Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32W651A QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32W651A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32W651A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32W651A.


SONY BRAVIA KDL-32W651A QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1214 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32W651AQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat pojistku. • Pokud chcete spotřebič oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku. • Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou. • LED-osvětlení ve spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. [. . . ] Chladící teplota klesne na nejnižší hodnotu. Upozornění: SuperCool má poněkud vyšší spotřebu energie. Ale po cca 6 hodinách přepne elektronika spotřebič na úsporný, normální provoz. Vypnout: znovu stisknout tlačítko, LED  přitom ztmavne. • Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu On/Off pro mrazící část spotřebiče. Vypnout dětskou pojistku - Displej ukazuje • Modus nastavení aktivovat stisknutím symbolu SuperFrost na dobu 5ti vteřin. - LED zhasne, dětská pojistka je vypnuta. • Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu On/Off pro mrazící část spotřebiče. 20 CZ Po výměně vodního filtru se musí vymazat symbol kapání na displeji. = potvrzení výměny vodního filtru Teplota v BioFresh zásuvkách se dá změnit. = nastavení BioFresh teploty Vymazání symbolu kapání Nastavení BioFresh teploty • Modus nastavení aktivovat stisknutím symbolu SuperFrost na dobu 5ti vteřin. Bude-li nastavená hodnota příliš vysoká, pak se může miska na ledové kostky přetéct. • Znovu stisknout symbol SuperFrost. • Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu On/Off pro mrazící část spotřebiče. V  následujících dnech kontrolujte velikost ledových kostek. Budou-li ledové kostky i nadále příliš malé, pak zopakujte výše uvedené kroky. 21 Vytvoří-li se v oblasti spodního závěsu nebo na základní desce mezi chladící a mrazící částí spotřebiče kondenzovaná voda, pak se musí zvýšit vytápěcí výkon vytápění za zadní základní deskou. Nastavení ve výrobě je vytápěcí výkon. = řízení vytápění spodního závěsu Vybavení Přesazení odkládací plochy ve dveřích   = střední Změna vytápěcího výkonu Odkládací plochu ve dveřích nadzvednout svisle nahoru, vybrat ji směrem dopředu a znovu ji vsadit v jiné výši v opačném pořadí. • Modus nastavení aktivovat stisknutím symbolu SuperFrost na dobu 5ti vteřin. • Tlačit symbol Down pro mrazící část displeji. - U delší dovolené použít funkci dovolené. Usazený prach zvyšuje spotřebu energie: - Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu. Vnitřní osvětlení Vnitřní osvětlení je uloženo vpravo, vlevo a nahoře chladící části a nad zásuvkami v mrazící části spotřebiče. Osvětlení se rozsvítí, když se otevřou dveře chladící části, nebo se vytáhne mrazící zásuvka. Osvětlení zhasne, zůstanou-li dveře nebo mrazící zásuvky déle než 15 minut otevřené. Nesvítí-li některá zářivka, pak je vadná. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M. Pozor Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům. Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti optickými čočkami do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči. 23 Část BioFresh Část BioFresh umožňuje jeden až třikrát delší dobu skladování oproti normálnímu chlazení. Konstantní teplota těsně nad 0 °C a nastavovací vlhkost vzduchu nabízí různým potravinám optimální skladovací podmínky. Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zchlazovacího prostoru podle EN ISO 15502. Popis mrazící části spotřebiče Obě zásuvky se můžou použít ke zmražení potravin nebo pro skladování zmražených potravin. Zásobník ledových kostek ve vrchní mrazící zásuvce je koncipován jen pro ledové kostky. [. . . ] V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla. Nepracujte s parními čistícími spotřebiči nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče! • Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do mřížek větrání spotřebiče. • Vše dobře vysušit hadrem. Aktivování nastavení o dovolené Vrchní mrazící zásuvka musí být uzavřena a  zásobník ledových kostek musí být správně vsazen. • Tlačit symbol Down pro mrazící část • Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit je důležitý pro služby zákazníkům. • Modus nastavení aktivovat stisknutím symbolu SuperFrost na dobu 5ti vteřin. spotřebiče, než se neobjeví na displeji. Vyndat nádoby mrazících zásuvek zásobník ledových kostek • Otevřít dveře chladící části. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32W651A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32W651A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag