Návod k použití SONY BRAVIA KDL-40CX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-40CX525. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-40CX525 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-40CX525.


SONY BRAVIA KDL-40CX525 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-40CX525 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-40CX525 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-40CX525

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Lze pouzít pro bzné zátze nebo pro mikrozátze. · Neobsahuje olovo, kadmium ani sestimocný chróm, címz se omezuje zatízení zivotního prostedí. !Pozor Vnujte pozornost kapitole Bezpecnostní pokyny na stran 8. Poznámka: Ohledn model s osvdcením o bezpecnostní norm kontaktujte svého prodejního zástupce. Struktura císelného znacení model Kódování císel model BRAVIA KDL-40CX525-Velikost vývodu/konektoru 1: Pg13, 5 (s 1 vývodem) 2: G1/2 (s 1 vývodem) 3: 1/2-14NPT (s 1 vývodem) 4: M20 (s 1 vývodem) 5: Pg13, 5 (se 2 vývody) 6: G1/2 (se 2 vývody) 7: 1/2-14NPT (se 2 vývody) 8: M20 (se 2 vývody) 9: Konektor M12 (s 1 vývodem) 2. [. . . ] 4. Vsechny rozmry mají toleranci±0, 4 mm, pokud není uvedeno jinak. U kontakt 2NC, 2NC/1NO a 3NC dochází k odchylce v simultánnosti rozpojení/sepnutí kontakt. U otvoru vývodu Pg13. 5 je minimáln pt otácek závitu sroubu a u otvoru vývodu G 1/2 jsou minimáln ctyi otácky. · Nepouzívejte spínac ke spínání obvod u dvou nebo více standardních zátzí (250 V AC, 3 A) zárove. Mohlo by to mít nepíznivý vliv na vlastnosti izolace. · Na zivotnost spínace mají velký vliv provozní podmínky. Ped trvalou instalací a pouzíváním po dobu specifikovaných operací, jejichz pocet nemá nepíznivý vliv na výkon spínace nejprve spínac odzkousejte ve skutecných provozních podmínkách. · V provozní pírucce výrobce zaízení urcit uvete, ze uzivatel se nesmí pokouset o opravu nebo údrzbu spínace a v zálezitosti jakýchkoliv oprav nebo údrzby musí kontaktovat výrobce zaízení. · Pokud se má spínac pouzít v elektrickém obvodu nouzového vypínace nebo v jiném bezpecnostním obvodu, musíte pro zabránní vzniku vázných zranní nebo smrtelných úraz pouzít kontakty NC s pímým vypínacím mechanizmem a spínac nastavit tak, aby pracoval v rezimu pímého vypínání. POZOR Pro zapojení tohoto spínace nepouzívejte kovové konektory nebo kovové vývody. Mohlo by pípadn dojít k úrazu elektrickým proudem. Bezpecnostní opatení pro pouzívání · Neupust'te spínac na zem. Mohlo by to zpsobit, ze by pak spínac nepracoval na plný výkon. 4, 5 az 5 Montázní spoj vývodu, redukcní objímka 1, 8 az 2, 2 Nm M12 1, 4 az 1, 8 Nm (1/2-14NPT) Srouby krytu 1, 3 az 1, 7 Nm Montáz spínace · Namontujte spínac pomocí sroub M4 a podlozek a utáhnte srouby na zadaný utahovací moment. · Kvli bezpecnosti pouzijte srouby, které se nedají snadno odstranit, nebo pouzijte ekvivalentní opatení, aby byl sroub dobe zajistn. Na dvou místech pouzijte cepy s prmrem 4-0, 05/-0, 15 a výskou max. 4, 8 mm, které zasunete do otvor na spodní stran spínace, jak je znázornno níze, aby byl spínac pevn zajistn ve ctyech bodech. Zmna smru hlavice Smrové uchycení hlavice mzete zmnit po vymontování ctyech sroub hlavice. Dejte pozor, aby pi zmn smru hlavice nepisel s hlavicí do kontaktu zádný cizí materiál. Montázní pozice pácky Pácka je ped odesláním upevnna smrem nahoru ve stedové pozici. Chcete-li pozici zmnit, uvolnte sroubek pácky, odmontujte pácku a nainstalujte ji v levé nebo pravé pozici. Montázní otvory spínace Typ s jedním vývodem 2, 5±0, 1 Dva, M4 Elektrické schéma · Pi pipojování ke svorkám pes izolacní trubicku a svorku M3. 5 s dutinkou pro zamackávaný spoj uspoádejte svorky tak, jak je znázornno níze, aby nebyly vztyceny vzhru a nedotýkaly se skín nebo krytu. . Pouzijte pívodní vodice vhodné délky, viz níze. V opacném pípad by nadmrná délka mohla zpsobit nadzvedání krytu a jeho netsnost. 4 -0, 15 prm. 4, 8 -0, 05 20±0, 1 22±0, 1 47±0, 1 22±0, 1 Typ s jedním vývodem (3 póly) AB Typ se dvma vývody Dva, M4 2, 5±0, 1 5, 35±0, 1 20±0, 1 22±0, 1 39±0, 1 40±0, 1 42±0, 1 A C E 11 12 B E C D F 21 22 D F 33 34 42 mm 33 mm 28 mm Tolerance ±2 mm Typ se dvma vývody (3 póly) Levá strana Pravá strana BDF -0, 05 4 -0, 15 42±0, 1 ECA prm. 4, 8 A C E 11 12 B BDF ECA · Uchyt'te hídel a pácku pevn pomocí jednosmrného sroubu nebo jiným ekvivalentním zpsobem, aby byla znemoznna snadná demontáz. · Zarovnejte otocný sted hídele s dvíky tak, aby hídel spínace a hlavice nebyly vystaveny mechanickému namáhání pi otevírání a zavírání dvíek. [. . . ] 3, 2±0, 1 20±0, 1 22±0, 1 2, 5 47±0, 2 51 (31, 5) 7±0, 2 Dva otvory o prm. 3, 2±0, 1 7±0, 2 13±0, 2 55 47±0, 2 22±0, 1 Dva otvory o prm. 3, 2±0, 1 montázní otvory 2, 15+/-0, 05R 22±0, 2 22±0, 2 max. 31 Otvor pro kabelové vedení 14, 2 30 Dva otvory o prm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-40CX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-40CX525 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag