Návod k použití SONY ICD-TX50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-TX50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-TX50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-TX50.


SONY ICD-TX50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1662 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-TX50 QUICK START GUIDE (1537 ko)
   SONY ICD-TX50 (1878 ko)
   SONY ICD-TX50 DATASHEET (185 ko)
   SONY ICD-TX50 QUICK START GUIDE (1504 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-TX50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Můžete přeskočit přímo Obsah Nahrávání souborů Použití počítače Řešení problémů Rejstřík CZ 4-300-043-41(1) ICD-TX50  Obsah VAROVÁNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Poznámka pro uživatele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rady pro lepší nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Změna nastavení Scene Select. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Změna nastavení Scene Select na výchozí hodnoty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Obsah Rejstřík Příprava rekordéru Kontrola součástí a ovládacích prvků . . . . . 8 Používání displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ochrana proti neúmyslnému spuštění (HOLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Udržování střední úrovně hlasitosti (pouze pro modely určené pro Evropu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dobíjení baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Automatické zahájení nahrávání při zjištění zvuku – funkce VOR. . . . . . . . . . . . . . . . 43 Přehrávání souborů Základní přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Změna nastavení přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zastavení přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Jiné operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Potlačení šumu nebo volba efektu při přehrávání – funkce efektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Výběr režimu přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Dobíjení baterie pomocí počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dobíjení baterie pomocí síťového adaptéru USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zapnutí napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vypnutí napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Použití funkce pohotovostní režim. . . . . . . . . . . . . . 20 Použití úsporného režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nastavení hodin po dobití baterie. . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nastavení hodin pomocí nabídky. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zapnutí IC rekordéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pohodlné metody přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Nastavení hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Poslech s lepší kvalitou zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vyhledávání vpřed/zpět během přehrávání (Vyhledávání vpřed/vzad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rychlé nalezení místa, od kterého se má zahájit přehrávání – funkce snadného vyhledávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Nastavení jazyka používaného na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nabídka Home. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Výběr souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Jak používat nabídku Home. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Výběr souboru pomocí nabídky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Výběr souboru v okně režimu zastavení nebo přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zobrazení informací o souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Mazání souborů Mazání souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Mazání všech souborů ve složce. . . . . . . . . . . . . 56 Vložení karty microSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Výběr paměti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Úprava souborů Uspořádání souborů ve složce. [. . . ] — Poznámka Budík zazní i v případě, že je v nabídce „Beep“ nastavena možnost „OFF“. Pokračování  78 Funkce nabídky Podnabídky Položky nabídky Nastavení (* : Úvodní nastavení) Naformátuje aktuálně zvolenou paměť (vestavěnou paměť nebo paměťovou kartu microSD), vymaže všechna data z této paměti a vrátí strukturu složky zpět do původního stavu. Paměťové médium bude Execute:  naformátováno. Paměťové médium nebude Cancel:  naformátováno. Viz strana — Obsah Common Settings Format Rejstřík Poznámky  Používejte funkci formátování IC rekordéru pro naformátování karty microSD, kterou v IC rekordéru používáte. Nepoužívejte k formátování karty microSD počítač. zahájením postupu formátování Před  přepněte paměťové médium na paměť, která se má formátovat ( strana 34).  Při formátování paměťového média budou vymazána všechna data, která jste na média uložili. Po vymazání paměťového média nelze vymazaná data obnovit.  Při formátování vestavěné paměti bude vymazán rovněž návod k obsluze, který je ve vestavěné paměti uložen. Pro získání další kopie návodu k obsluze navštivte domovskou stránku podpory společnosti Sony ve své oblasti ( strana 104). System Information Zobrazí název modelu IC rekordéru a číslo verze softwaru. — 79 Použití počítače Použití počítače Použití IC rekordéru s počítačem Když je IC rekordér připojen k počítači, je možné mezi těmito dvěma zařízeními přenášet data. Obsah Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače a jejich uložení ( strana 85) Kopírování hudebních souborů z počítače do IC rekordéru a jejich přehrávání ( strana 86) Použití IC rekordéru jako paměti USB ( strana 88) Obrazová nebo textová data uložená v počítači můžete ukládat do IC rekordéru. Správa a úpravy souborů pomocí softwaru Sound Organizer ( strana 89) Dodávaný software Sound Organizer umožňuje přenos souborů, které jste nahráli pomocí IC rekordéru, do počítače a jejich správu a úpravu na počítači. Přenášet do IC rekordéru je možné také hudební soubory a soubory podcast uložené na počítači. Systémové požadavky na počítač Podrobnosti k systémovým požadavkům na počítač najdete na stranách 91, 99. Rejstřík 80 Použití počítače Připojení IC rekordéru k počítači IC rekordér K portu USB počítače Obsah Váš počítač Rejstřík připojovaci kabel USB Do konektor  (USB) Aby byla možná výměna souborů mezi IC rekordérem a počítačem, připojte IC rekordér k počítači.  Připojte konektor  (USB) IC rekordéru do portu USB počítače pomocí propojovacího kabelu USB, konektory vkládejte opatrně, dokud se oba konektory na konci nezastaví.  Ujistěte se, že byl IC rekordér správně rozpoznán. Na obrazovce v systému Windows; otevřete „Tento počítač“ nebo „Počítač“ a ujistěte se, že „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ byly rozpoznány. Na obrazovce systému Macintosh; ujistěte se, že je zobrazena jednotka „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ na postranní liště Finder. IC rekordér bude po připojení počítačem okamžitě rozpoznán. Je-li IC rekordér připojen k počítači, zobrazuje se na displeji rekordéru zpráva „Connecting“. 81 Použití počítače Struktura složek a souborů Složky a soubory se na obrazovce počítače zobrazují tímto způsobem. Na obrazovce systému Windows používající Průzkumník, a na obrazovce systému Macintosh používající Finder, mohou být složky a soubory zobrazeny po otevření „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“. Při připojování IC rekordéru k počítači po nastavení cílového paměťového média na hodnotu „microSD Card“ ( strana 34) se struktura složek liší od struktury při nastavení na hodnotu „Built-In Memory“. Obsah Rejstřík Vestavěná paměť IC RECORDER VOICE*1 FOLDER01 FOLDER05 MUSIC POP J-POP* PODCASTS NEWS*2 MP3 AAC-LC Conversation*2 2 Karta microSD „MEMORY CARD“ Složka pro soubory nahrané pomocí IC rekordéru PRIVATE SONY VOICE Složka přenesená z počítače Složka pro soubory nahrané pomocí FOLDER01 IC rekordéru FOLDER05 MUSIC LPCM AAC-LC Složka přenesená z počítače POP J-POP LPCM *3 PODCASTS *3 AAC-LC MP3 AAC-LC NEWS Conversation LPCM MP3 MP3 LPCM MP3 MP3 WMA Instructions*5 *4 WMA *1 I když je soubor přenesen přímo do složky VOICE, v kategorii „ Recording Files“ IC rekordéru se nezobrazí. Pokud přenášíte soubor z počítače do IC rekordéru, umístěte ho do složek ve složce VOICE. *2 Název složky, do které se ukládají hudební soubory nebo soubory podcast, bude na IC rekordéru zobrazen tak, jak je, proto je užitečné složku předem pojmenovat snadno zapamatovatelným názvem. Složky na obrázku představují příklady názvů složek. *3 IC rekordér rozpoznává až 8 úrovní přenesených složek. [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 26, 68 Nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 69, 77 Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 69, 77 Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 75 Beep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 77 Change File Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 71 Change Folder Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 71 Date&Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 77 Divide All Track Marks . . . . . . . . . . . . . . 68, 70 Divide at Current Position . . . . . . . . . 68, 70 DPC(Speed Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 73 Easy Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 75 Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 74 Erase a File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 77 LCF(Low Cut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 73 LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 76 Mic Sensitivity . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-TX50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-TX50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag