Návod k použití SONY ICD-SX712

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-SX712. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-SX712 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-SX712.


SONY ICD-SX712 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2052 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-SX712 (2053 ko)
   SONY ICD-SX712 QUICK START GUIDE (3197 ko)
   SONY ICD-SX712 (2054 ko)
   SONY ICD-SX712 (2111 ko)
   SONY ICD-SX712 (11415 ko)
   SONY ICD-SX712 DATASHEET (174 ko)
   SONY ICD-SX712 QUICK START GUIDE (3155 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-SX712

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-196-716-41(1) IC Recorder Návod k obsluze Zacínáme Základní operace Dalsí operace nahrávání Dalsí operace pehrávání Úprava soubor Funkce nabídky Pouzití pocítace Doplkové informace esení problém Rejstík ICD-SX712 Neposlouchejte pílis hlasitý zvuk po delsí dobu, aby nedoslo k pípadnému poskození sluchu. VAROVÁNÍ Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo pilozené baterie) na delsí dobu nadmrnému teplu, napíklad sluecnímu záení, ohni a apod. JMENOVITÁ SPOTEBA PROUDU: 800 mA Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) Tento symbol umístný na baterii nebo na jejím obalu upozoruje, ze s baterií opatenou tímto oznacením by se nemlo nakládat jako s bzným domácím odpadem. Symbol nacházející se na urcitých typech baterii múze být pouzit v kombinaci s chemickou znackou. Znacky pro rtu (Hg) nebo olovo (Pb) jsou pidány, pokud baterie obsahuje vice nez 0, 0005% rtuti nebo 0, 004% olova. [. . . ] *: Jsou nepetrzit pehrávány soubory v jedné slozce. : Opakovan jsou pehrávány soubory v jedné slozce. ALL: Opakovan jsou pehrávány vsechny soubory. Viz str. 60 Play Mode 68 98 CZ Karty (Pehrávání) Polozky nabídky Nastavení (*: výchozí nastavení) Alarm Nastaví budík. Chcete-li nastavit budík, zvolte hodnotu , , New", nastavte datum, cas nebo den v týdnu nebo zvolte pehrávání kazdý den a nastavte následující vzorec budíku. Beep&Play: Po zaznní budíku se pehraje vybraný soubor. List: Zobrazí se seznam císel soubor, dat nebo dn v týdnu, na které jiz byl budík nastaven. Cancel: Nastavení alarmu u vybraného data nebo dne v týdnu lze zmnit. Viz str. 71 Funkce nabídky 99 CZ Karty (Pehrávání) Polozky nabídky Nastavení (*: výchozí nastavení) AVLS Nastaví funkci AVLS (Automatic Volume Limiter System). ON*: Funkce AVLS, která udrzuje pimenou úrove hlasitosti, je aktivní pi poslechu se sluchátky. OFF: Funkce AVLS není aktivní a zvuk se pehrává pi pvodní hlasitosti. Pokud funkci nastavíte na hodnotu , , OFF", zobrazí se animace , , Advise to not listen at high VOL for long periods" doprovázená zvukem pípání. Stisknutím tlacítka x STOP se vrátíte na displej v rezimu nabídky. Viz str. 12 P Poznámky · Pokud funkci vypnete, dejte pozor, abyste záznamy neposlouchali pi pílis vysoké hlasitosti. · Pokud posloucháte záznamy se sluchátky po urcitou dobu, funkce AVLS se automaticky zapne, i kdyz polozku , , AVLS" v nabídce nastavíte na hodnotu , , OFF". · Pokud nastavíte hlasitost na úrove, která pesahuje úrove urcenou funkcí AVLS, bude hlasitost pi vypnutí IC rekordéru nastavena na pimenou úrove. Protect (Upravit) Nastaví ochranu vybraného souboru, aby nebyl smazán, rozdlen nebo pesunut. Pokud zadáte soubor, u nhoz jiz ochrana nastavena je, zruste ochranu. 87 100 CZ Karty (Upravit) Polozky nabídky Nastavení (*: výchozí nastavení) Divide Current Position Rozdlí soubor na dva soubory. Nez se pokusíte o pesunutí souboru, vyberte soubor, který chcete pesunout, a pejdte do nabídky. Zkopíruje vybraný soubor z vestavné pamti do pozadované slozky na pamové kart nebo z pamové karty do pozadované slozky ve vestavné pamti. Nez se pokusíte o zkopírování souboru, vyberte soubor, který chcete kopírovat, a pejdte do nabídky. [. . . ] Indikátor ochrany Zobrazí se v pípad, ze je pro soubor nastavena ochrana. Zbývající cas nahrávání Zobrazuje zbývající cas nahrávání v hodinách, minutách a sekundách. Zbývá-li více nez 10 hodin, zobrazuje se cas pouze v hodinách. Zbývá-li více nez 10 minut, ale mén nez 10 hodin, zobrazuje se cas v hodinách a minutách. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-SX712

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-SX712 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag