Návod k použití SONY BRAVIA KDL-26BX320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-26BX320. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-26BX320 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-26BX320.


SONY BRAVIA KDL-26BX320 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-26BX320 (3938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-26BX320

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5, 155, 805, United States Patent 5, 325, 479, United States Patent 5, 159, 668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712. [. . . ] Chcete-li se vrátit k prohlízeci, podrzte stisknuté tlacítko a vyberte prohlízec. Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, které slouzí ke sdílení titulk nebo blog. Webová vysílání najdete na webu, stránkách blog a encyklopedie Wiki. Aplikace Web automaticky zjisuje, zda jsou na stránce webová vysílání. Pro objednání webového vysílání vyberte vysílání a zvolte moznost Volby > Objednat web. zdroje. Webová vysílání a blogy Stisknutím tlacítka 1 otevete zobrazení zálozek. Po stisknutí tlacítka 2 mzete na aktuální stránce vyhledat klícová slova. Stisknutím tlacítka 3 se vrátíte na pedchozí stránku. Stisknutím tlacítka 5 otevete seznam vsech otevených oken. Stisknutím tlacítka 8 zobrazíte náhled aktuální stránky. Dalsím stisknutím tlacítka 8 stránku zvtsíte a zobrazíte pozadovanou cást stránky. 38 Klávesové zkratky pi prohlízení Pro aktualizaci webového vysílání vyberte vysílání a zvolte moznost Volby > Obnovit. > Nástroje > Pipojení > Bluetooth. Bluetooth Zvolte moznost Chcete-li zabránit poskození dat, neodpojujte bhem penosu datový kabel USB. Vlozte pamovou kartu do pístroje a pomocí datového kabelu pipojte pístroj ke kompatibilnímu pocítaci. Zeptá-li se pístroj na pouzívaný rezim, zvolte moznost Velkokapac. V tomto rezimu uvidíte svj pístroj jako vymnitelnou jednotku pocítace. 40 O Bluetooth Penos dat mezi pístrojem a PC Technologie Bluetooth ve vasem pístroji umozuje bezdrátové propojení mezi elektronickými pístroji v dosahu 10 metr. Pipojení Bluetooth je mozné pouzít pro odesílání obrázk, videoklip, textu, vizitek, poznámek kalendáe nebo pro bezdrátové pipojení k pístrojm pouzívajícím technologii Bluetooth. Protoze pístroje pouzívající technologii Bluetooth komunikují prostednictvím rádiových vln, vás pístroj a druhý pístroj nemusí být v pímé viditelnosti. Vsechna práva vyhrazena. pouze musí být maximáln 10 metr od sebe. Pipojení vsak mze být ruseno pekázkami, jako jsou stny nebo jiné elektronické pístroje. Soucasn mze být aktivních nkolik pipojení Bluetooth. Jeli napíklad pístroj pipojen k headsetu, mzete rovnz soucasn penáset soubory do jiného kompatibilního pístroje. Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2. 0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, HandsFree, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access a SIM Access. [. . . ] Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-26BX320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-26BX320 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag