Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32EX425

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32EX425. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32EX425 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32EX425.


SONY BRAVIA KDL-32EX425 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32EX425 (3429 ko)
   SONY BRAVIA KDL-32EX425 (3453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32EX425

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Je-li namontováno nkolik regulátor vedle sebe, lze pouzít jeden zdroj napájení a jedno spolecné komunikacní vedení. ® Sestavení císel model Kód výrobku BRAVIA KDL-32EX425- 2 @ @ @ @ @ -FLK 12 3 4 5 6 7 1. ídicí výstup Q: Napt'ový výstup (pro ovládání polovodicových relé SSR) T: Tranzistorový výstup C: Proudový výstup 3. Rezervní výstup P: Tranzistorový výstup (PNP) N: Tranzistorový výstup (NPN) 4. Volitelná verze H: Alarm pi perusení topení F: Penosový výstup 5. [. . . ] · Vertikální montáz více modul nad sebou není dovolena (Nad a pod modulem se musí nechat dostatek místa. ) · Pi spolecné montázi nkolika regulátor teploty musí zajistno, aby nedoslo k pekrocení pedepsané okolní teploty podle specifikace. Patice BRAVIA KDL-32EX425-SDL Patice se svorkami zepedu P2F-11 (standardní model) 2 otvory prm. 31, 2 4 7, 8 Uspoádání svorek/ vnitní zapojení (POHLED SHORA) 3 4, 5 11 sroub s podl. M3, 5 x 7, 5 Prmry montázních otvor 2 otvory M4 nebo s prm. 4, 5 40 ±0, 2 P2F-11-E (svorky s ochranou proti nebezpecnému dotyku) max. 31, 2 30 4 7, 8 Poznámka: Mozná je montáz také na DIN listu. 11 sroub s podl. M3, 5 x 7, 5 5 4, 5 Patice se svorkami vzadu P3GA-11 (standardní model) prm. 27 4 7 3 Uspoádání svorek/ vnitní zapojení (POHLED ZDOLA) 45 25, 6 45 4, 5 16, 3 6, 2 6 8, 7 Poznámka: Ochranu proti nebezpecnému dotyku lze zajistit pouzitím krytu svorkovnice (Y92A-48G). Kryt svorkovnice Y92A-48G 12 otvor prm. 6, 4 34 47, 7 x 47, 7 48 x 48 16, 5 24, 6 27, 6 47, 4 8 Modulární regulátor teploty BRAVIA KDL-32EX425 Montáz Schémata zapojení · Napt'ový výstup ( ídicí výstup) není od vnitních obvod galvanicky oddlen. Pi pouzití uzemnných termoclánk se proto nesmí uzemnit svorky ídicího výstupu. (Jinak mze vlivem nezádoucích proudových obvod dojít k nepesnosti mení teploty. ) · Mezi zdrojem napájení a výstupními svorkami pístroje je základní izolace. Pokud je vyzadována posílená izolace, lze vstupní a výstupní svorky pipojit pouze na pístroje, které nemají nechránné vodivé soucásti resp. · Rozlisení meného rozsahu lze zvtsit nastavením mensího rozptí mezi horní a dolní mezí penosového výstupu. Nastavení inverzního mítka lze provést definováním horní meze penosového výstupu pod dolní mez penosového výstupu. Na následujícím obrázku je uveden píklad nastavení mítka penosového výstupu pro MV-hodnotu ízení topení na 1 az 5 VDC. Píklad: Zmna mítka na 1 az 5 VDC Penosový výstup (V) Vstupní svorka E5) - Vstupní svorka (E6) + 5 UNIT ídicí výstup 2 (proudový výstup) Svorky 1 a 2 BPS MAX/MIN LEVEL MODE SHIFT UP Plásový platinový odporový teplomr POWER ERROR SD/RD 1 ídící výstup- MV (%) 0 10 Dolní meze penosového výstupu 80 Horní meze penosového výstupu 100 OUT1 OUT2 SUB1 SUB2 BRAVIA KDL-32EX425 Vstup kanál 2 (vstup platinového B (bílá/cerná) odporového A (cervená) teplomru) B (cerná/bílá) Svorky 4, 5, a 6 Ctení signál teploty u skupin z více jednotek BRAVIA KDL-32EX425 U bzných model se pi ctení aktuálních hodnot procesní teploty více regulátor teploty prostednictvím komunikace s hostitelem vyskytují casové odchylky, které znacn ztzují nebo úpln znemozují soubzné získání dat. U regulátor teploty BRAVIA KDL-32EX425 lze pomocí funkce Hold - podrzení procesních hodnot PV - zajistit casovou shodu ctených dat v rozptí 500 ms. Obr. 1 Host (1) Píkaz podrzení procesní hodnoty "PV hold" od host-pocítace. (2) Zápis aktuálních hodnot teploty PV kazdého modulu (od c. (3) Ctení podrzených skutecných hodnot PV probíhá v poadí pocínaje modulem c. 15 (3) Ctení hodnot "PV hold". (1) Spustní funkce "PV hold". 0 PV Hold Píjme-li se prostednictvím hostitelské komunikace píkaz "PV hold", funkce podrzení procesních hodnot PV ulozí docasn tuto aktuální teplotu jako namenou procesní hodnotu PV. 1. ) (2) Aktuální hodnoty teploty se podrzí. Poznámka: 1. Pokazdé, kdyz se pijme nový píkaz pro podrzení procesní hodnoty "PV hold" dochází k pepsání poslední ulozené hodnoty. [. . . ] Cím vyssí je teplota okolí, je zivotnost kratsí a cím je teplota okolí nizsí, je zivotnost delsí. Prodlouzení zivotnosti regulátoru teploty BRAVIA KDL-32EX425 lze proto zajistit udrzováním nizsí teploty uvnit pístroje. Pi spolecné montázi nkolik jednotek vedle sebe nebo ve vertikálním uspoádání zpsobuje vlastní provozní teplo pístroj zvýsení vnitní teploty, která má za následek snízení zivotnosti pístroj. V takovém pípad pouzijte k zajistní cirkulace vzduchu kolem jednotek nucené chlazení, napíklad pomocí ventilátoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32EX425

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32EX425 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag