Návod k použití SONY IPT-DS2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY IPT-DS2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY IPT-DS2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY IPT-DS2.


SONY IPT-DS2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19850 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY IPT-DS2 (895 ko)
   SONY IPT-DS2 DATASHEET (175 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY IPT-DS2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SONY AG nepebírá záruku za správnost obsahu nebo za skody, které vyplývají z pouzití uzivatelské pírucky. Budeme vám vdcní za upozornní na chyby nebo návrhy na zlepsení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout jest dokonalejsí produkty. 1. 2. 2 Ochranné známky Vsechny v uzivatelské pírucce uvedené a píp. tetími osobami chránné ochranné známky a obchodní znacky podléhají bez omezení ustanovením píslusného platného znackového práva a vlastnickým právm píslusných registrovaných vlastník. Vsechny zde vyznacené Úvod -3- Uzivatelská pírucka SONY IPT-DS2 | 3110 ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami píslusných vlastník. [. . . ] To má smysl zejména tehdy, pokud k tomuto cíli jezdíte castji. 5. 1 Ulození cílové lokality 1. Zadejte cíl, jak je popsáno v kapitole "Zadat nový cíl" na stránce 12. Vyberte jeden z cíl v seznamu POSLEDNÍ CÍLE, jak je popsáno v kapitole "Poslední cíle" na stránce 17. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. Správa cílových lokalit - 19 - Uzivatelská pírucka SONY IPT-DS2 | 3110 4. Chcete-li definovat cíl jako domovskou adresu, klepnte na tlacítko (Zmnit), tak, aby se cern zvýraznilo Ano. Klepnte na tlacítko Ulozit. 5. 2 Definovat cíl jako domovskou adresu Pesn jeden cíl ze seznamu OBLÍBENÉ mzete ulozit jako domovskou adresu. Mzete pak vzdy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na tlacítko Dom v HLAVNÍM OKN. Vyberte v seznamu OBLÍBENÉ cíl, který chcete definovat jako domovskou adresu. Vybraný cíl je ulozený jako vase domovská adresa. V seznamu OBLÍBENÉ je domovská adresa vyznacena domeckem. 6 Trasy s etapami Plánování trasy mzete provést i bez píjmu GPS, napíklad v pohodlí domova. Vygenerované trasy mzete ulozit pro opakované pouzití a naplánovat tak libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou. 6. 1 Plánování trasy 1. Kdyz nactete ulozenou trasu, musí se ped navigací znovu vygenerovat. Ulozené trasy mzete nacítat, pejmenovávat nebo mazat. 6. 2. 1 Ulození trasy Je otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Místo startu a body trasy nactené trasy jsou vlozeny. 6. 3 Navigace Trasa se nejprve musí vygenerovat. Poté mzete spustit nebo také jen simulovat navigaci. - 22 - Trasy s etapami Uzivatelská pírucka SONY IPT-DS2 | 3110 6. 3. 1 Vygenerovat a zobrazit trasu Naplánovanou trasu je mozné vygenerovat i bez píjmu GPS a zobrazit na map, abyste si mohli udlat pedstavu o trase. Je zadáno místo startu a minimáln jeden bod trasy. Pro kazdou etapu je uvedená vzdálenost a pedbzná doba jízdy. Mimoto jsou uvedeny tyto údaje pro celou trasu. 6. 3. 2 Simulování trasy Navigaci mzete také jen simulovat. Je mozné simulovat pouze trasy s maximální délkou 100 km. Po vygenerování se spustí simulace. Ukoncit navigaci Simulaci je mozné kdykoliv ukoncit. Klepnte na tlacítko (Zpt). Dialogové okno vás vyzve, abyste potvrdili ukoncení navigace. Poté se oteve HLAVNÍ OKNO. 6. 3. 3 Spustní navigace Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. [. . . ] Kdyz jej odstraníte, vytvoí se pi dalsím záznamu jízdy nový soubor. Upozornní: Zárove se jízdy ukládají také do dalsího souboru, který je kompatibilní s programem WISO Sparbuch 2007. Nachází se také ve slozce Logbook programového adresáe MobileNavigatoru. Upozornní: Je-li spustn záznam do knihy jízd, zaznamenává se kazdý pohyb vozidla, i kdyz jste nespustili navigaci. Spustit záznam Klepnte na Moznosti > Kniha jízd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY IPT-DS2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY IPT-DS2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag