Návod k použití SONY ICD-UX523F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-UX523F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-UX523F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-UX523F.


SONY ICD-UX523F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1562 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-UX523F QUICK START GUIDE (496 ko)
   SONY ICD-UX523F (1814 ko)
   SONY ICD-UX523F QUICK START GUIDE (1265 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-UX523F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Klepnutím můžete přejít přímo! Návod k obsluze Obsah Nahrávání souborů Použití počítače Řešení problémů Rejstřík CZ 4-293-034-41(1)  Obsah VAROVÁNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Poznámka pro uživatele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Obsah Rejstřík Nahrávání z jiných zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Nahrávání pomocí externího mikrofonu. . . . 39 Nahrávání z jiných přístrojů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Příprava rekordéru Kontrola součástí a ovládacích prvků . . . . . 8 Používání displeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ochrana proti neúmyslnému spuštění (HOLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Udržení přiměřené úrovně hlasitosti (AVLS) (pouze pro evropské modely). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dobíjení baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Přehrávání souborů Základní přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zastavení přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Jiné operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Displej při přehrávání souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění lidského hlasu – funkce redukce šumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Výběr zvukového efektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Vběr režimu přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Pohodlné metody přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Změna nastavení přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Dobíjení baterie pomocí počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dobíjení baterie pomocí síťového adaptéru USB (AC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vložení paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zapnutí IC rekordéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nastavení hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zapnutí napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vypnutí napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nastavení hodin po dobití baterie. . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nastavení hodin pomocí nabídky. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Výběr data nahrávky z kalendáře a přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Přehrávání z jiných zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Nastavení jazyka používaného na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Výběr složky, souboru, karty a paměti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nahrávání na jiném přístroji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mazání souborů Mazání souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Mazání všech souborů ve složce. . . . . . . . . . . . . 58 Výběr složky a souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Výběr karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Výběr paměti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nahrávání souborů Základní nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sledování nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zastavení nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jiné operace. [. . . ] Elapsed Time*: Uplynulá doba přehrávání jednoho souboru Remain Time: Během zastavení nebo přehrávání, zbývající doba jednoho souboru Během záznamu, dostupná doba pro nahrávání REC Date: Datum záznamu REC Time: Čas záznamu Rejstřík Erase All ( str. 52) Display 89 Funkce nabídky Karty Položky nabídky Nastavení (* : výchozí nastavení) Obsah (Zobrazení) LED Během provozu zapíná nebo vypíná indikátor provozu. ON*: Během nahrávání nebo přehrávání indikátor provozu buď svítí, nebo bliká. OFF: Indikátor provozu nesvítí ani nebliká, a to ani během povozu. Poznámka Rejstřík Je-li IC rekordér připojen k počítači, indikátor provozu se rozsvítí nebo bude blikat i v případě, že je možnost „LED“ nastavena na hodnotu „OFF“. ON*: Podsvícení displeje se rozsvítí na cca 10 sekund. OFF: Podsvícení displeje se nerozsvítí, a to ani během provozu. Vyberte paměťové médium, na které chcete soubor uložit nebo které obsahuje soubor, který chcete přehrát, upravit či kopírovat. Built-In Memory*: Je vybrána vestavěná paměť IC rekordéru. Memory Card: Je vybrána paměťová karta vložená do slotu paměťové karty. Poznámka (Nastavení IC rekordéru) Select Memory ( str. 29) Když není do IC rekordéru aktuálně vložena žádná paměťová karta, automaticky se vybere vestavěná paměť. 90 Funkce nabídky Karty Položky nabídky Nastavení (* : výchozí nastavení) Obsah (Nastavení IC rekordéru) Language ( str. 26) Nastaví jazyk používaný pro záznamy, nabídky, názvy složek, názvy souborů apod. Deutsch (němčina), English (angličtina), Español (španělština), Français (francouzština), Italiano (italština), (japonština), Русский (ruština), (čínština), (korejština), (čínština), (thajština) Poznámka Rejstřík Počet dostupných jazyků a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili. 24) Auto(Synchronizing)*: Pokud je IC rekordér připojen k počítači se spuštěnou aplikací Sound Organizer, hodiny se automaticky nastaví podle počítače. Manual: Slouží k postupnému nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minuty. 12-Hour: 12:00AM = půlnoc, 12:00PM = poledne 24-Hour: 0:00 = půlnoc, 12:00 = poledne Poznámka Time Display Výchozí nastavení se liší v závislosti na oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili. ON*: Zazní pípnutí indikující, že operace byla přijata nebo že došlo k chybě. OFF: Žádné pípnutí se neozve. Poznámka Budík zazní i v případě, že je v nabídce nastavena možnost „Beep“ na hodnotu „OFF“. 91 Funkce nabídky Karty Položky nabídky Nastavení (* : výchozí nastavení) Obsah (Nastavení IC rekordéru) USB Charge Určuje, zda bude baterie dobíjena prostřednictvím připojení USB nebo nikoliv. OFF: Baterie nebude nabíjena. Poznámka Rejstřík Používáte-li k připojení IC rekordéru do elektrické zásuvky ( str. 111) síťový adaptér USB (není součástí dodávky), můžete baterii nabíjet bez ohledu na toto nastavení. Auto Power Off Pokud je IC rekordér zapnutý a ponechán bez činnosti po nastavené období, automaticky se vypne. 10min*: IC rekordér se vypne po přibližně 10 minutách. 30min: IC rekordér se vypne po přibližně 30 minutách. [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 83 137 Doplňkové informace Nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Nahrávání na jiném přístroji . . . . . . . . 56 Nahrávání pomocí externího mikrofonu . 39 Nahrávání z jiných přístrojů . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-UX523F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-UX523F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag