Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32W656A QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32W656A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32W656A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32W656A.


SONY BRAVIA KDL-32W656A QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1214 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32W656AQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovládací a zobrazovací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] u Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů. u Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte přístroj, ani jiné přístroje. • Uvnitř 4 Uvedení do provozu VÝSTRAHA Nebezpečí požáru z chladiva!Chladicí prostředek R 600a obsažený v přístroji není nebezpečný životnímu prostředí, ale je hořlavý. u Přístroj vyrovnejte pomocí přiloženého klíče na seřizovacích nožkách (A) a pomocí vodováhy tak, aby stál pevně a rovně. dvířka podepřete: u Pak Seřizovací nožku vyšroubujte na stojanu ložiska (B), až přiléhá na podlaze, pak šroubujte dále o 90°. VÝSTRAHA Nebezpečí požáru a poškození!u Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod. ! Poznámka u Čištění spotřebiče (viz 6. 2) . Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. u Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace! VÝSTRAHA Nebezpečí požáru a poškození při zakrytí větracích otvorů!Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrání!POZOR Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!Když je teplota prostředí zase stejná nebo vyšší než 18 °C: u tlačítko Cool-Plus Fig. Poznámka u Při normální pokojové teplotě vyšší než 18 °Cnení zapnutí nutné, funkce CoolPlus by měla být vypnutá. 5. 1. 4 Police 4. 7 Zapnutí přístroje Před prvním vložením mražených výrobků nechte zařízení asi 2 hodiny v provozu. w Vnitřní osvětlení svítí. 5 Obsluha 5. 1 Chladnička Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladničce oblasti s rozdílnými teplotami. Nejchladněji je bezprostředně nad zásuvkami na zeleninu a při zadní stěně. V horní části vpředu a ve dveřích je nejtepleji. Přemístění polic Desky polic jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami. u Polici zasouvejte zvýšeným okrajem směrem dozadu a nahoru. w Potraviny tak nepřimrznou na zadní stěnu. 5. 1. 1 Chlazení potravin u Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby a uzeniny skladujte v nejchladnější oblasti. V horní části a ve dveřích uložte máslo a konzervy. (viz Celkový pohled na přístroj) u K balení potravin použijte plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby k opakovanému použití a fólie pro skladování potravin. u Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, a tekutiny uchovávejte vždy v uzavřených nádobách nebo přikryté. u Potraviny, z nichž se silně uvolňuje etylén, a potraviny citlivé na etylén jako ovoce, zelenina a saláty, vždy oddělte nebo zabalte, aby se nezkracovala jejich trvanlivost. [. . . ] → Kompresor přepíná při nižší potřebě chladu na nižší otáčky. I když se tím doba chodu kompresoru prodlouží, dochází k úspoře energie. LED vzadu dole na přístroji (za kompresorem) bliká pravidelně každých 15 sekund*. Zařízení vydává příliš velký hluk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32W656A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32W656A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag