Návod k použití SONY BRAVIA KDL-32BX321

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-32BX321. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-32BX321 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-32BX321.


SONY BRAVIA KDL-32BX321 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-32BX321 (3938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-32BX321

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Kontakty mzete pidat i osobní vyzváncí tón nebo obrázek. Mzete také vytváet skupiny kontakt, které umozují posílat textové zprávy a el. Vsechna práva vyhrazena. Chcete-li odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stisknte tlacítko C. Chcete-li odstranit nkolik karet kontakt soucasn, mozností Volby > Oznacit/zrusit oznacení karty oznacte a stisknutím tlacítka C je odstrate. Chcete-li odeslat kontaktní informace, zvolte moznost Volby > Odeslat vizitku a vyberte pozadovanou moznost odeslání. Chcete-li si poslechnout hlasový záznam piazený kontaktu, vyberte kartu kontaktu a zvolte moznost Volby > Detaily hlasov. záznamu > Pehrát hlasový záznam. Správa jmen a telefonních císel Vyzváncí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty Kontakty Pro kazdý kontakt a skupinu mzete nastavit vyzváncí tón a ke kontaktm mzete pidávat obrázky a texty pi volání. Volá-li vám kontakt, pístroj vyzvání vybraným vyzváncím tónem a zobrazuje text pi volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. císlo volajícího a pístroj je rozpozná). Chcete-li nastavit vyzváncí tón pro kontakt nebo skupinu kontakt, vyberte kontakt nebo skupinu kontakt, moznost Volby > Vyzváncí tón a vyzváncí tón. Chcete-li nastavit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a pouzijte moznost Volby > Pidat text pro volání. Share online -- Odeslání fotografií nebo videa na web. O aplikaci Fotografie Zvolte moznost > Galerie > Obrázky a videa a nkterou z následujících mozností: Poízené -- Prohlízení vsech poízených obrázk a videoklip. Msíce -- Zobrazení fotografií a videoklip seazených podle msíce poízení. Alba -- Zobrazení výchozích a vytvoených alb. Znacky -- Zobrazení znacek vytvoených pro jednotlivé polozky. Stazeno -- Zobrazení polozek a videosoubor stazených z webu nebo pijatých multimediálními zprávami ci el. Informace o cenách získáte od provozovatele sluzeb. Fotoaparát 11. Fotoaparát Vyfotografování snímku Vyberte barevný efekt. Pro vyfotografování snímku pouzívejte displej jako hledácek a stisknte spous. Pístroj ulozí snímek do slozky Galerie. Zvolte moznost > Fotoaparát. Pístroj automaticky pepne displej na síku. Nastavení vyvázení bílé barvy. Chcete-li fotografovaný objekt piblízit nebo oddálit, pouzijte tlacítka hlasitosti. Chcete-li ped vyfotografováním zaostit na objekt, stisknte spous do poloviny (namácknte). Panel nástroj obsahuje zástupce k rzným polozkám a nastavením, které je mozné pouzít ped nebo po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. [. . . ] Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-32BX321

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-32BX321 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag