Návod k použití SONY ICD-UX513F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-UX513F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-UX513F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-UX513F.


SONY ICD-UX513F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2049 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-UX513F QUICK START GUIDE (3763 ko)
   SONY ICD-UX513F QUICK START GUIDE (3256 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-UX513F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-196-550-41(1) IC Recorder Návod k obsluze Zacínáme Základní operace Dalsí operace nahrávání Dalsí operace pehrávání Úprava soubor Poslech rádia FM Funkce nabídky Pouzití pocítace Doplkové informace esení problém ICD-UX512/UX513F Neposlouchejte pílis hlasitý zvuk po delsí dobu, aby nedoslo k pípadnému poskození sluchu. VAROVÁNÍ Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo pilozené baterie) na delsí dobu nadmrnému teplu, napíklad sluecnímu záení, ohni a apod. JMENOVITÁ SPOTEBA PROUDU: 800 mA Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) Tento symbol umístný na baterii nebo na jejím obalu upozoruje, ze s baterií opatenou tímto oznacením by se nemlo nakládat jako s bzným domácím odpadem. Symbol nacházející se na urcitých typech baterii múze být pouzit v kombinaci s chemickou znackou. Znacky pro rtu (Hg) nebo olovo (Pb) jsou pidány, pokud baterie obsahuje vice nez 0, 0005% rtuti nebo 0, 004% olova. [. . . ] Zkopíruje vybraný soubor z vestavné pamti do pozadované slozky na pamové kart nebo z pamové karty do pozadované slozky ve vestavné pamti. Nez se pokusíte o zkopírování souboru, vyberte soubor, který chcete kopírovat, a pejdte do nabídky. 68 (Upravit) Move File 61 File Copy 62 Erase Track Mark 66 Funkce nabídky Erase All Track Marks 67 Divide All Track Rozdlí soubor ve vsech pozicích znacky stopy. Cancel: Rozdlení podle znacek stopy se neprovede. 69 93 CZ Karty Polozky nabídky Erase All Nastavení (*: výchozí nastavení) Vymaze vsechny soubory ve vybrané slozce. Ped smazáním soubor se stisknutím ikony vrate do okna slozek a vyberte slozku, ze které se mají vymazat vsechny soubory, a poté pejdte do nabídky. Execute: Vsechny soubory ve vybrané slozce budou smazány. Elapsed Time*: Uplynulá doba pehrávání jednoho souboru Remain Time: Bhem zastavení nebo pehrávání, zbývající doba jednoho souboru Bhem záznamu, dostupná doba pro nahrávání REC Date: Datum záznamu REC Time: Cas záznamu Bhem provozu zapíná nebo vypíná indikátor provozu. ON*: Bhem nahrávání nebo pehrávání indikátor provozu bu svítí, nebo bliká. OFF: Indikátor provozu nesvítí ani nebliká, a to ani bhem povozu. Viz str. 64 (Upravit) Display (Zobrazení) ­ LED ­ P Poznámka Je-li IC rekordér pipojen k pocítaci, indikátor provozu se rozsvítí nebo bude blikat i v pípad, ze je moznost , , LED" nastavena na hodnotu , , OFF". 94 CZ Karty Polozky nabídky Backlight Nastavení (*: výchozí nastavení) Aktivuje a deaktivuje podsvícení displeje. ON*: Podsvícení displeje se rozsvítí na cca 10 sekund. OFF: Podsvícení displeje se nerozsvítí, a to ani bhem provozu. Vyberte pamové médium, na které chcete soubor ulozit nebo které obsahuje soubor, který chcete pehrát, upravit ci kopírovat. Built-In Memory*: Je vybrána vestavná pam IC rekordéru. Memory Card: Je vybrána pamová karta vlozená do slotu pamové karty. Viz str. ­ (Zobrazení) Select Memory (Nastavení IC rekordéru) 42 P Poznámka Kdyz není do IC rekordéru aktuáln vlozena zádná pamová karta, automaticky se vybere vestavná pam. Language Nastaví jazyk pouzívaný pro záznamy, nabídky, názvy slozek, názvy soubor apod. Deutsch (nmcina), English (anglictina)*, Español (spanlstina), Français (francouzstina), Italiano (italstina), (rustina) Auto*: Pokud je IC rekordér pipojen k pocítaci se spustnou aplikací Sound Organizer, hodiny se automaticky nastaví podle pocítace. Manual: Slouzí k postupnému nastavení roku, msíce, dne, hodiny a minuty. 20 Funkce nabídky Date&Time 17 95 CZ Karty Polozky nabídky Time Display Nastavení (*: výchozí nastavení) Nastaví zobrazení hodin. 12-Hour: 12:00AM = plnoc, 12:00PM = poledne 24-Hour*: 0:00 = plnoc, 12:00 = poledne Urcuje, zda bude znít pípnutí. ON*: Zazní pípnutí indikující, ze operace byla pijata nebo ze doslo k chyb. [. . . ] Zobrazuje se v pípad, ze je pro soubor nastavena znacka stopy. J Indikátor budíku Zobrazí se v pípad, ze je v souboru nastaven budík. K Císlo souboru Císlo vybraného souboru se zobrazuje v citateli a celkový pocet soubor ve slozce ve jmenovateli. L Indikátor rezimu nahrávání Pokud je IC rekordér v rezimu zastavení, signalizuje tento indikátor rezim nahrávání nastavený pomocí nabídky; je-li IC rekordér v rezimu pehrávání nebo nahrávání, signalizuje tento indikátor aktuální rezim nahrávání. : soubor LPCM nahraný nebo penesený pomocí IC rekordéru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-UX513F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-UX513F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag