Návod k použití SONY BRAVIA KDL-37EX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-37EX525. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-37EX525 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-37EX525.


SONY BRAVIA KDL-37EX525 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-37EX525 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-37EX525 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-37EX525

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Patent a prmyslový design je pihlásen ke schválení. Sestavení císel model Legenda císel model Spínac Ovládací klíc \ BRAVIA KDL-37EX525-Integrovaný spínac (s detekcním spínacem otevení/uzavení dveí a s kontakty pro kontrolu blokování) A: zpozovací kontakty 1NC/1NO a 1NC/1NO B: zpozovací kontakty 1NC/1NO a 2NC C: zpozovací kontakty 2NC a 1NC/1NO D: zpozovací kontakty 2NC a 2NC E: zpozovací kontakty 2NC/1NO a 1NC/1NO F: zpozovací kontakty 2NC/1NO a 2NC G: zpozovací kontakty 3NC a 1NC/1NO H: zpozovací kontakty 3NC a 2NC 3. Smrové uchycení hlavice a tla F: Moznost montáze ve ctyech smrech (z výroby se montuje na pední stranu)/plastový materiál 4. Blokování a odjistní dveí A: Mechanické blokování/24-VDC solenoid pro odjistní G: 24-VDC solenoid pro blokování/mechanické odjistní 5. [. . . ] 9, 2 (hloubka: 10) 4 montázní srouby hlavice Kryt hlavice 47 40 38 23, 5 Ovládací klíc 34, 4 15, 3 4, 4 31, 5 4x zahloubení, prm. 9, 2 (hloubka: 10) 4 LED kontrolky 84±0, 2 4 LED kontrolky 84±0, 2 Odjist'ovací tlacítko Montázní srouby krytu 2 srouby krytu (3) (21, 5) 23, 5 Zátka kabelového vedení (3) 30±0, 2 43 (127, 5) 148 (187) 31, 5 (3) (18, 5) (127, 5) 148 (187) 4 otvory prm. 5, 2 Odjist'ovací tlacítko Montázní srouby krytu 2 srouby krytu (3) (21, 5) 23, 5 (3) Zátka kabelového vedení 30±0, 2 43 (3) Provozní charakteristiky Síla pro zasunutí klíce Síla pro vysunutí klíce Dráha nábhu Pohyb ped zablokováním BRAVIA KDL-37EX525-40 N (18, 5) Provozní charakteristiky Síla pro zasunutí klíce Síla pro vysunutí klíce Dráha nábhu Pohyb ped zablokováním BRAVIA KDL-37EX525-4 mm BRAVIA KDL-37EX525 4, 4 9 Ovládací klíce Poznámka: Vsechny rozmry mají toleranci ±0, 4 mm, pokud není uvedeno jinak. D4DS-K1 7 30 15 7 17, 5 13 28 4, 3 D4DS-K3 14 4 28 15 13 13 Ctyi polomry R 2, 15 30 40 56 20 2 cerná 9 6, 3 4, 5 8 D4DS-K2 9 30 28 6 10, 5 7 15 D4DS-K5 20, 9 4 28 24, 6 22, 5 13 2 4, 3 7 Ctyi polomry R 2, 15 13 cerná 15° 43 41 30 55 18° 6, 5 18 (7) Se zasunutým ovládacím klícem BRAVIA KDL-37EX525 + D4DS-K1 (38) min. 54 zasunutá poloha klíce Polomr zasunutí (horizontáln): R 200 BRAVIA KDL-37EX525 + D4DS-K2 (38) min. 50 zasunutá poloha klíce Polomr zasunutí (horizontáln): R 200 51, 9 Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 47, 9 Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 (15) Polomr zasunutí (vertikáln): R 200 Polomr zasunutí (vertikáln): R 200 10 Bezpecnostní cidla/komponenty (31, 7) Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 (15) Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 (31, 7) BRAVIA KDL-37EX525 + D4DS-K3 (38) min. 55 Polomr zasunutí (horizontáln): R 50 BRAVIA KDL-37EX525 + D4DS-K5 (38) min. 62 Polomr zasunutí (horizontáln): R 50 zasunutá poloha klíce Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 (40) zasunutá poloha klíce Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 52, 9 Normáln min. 61, 8 Polomr zasunutí (vertikáln): R 200 Polomr zasunutí (vertikáln): R 50 Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 (31, 7) BRAVIA KDL-37EX525 (31, 7) (43) Tolerance stedu otvoru ovládacího klíce: ±1 11 Píklady pouzití G9SA-321-T@ (24 VAC/VDC) + BRAVIA KDL-37EX525-@A-@ (provedení s mechanickým blokováním) + D4D-@520N Schéma zapojení Odjist'ovací signál KM1 KM2 S4 S2 42 S1: 41 12 11 S2: S3: S4: KM1 a KM2: M: Bezpecnostní koncový spínac s pímým rozpojovacím mechanizmem (D4D) Pojistný blokovací spínac pro bezpecnostní dvee Restartovací spínac Odjist'ovací spínac Magnetický stykac Tífázový motor Smycka zptné vazby Otevrený Signál stop TH SA Casový spínac zpozdní vypnutí ídicí obvod Casový diagram Koncový spínac S1 Pojistný blokovací spínac pro bezpecnostní dvee S2 Odjist'ovací signál Odjist'ovací spínac S4 Signál stop Restartovací spínac S3 K1 a K2 (NC) K1 a K2 (NO) K3 a K4 (NC) K3 a K4 (NO) KM1 a KM2 (NC) KM1 a KM2 (NO) Provozní instrukce Rotace motoru Zpozdení vypnutí Blokování rozpojeno Provozní instrukce ídicí jednotka motoru Blokování lze rozpojit 12 Bezpecnostní cidla/komponenty G9SA-301 (24 VAC/VDC) + BRAVIA KDL-37EX525-Po dokoncení zapojení a jest ped spustním provozu zkontrolujte, zda je namontován kryt. · Pro zajistní ochrany proti spálení vlivem peptí, zapojte do obvodu solenoidu jednu ochrannou pojistku. · Spínac nepouzívejte v místech, kde se mohou vyskytovat výbusné, zápalné nebo jinak nebezpecné plyny. · Zajistte, aby zátzový proud nepesahoval rozsah jmenovitého proudu. · Po nainstalování v kazdém pípad zkontrolujte správnou funkci spínace pi skutecných provozních podmínkách. · Pístroj nebo pístroj v obalu nesmí spadnout na zem. Nerozebírejte vnitní soucástí pístroje. · Odjist'ovací klíc se v pouzívá pro odblokování spínace v nouzovém pípad nebo pi perusení napájecího naptí spínace. · Pi pepnutí odjist'ovacího klíce pomocí vhodného náadí z pozice LOCK do pozice UNLOCK se blokování odjistí a bezpecnostní dvee lze otevít (jen modely s mechanickým blokováním). · Po pepnutí odjist'ovacího klíce do pozice UNLOCK (nap. za úcelem zmny smru hlavice nebo k provedení údrzby) zajistte, aby bylo odjist'ovací tlacítko opt v pozici LOCK jest ped spustním provozu. · Pi pouzití spínace pro dvee, uzavírající pracovní prostor stroje se pro zajistní bezpecnosti servisních pracovník uvnit tohoto prostoru nachází odjist'ovací klíc pi zavení dveí v poloze UNLOCK a zaízení zstává bez napájecího naptí. [. . . ] · Lisovaná kabelová oka nevtlácejte pes mezery do vnitku pouzdra. · Pouzijte lisovaná kabelová oka s tloust'kou max. V opacném pípad by mohlo dojít ke vzájemné interferenci soucásti uvnit krytu. t: dz - prm. : D - prm. : B: L: F: I: 0, 5 mm 3, 2 mm 2, 9 mm 5, 2 mm 16, 4 mm 5, 8 mm 8, 0 mm D - prm. L l F Montáz spínace a ovládacího klíce · Spínac a ovládací klíc namontujte pouzitím sroub M5 a utáhnte pedepsaným utahovacím momentem. ] B Ctyi, M5 dz - prm. D4DS-K1/-K2 Ctyi, M4 Sroub svorky 84, 1±0, 1 15 ±0, 1 Lisované kabelové oko D4DS-K3 Dva, M4 30 ±0, 1 40 ±0, 1 D4DS-K5 Dva, M4 41±0, 1 nebo 43±0, 1 · Pro spínac pouzijte píslusné ovládací klíc SONY. Pi pouzití jiného ovládacího klíce by mohlo dojít k poskození spínace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-37EX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-37EX525 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag