Návod k použití SONY ICF-SW35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICF-SW35. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICF-SW35 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICF-SW35.


SONY ICF-SW35 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (410 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICF-SW35 (1990 ko)
   SONY ICF-SW35 (579 ko)
   SONY ICF-SW35 (580 ko)
   SONY ICF-SW35 (487 ko)
   SONY ICF-SW35 annexe 5 (580 ko)
   SONY ICF-SW35 annexe 6 (555 ko)
   SONY ICF-SW35 annexe 1 (548 ko)
   SONY ICF-SW35 annexe 3 (597 ko)
   SONY ICF-SW35 annexe 4 (580 ko)
   SONY ICF-SW35 DATASHEET (376 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICF-SW35

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzívejte své zaízení rozumn a dopejte si paticné pestávky. Pi pouzívání sluchátek dodrzujte následující pravidla. Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úrove, abyste neslyseli zvuky v okolí. V situacích, kdy hrozí nebezpecí, bute opatrní nebo zaízení na chvíli pestate pouzívat Nepouzívejte sluchátka pi ízení motorových vozidel, jízd na kole, skateboardu atd. ; mohlo by dojít k nebezpecné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální. · · · · · · · · · · Cesky Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u spolecnosti Philips! [. . . ] V situacích, kdy hrozí nebezpecí, bute opatrní nebo zaízení na chvíli pestate pouzívat Nepouzívejte sluchátka pi ízení motorových vozidel, jízd na kole, skateboardu atd. ; mohlo by dojít k nebezpecné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální. · · · · · · · · · · Cesky Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u spolecnosti Philips!Chcete-li pln tzit z podpory, kterou nabízí spolecnost Philips, zaregistrujte výrobek na ww. philips. com/welcome. Ovládací prvky (v 1) 1 Teleskopická antén ­ zlepsuje píjem VKV. 2p ­ 3, 5mm stereofonní výstup pro sluchátka 3 TUNING ­ slouzí k jemnému doladní stanice v rezimu VKV/SV 4 Volic pásma ­ vybírá vlnové pásmo: VKV nebo SV. 5 OFF VOL ­ zapíná nebo vypíná pístroj. 6 Pihrádka na baterie NAPÁJENÍ Baterie (není soucástí dodávky) Otevete kryt pihrádky baterií a vlozte dv baterie typu AAA, R03 nebo UM4 podle oznacení v pihrádce na baterie. · Nesprávné pouzívání baterií mze zpsobit únik elektrolytu a korozi pihrádky nebo výbuch baterií. · Pro pístroj pouzívejte pouze baterie stejného typu. · Pi vkládání nových baterií nekombinujte staré baterie s novými . · Pokud nebudete pístroj delsí dobu pouzívat, vyjmte z nj baterie. Baterie obsahují chemikálie, proto by se mly likvidovat odpovídajícím zpsobem. ­ Vybité/ nesprávn vlozené baterie · Vlozte do zaízení baterie (nové) správným smrem. ­ K pístroji jsou pipojena sluchátka · Odpojte sluchátka. Spatný píjem signálu rádia ­ Slabý signál rádia · Vytáhnte, naklote a natocte teleskopickou anténu pro nejlepsí píjem VKV. Pokud je signál pílis silný, anténu zkrate. · Pro píjem SV pístroj pouzívá zabudovanou anténu. Nasmrujte anténu pro nejlepsí píjem otocením celého pístroje. Pro ochranu zivotního prostedí Pístroj není zabalen do nadbytecných obal. Obaly lze snadno rozdlit na ti stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén. Pístroj je vyroben z materiál, které lze znovu pouzít, provádí-li demontáz odborná firma. Obalový materiál, pouzité napájecí clánky a uz nepouzitelný pístroj vlozte, prosím, podle místních pedpis a zvyklostí do urcených nádob na odpadky. Likvidace starého produktu Produkt je navrzen a vyroben za pouzití velmi kvalitních materiál a komponent, které lze recyklovat a znovu pouzít. Kdyz je k produktu pipevnn symbol s peskrtnutým kosem, znamená to, ze je produkt kryt evropskou smrnicí 2002/96/EC Informujte se o místním tídném sbrném systému pro elektrické produkty. [. . . ] Obalový materiál, pouzité napájecí clánky a uz nepouzitelný pístroj vlozte, prosím, podle místních pedpis a zvyklostí do urcených nádob na odpadky. Likvidace starého produktu Produkt je navrzen a vyroben za pouzití velmi kvalitních materiál a komponent, které lze recyklovat a znovu pouzít. Kdyz je k produktu pipevnn symbol s peskrtnutým kosem, znamená to, ze je produkt kryt evropskou smrnicí 2002/96/EC Informujte se o místním tídném sbrném systému pro elektrické produkty. ite se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s bzným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomze zabránit pípadným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví. CESKA REPUBLIKÁ Vystraha! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICF-SW35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICF-SW35 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag