Návod k použití SONY BRAVIA KDL-26BX321

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-26BX321. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-26BX321 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-26BX321.


SONY BRAVIA KDL-26BX321 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-26BX321 (3938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-26BX321

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] V seznamu vyberte slozku nebo schránku. > Zprávy a vyberte schránku. Odpojení od schránky Zvolte moznost Pro nové spustní synchronizace zvolte moznost Volby > Pipojit. Chcete-li zrusit synchronizaci mezi pístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového pipojení, zvolte moznost Volby > Odpojit. Pokud schránka nenabízí moznost Odpojit, odpojte se od schránky mozností Volby > Konec. > Zprávy a vyberte schránku. Zvolte moznost > Zprávy, vyberte schránku, zvolte moznost Volby > Nastav. > Obecné nastavení a vyberte nkterou z následujících mozností: Rozlození sezn. zpráv -- Nastavte, zda mají být e-maily ve slozce Pijaté zobrazeny v jednom nebo dvou ádcích textu. Náhled textu -- Nastavte, zda chcete pi procházení seznamem e-mail ve slozce Pijaté zobrazovat náhledy zpráv. Oddlovace názv -- Zapnete-li moznost Zapnuto, budete seznam e-mail moci rozbalovat a balit. Stahovat oznámení -- Nastavte pístroj tak, aby vás upozornil na stazenou pílohu e-mailu. Domovská obrazovka -- Urcete poctu ádk e-mailu, které se mají zobrazit v informacní cásti domovské obrazovky. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obecná nastavení e-mailu 38 9. Aplikace Kontakty slouzí k ukládání a aktualizaci kontaktních údaj, napíklad telefonních císel, domácích nebo emailových adres kontakt. Ke kontaktu mzete pidat osobní vyzváncí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Soubory ulozené na kompatibilní pamové kart (je-li . Fotoaparát Vyfotografování snímku Chcete-li aktivovat fotoaparát, stisknte a podrzte tlacítko snímání. Pi zapnutí fotoaparátu pístroj automaticky pepne displej na síku. Pro vyfotografování snímku pouzívejte displej jako hledácek a stisknte spous. Pístroj ulozí snímek do slozky Galerie. 40 Chcete-li fotografovaný objekt piblízit nebo oddálit, pouzijte tlacítka hlasitosti. Panel nástroj obsahuje zástupce k rzným polozkám a nastavením, které je mozné pouzít ped nebo po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte nkterou z tchto mozností: Pepínání mezi rezimem videa a rezimem fotografií. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Zapnutí osvtlení pro snímání videa (pouze videorezim). Vyberte barevný efekt. Výbr rezimu snímání. Pi pouzívání blesku dodrzujte bezpecnou vzdálenost. Nepouzívejte blesk v tsné blízkosti osob nebo zvíat. Pi fotografování nezakrývejte blesk. Internet Aktivace sekvencního rezimu (pouze fotografie), Nastavení vyvázení bílé barvy. [. . . ] Pro zivotn 69 dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-26BX321

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-26BX321 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag