Návod k použití SONY BRAVIA KDL-22CX32D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-22CX32D. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-22CX32D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-22CX32D.


SONY BRAVIA KDL-22CX32D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23040 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-22CX32D (4115 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-22CX32D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. [. . . ] Zobrazení nebo skrytí vaseho telefonního císla volanému úcastníkovi Zvolte moznost Odesl. Pijímání a ukoncování hovor otevením a zavením posuvného krytu. Nastavení jazyka displeje Zvolte moznost Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. 23 Píslusenství Toto menu a jeho jednotlivé moznosti jsou zobrazeny jen v pípad, ze telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. Konfigurace Pístroj mzete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyzadována pro správnou funkci nkterých sluzeb. Tato nastavení vám mze také poslat provozovatel sluzeb. Vyberte nkterou z následujících mozností: Stand. -- Zobrazení provozovatel sluzeb ulozených v pístroji a nastavení výchozího provozovatele sluzeb. -- Aktivace výchozí konfigurace podporovaných aplikací. bod -- Zobrazení ulozených pístupových bod. Osobní nastavení -- Pidání nových osobních úct pro rzné sluzby a jejich aktivování nebo odstraování. Chcete-li pidat nový osobní úcet, zvolte moznost Pidat nebo 24 Galerie Volby > Pidat nové. Fotoaparát a video Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení 2048x1536 pixel. 26 Aplikace Rezim fotoaparátu Spustní fotoaparátu Na domovské obrazovce stisknte a podrzte spous. Zvtsení nebo zmensení Stisknte navigacní tlacítko nahoru nebo dol. Nastavení rezimu náhledu a casu Zvolte moznost Volby > Nastavení > Doba náhledu foto. . Rezim videa Spustní videokamery Podrzte stisknutou spous a stisknte navigacní tlacítko vpravo. Zahájení nahrávání videoklipu Stisknte spous. Pepínání mezi rezimem fotografií a videa V rezimu fotoaparátu nebo videa pejdte vlevo nebo vpravo. Rádio FM Píjem FM rádia je závislý na antén, která je jiná nez anténa bezdrátového pístroje. Aby FM rádio správn fungovalo, musí být k pístroji pipojena kompatibilní sluchátka nebo jiné píslusenství. Upozornní: Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. Hledání stanice v okolí Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. [. . . ] Podle pravidel ICNIRP je nejvyssí hodnota SAR pro pouzití pístroje u ucha . Pi pouzití píslusenství s pístrojem mze dojít ke zmn hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lisit podle národních pozadavk, pozadavk na testování a frekvence pouzité v síti. Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www. nokia. com. 38 PROHLÁSENÍ O SHOD NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-22CX32D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-22CX32D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag