skodám na majetku. Upozoruje na mozná rizika, která mohou vést k lehkému ci stedn tzkému úrazu nebo skod na majetku. [. . . ] Poklesne-li naptí pod napájení sít nastavenou prahovou hodnotu, zapne se odpovídající bit ve vseobecných stavových datech. Prahové provozní 0 az 429 496 729 Tento parametr nastavuje prahovou hodnotu hodiny hodin provozních hodin jednotky. Jestlize pocet provozních hodin pekrocí nastavenou prahovou hodnotu, zapne se odpovídající bit ve vseobecných stavových datech. Datum poslední 1972/01/01 az Tento parametr ukládá datum poslední údrzby údrzby 2038/01/19 bezpecnostních I/O svorek ady DST1. Název parametru S Doba blokování v dsledku chyby bezpecnostního výstupu Výchozí 1 000 ms 1 000 ms Vymazat Zádný 11 V 0 hodin 1972/01/01 40 Cást 3: Konfigurace 3-1-2 Parametry bezpecnostních vstup Název parametru S Zpozdní mezi vypnutím a zapnutím S Zpozdní mezi zapnutím a vypnutím S Rezim bezpecnostních vstupních kanál Hodnota Popis 0 az 126 ms (v Nastavuje dobu zpozdní mezi vypnutím a pírstcích po 6 ms) zapnutím. 0 az 126 ms (v Nastavuje dobu zpozdní mezi zapnutím a pírstcích po 6 ms) vypnutím. (Externí vstupní zaízení není pipojeno. ) Testovací impuls z Urcuje pipojení zaízení s kontaktním testovacího výstupu výstupem v kombinaci s testovacím výstupem. Je-li zvolen tento rezim, je teba vybrat testovací výstup, který má být pouzit jako zdroj testovacího signálu, a poté nastavit rezim testovacího výstupu na impulsní testovací výstup. Jsou -li provedena tato nastavení, je mozno zjist'ovat kontakt mezi vstupním signálním vedením a napájecím vedením (kladný pól) a zkraty mezi jednotlivými vstupními signálními vedeními. Pouzit jako Urcuje pipojení bezpecnostního zaízení s bezpecnostní polovodicovým výstupem, napíklad vstup bezpecnostní optické záclony. Pouzit jako Urcuje pipojení standardního zaízení (tj. Pocet 0 az 4 294 967 295 Nastavuje prahovou hodnotu pro pocítadlo hodin údrzby. Hodnota Nepouzit Standardní výstup Výchozí Nepouzit Akce pi výskytu chyby Vymazat Poznámka ke vstupm/výstupm Volba rezimu pocítadla údrzby Prahová hodnota pocítadla údrzby Zádná Doba 0 42 Cást 3: Konfigurace 3-1-4 Parametry bezpecnostních výstup Název parametru S Rezim bezpecnostních výstupních kanál Popis Bezpecnostní výstup není pouzit. (Externí výstupní zaízení není pouzito. ) Bezpecnost Urcuje, ze pi zapnutí výstupu není vysílán testovací impuls. Je-li výstup vypnutý, je mozno zjist'ovat kontakt mezi výstupním signálním vedením a napájecím vedením (kladný pól) a poruchy uzemnní. Test bezpecnostních Je-li výstup zapnutý, je vysílán testovací impuls (lze impuls. Je mozno zjist'ovat kontakt mezi nastavovat výstupním signálním vedením a napájecím pouze u modelu vedením a zkraty mezi jednotlivými DST1-MD16SL-1) výstupními signálními vedeními. Jednoduchý kanál Urcuje pouzití jednokanálového rezimu. Je-li nastaven jednokanálový rezim, bude do tohoto rezimu nastaven i bezpecnostní výstup, který by byl soucástí dvojice urcující parametr dvojitého kanálu. Dvojitý kanál Urcuje pouzití dvoukanálového rezimu. Jsouli oba bezpecnostní výstupy, které mají být nastaveny jako párové, v normálním stavu, lze tyto výstupy zapnout. 32 znak Nastavuje I/O poznámku pro bezpecnostní výstup. [. . . ] Spojení s jednotlivým obsazením Zabezpecená I/O komunikace v konfiguraci 1:1. Spojení s vícenásobným Bezpecnostní I/O komunikace v konfiguraci 1:n (n = 1 az 15). obsazením Standardní Zaízení nebo funkce zaízení, u kterých nejsou uplatnna bezpecnostní opatení. Testovací impuls Signál pouzívaný ke zjist'ování stavu externích vodic, zda pisly do kontaktu s napájecími vodici (kladnými), nebo ke zjist'ování zkrat mezi signálními vedeními. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40EX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40EX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag