Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX525. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX525 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX525.


SONY BRAVIA KDL-32EX525 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX525 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX525 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX525

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaízení se chová stejn jako standardní termoclánek typu K, coz umozuje jeho soucinnost s jakýmkoli regulátorem teploty nebo poplasným signalizacním zaízením. Nenákladný provoz V porovnání s nkterými pasivními infracervenými cidly je cidlo BRAVIA KDL-32EX525 spolecnosti Omron citlivjsí. Navzdory skutecnosti, ze uvádné , , zorné pole" je stejné (1:1), mze být cidlo BRAVIA KDL-32EX525 namontováno az o 40 % dále od meného pedmtu, picemz stále generuje tentýz výstupní signál. [. . . ] Navzdory skutecnosti, ze uvádné , , zorné pole" je stejné (1:1), mze být cidlo BRAVIA KDL-32EX525 namontováno az o 40 % dále od meného pedmtu, picemz stále generuje tentýz výstupní signál. K dispozici jsou ctyi modely, z nichz kazdý je kalibrován pro specifické rozmezí teplot: 10­70°C, 60­120°C, 115­165°C a 140­260°C. Kazdý model poskytuje reprodukovatelnost az do 1 % svého rozsahu. Cidlo BRAVIA KDL-32EX525, které je konstruováno podle nárocných kvalitativních norem spolecnosti Omron, je opateno kabelem se silikonovým plástm, který je odolný vci prachu a vod. Toto termoelektrické cidlo je ideální pro aplikace zahrnující manipulaci s výrobky pi pecení, balení, utsování a laminování. Cidlo BRAVIA KDL-32EX525 je alternativní náhradou standardních termoclánk. Zajisuje tak stálou kvalitu výrobk a minimalizuje výrobní vady. · kabel o délce 3 m se silikonovým plástm opateným vrstvou PVC, · provozní teplota: -25°C az 70°C, · tída ochrany: IP65, · výstupní signál: ekvivalentní termoclánku typu K. Kontrola vysokonapových elektrických soustav Cidlo BRAVIA KDL-32EX525 dokáze zjisovat nadmrné vyzaování tepla v rozvodnách nebo transformátorech vysokého naptí, proto dokáze urcit místo závady v soustav, a tak pedejít dalsímu poskození a nadbytecným nákladm. Zatavování plastových obal Potravináský prmysl Cidlo BRAVIA KDL-32EX525 je mozno pouzívat k mení teploty potravináských výrobk na pásovém dopravníku. Tento zpsob mení teploty je pesný i velmi hygienický, ponvadz nedochází ke kontaktu s potravinami. Tída ochrany IP65 je pedpokladem maximální vhodnosti zaízení v tomto prmyslovém odvtví. Zpracování potravin Seznam model Model BRAVIA KDL-32EX525 Specifikace (rozmezí teplot) 10­70°C 60­120°C 115­165°C 140­260°C prm. 60 Vzhled a snímací charakteristika 2 mm 20 mm 40 mm 60 mm CESKÁ REPUBLIKA Omron Electronics spol. Jankovcova 53, CZ-170 00, PRAHA 7 Tel: +420 234 602 602 Fax: +420 234 602 607 www. omron. cz Autorizovaný distributor: Pestoze píprav tohoto dokumentu byla vnována maximální pozornost spolecností Omron Europe BV, jejich pobocek a partnerských spolecností, nelze zarucit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si právo dokumentaci kdykoli a jakkoli mnit bez pedchozího upozornní. SONY EUROPE B. V. [. . . ] 60 Vzhled a snímací charakteristika 2 mm 20 mm 40 mm 60 mm CESKÁ REPUBLIKA Omron Electronics spol. Jankovcova 53, CZ-170 00, PRAHA 7 Tel: +420 234 602 602 Fax: +420 234 602 607 www. omron. cz Autorizovaný distributor: Pestoze píprav tohoto dokumentu byla vnována maximální pozornost spolecností Omron Europe BV, jejich pobocek a partnerských spolecností, nelze zarucit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX525

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX525 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag