Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX726

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX726. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX726 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX726.


SONY BRAVIA KDL-32EX726 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX726 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX726 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX726

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 6, 5 az 14, 0 µm Termoclánek Piblizn 300 ms pi reakcním kvocientu 63% 1 az 4 k -25°C az 70°C (bez namrzání nebo kondenzace) 35% az 85% 98 m/s2 po dobu 2 hod. ve smrech X, Y, a Z pi 10 az 55 Hz 300 m/s2, 3 cykly v kazdém smru X, Y a Z ABS pryskyice IP65 piblizn 120 g Kompenzacní vedení: 3 m Kabel s PVC plástm a stínním, odolným do teploty 70°C Poznámka: 1. Vychází z charakteristiky termoclánk typu K a stupn vyzaování 0, 9. Pesnost mení je specifikována jako rozdíl teploty oproti libovolné referencní teplot snímaného objektu. [. . . ] E5CS) Kompenzace pomocí funkce posuvu vstupního signálu regulátoru teploty Cílová hodnota (skutecná teplota snímaného vzorku) Kompenzace zesílení a hodnoty posuvu pomocí funkce dvoubodového posuvu Zobrazení skutecné hodnoty PV na displeji regulátoru teploty Horní mez pozadované hodnoty SV regulátoru teploty Regulátor teploty (nap. E5@N nebo E5@K) Chyba zpsobená následkem podmínek stavu snímaného objektu nebo následkem pipojení snímace teploty na regulátor teploty. Strana horní meze Strana dolní meze Dolní mez pozadované hodnoty SV regulátoru teploty Kompenzace pomocí funkce dvoubodového posuvu (pro stranu horní a dolní meze) vstupního signálu regulátoru teploty. Cílová hodnota (skutecná teplota snímaného vzorku) Infracervený snímac teploty BRAVIA KDL-32EX726 3 Jednobodový posuv vstupního signálu Píprava · Nastavte rozsah vstupního signálu teploty, který odpovídá vstupní specifikaci infracerveného snímace teploty. · Teplomr pipravte k mení teploty snímaného objektu podle zobrazení na následujícím obr. 1. Dvoubodový posuv vstupního signálu Dvoubodový posuv vstupního signálu se pouzívá pro zobrazení hodnot s vyssí pesností, jako pomocí funkce jednobodového posuvu vstupního signálu. Píprava Viz píprava pro jednobodový posuv vstupního signálu. Hodnota vstupního signálu se pesouvá ve dvou bodech: pi teplot místnosti a pi nastavené pozadované hodnot. Za tím úcelem provete nejprve kontrolu teploty C snímaného objektu a teploty A, zobrazené na regulátoru teploty pi teplot místnosti a pi nastavené pozadované hodnot. Zjistné hodnoty pouzijte pro výpocet horní a dolní meze vstupního signálu teploty podle následujícího vzorce. Konfigurace pro kompenzaci vstupu infracerveného snímace teploty (obr. 1) (C) Snímaný objekt BRAVIA KDL-32EX726 Infracervený snímac teploty - Diagram dvoubodového posuvu vstupního signálu Teplota zobrazená na regulátoru (A) po kompenzaci Horní mez pozadovaného rozsahu, YH (nap. 260°C) Výstup (+, -) + Horní mez vstupního signálu teploty insh ped kompenzací (B) Teplomr (A) Regulátor teploty Zdroj napájení (+, -) Napájecí naptí Zobrazená teplota po kompenzaci, X2 (nap. 25°C) Dolní mez vstupního signálu teploty insl 0 X1, teplota X2, u pozadované Spodní mez poza- místnosti hodnoty dovaného rozsahu, (nap. Pístroj nepouzívejte na následujících místech: · Místa, kde dochází k tvoení námrazy nebo kondenzace. · Místa vystavená nadmrným rázm nebo vibracím. · Místa vystavená psobení prachu nebo korozívních plyn. · Místa vystavená extrémním teplotním zmnám nebo pímému slunecnímu záení. · Místa, vystavená stíkající vod nebo psobení oleje. 1. Montáz · Pro mení snímaného objektu vyberte místo s vysokou intenzitou vyzaování. Podle poteby pouzijte cerný sprej nebo cernou lepicí pásku. · Snímac BRAVIA KDL-32EX726 upevnte pouzitím pilozených pojistných matic. · Aby pi mení objekt s velmi vysokou teplotou nedoslo k nadmrnému zvýsení teploty snímace BRAVIA KDL-32EX726, pouzijte ochranné stínní nebo podobnou tepelnou izolaci. 2. Zapojení · Drát zeleného kabelu výstupního signálu (+), drát bílého kabelu výstupního signálu (-), drát oranzového napájecího kabelu (+), a stínní napájecího kabelu (-). · Pro mení rozdíl teplot na rzných místech pouzijte dva izolované napájecí kabely. Napájecí naptí (+) BRAVIA KDL-32EX726 Napájecí naptí (-) Stejnosm. [. . . ] Nastavení · Výstupní impedance snímace BRAVIA KDL-32EX726 je 1 az 4 k. Svodový proud pitékající do snímace BRAVIA KDL-32EX726 z obvodu detekce perusení regulátoru teploty má obvykle za následek posunutí hodnot mících teplot v rozsahu nkolik stup az nkolik desítek stup. U regulátor, vybavených funkcí posuvu vstupního signálu pouzijte v rozsahu mících teplot tuto funkci ke kompenzaci tohoto chybného posuvu . Dalsí podrobnosti k této kompenzaci viz píslusný popis nastavení posuvu vstupního signálu a uzivatelskou pírucku pouzitého regulátoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX726

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX726 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag