Návod k použití SONY ICD-PX312

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-PX312. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-PX312 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-PX312.


SONY ICD-PX312 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1958 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-PX312 QUICK START GUIDE (3336 ko)
   SONY ICD-PX312 (6851 ko)
   SONY ICD-PX312 (1969 ko)
   SONY ICD-PX312 DATASHEET (184 ko)
   SONY ICD-PX312 READ THIS FIRST (348 ko)
   SONY ICD-PX312 QUICK START GUIDE (3311 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-PX312

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-267-068-41(2) IC Recorder Navod k obsluze Zacnme Zkladn operace Dals operace nahrvn Dals operace pehrvn prava soubor Poslech rdia FM Funkce nabdky Pouzit poctace Doplkov informace esen problm ICD-PX312/PX312F Neposlouchejte plis hlasit zvuk po dels dobu, aby nedoslo k ppadnmu poskozen sluchu. VAROVN Nevystavujte baterie (sadu bateri nebo pilozen baterie) na dels dobu nadmrnmu teplu, napklad sluecnmu zen, ohni a apod. JMENOVIT SPOTEBA PROUDU: 800 mA Nakldn s nepotebnmi bateriemi (plat v Evropsk unii a dalsch evropskch sttech vyuzvajcch systm oddlenho sbru) Tento symbol umstn na baterii nebo na jejm obalu upozoruje, ze s bateri opatenou tmto oznacenm by se nemlo nakldat jako s bznm domcm odpadem. Symbol nachzejc se na urcitch typech baterii mze bt pouzit v kombinaci s chemickou znackou. Znacky pro rtut' (Hg) nebo olovo (Pb) jsou pidny, pokud baterie obsahuje vice nez 0, 0005% rtuti nebo 0, 004% olova. [. . . ] Pi automatickm pedvolen rozhlasovch stanic FM blik cslo pedvolby, kter m bt piazeno. Je mozn automaticky naladit rdiov stanice a pot je zaregistrovat k cslm pedvoleb. Pomoc nabdky pedvolench stanic mzete automaticky pedvolit a 30 radiostanic v psmu FM. 1 Stisknutm a podrzenm tlactka DISP/ MENU bhem pjmu rdia FM pejdte do rezimu nabdky. Zobraz se okno nabdky. Ukoncen automatickho pedvolen Stisknte tlactko x (stop). Csla ulozench pedvoleb zstvaj v pamti, dokud nestisknete tlactko x (stop). 2 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , Auto Preset" a pot 80 CZ Rucn pedvolen rdiovch stanic v psmu FM N PLAY/ STOPENTER . , >+ Nezaregistrovanou rdiovou stanici FM lze ulozit pod cslem pedvolby. Je mozn pedvolit az 30 stanic FM. Stanice bude ulozena v pamti pod cslem pedvolby. P Poznmka Pokud po zobrazen zprvy , , Assign to Preset?" uplyne 10 sekund, operace nastaven se zrus. 1 Provete kroky 1 az 4 postupu , , Ladn rdiov stanice prochzenm frekvenc" na stran 77 a nalate stanici, kterou chcete pedvolit. Mzete ji zaregistrovat s novm cslem pedvolby. Mazn pedvolench rdiovch stanic v psmu FM N PLAY/ STOPENTER Poslech rdia FM 2 Stisknte tlactko N PLAY/ STOPENTER. Zobraz se cslo pedvolby a zprva , , Assign to Preset?". . , >+ 3 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , YES" a pot stisknte tlactko N PLAY/STOPENTER. 1 Provete kroky 1 az 4 postupu , , Naladn pednastaven rdiov stanice" na stran 78, nalate stanici a zobrazte pedvolen cslo, kter chcete smazat. Zobraz se cslo pedvolby a zprva , , Erase Preset?". 3 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , YES" a pot stisknte tlactko N PLAY/STOPENTER. Cslo pedvolby se zmn na daj , , - -/P". 82 CZ Zmna nastaven pjmu rdia FM Pepnn citlivosti pijmace rdia FM N PLAY/ STOPENTER DISP/MENU x 3 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , DX" nebo , , LOCAL" a pot stisknte tlactko N PLAY/ STOPENTER. . , >+ Pi poslechu rdia FM lze nastavovat citlivost pijmace. 1 Stisknutm a podrzenm tlactka DISP/ MENU bhem pjmu rdia FM pejdte do rezimu nabdky. Zobraz se okno nabdky. Poslech rdia FM 4 Stisknutm tlactka x (stop) ukoncete rezim nabdky. DX Toto nastaven vyberte za normlnch okolnost. 2 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , DX/LOCAL" a pot stisknte tlactko N PLAY/ STOPENTER. LOCAL Pokud dochz k rusen nebo zhroucenm zpsobenm intenzivnm elektrickm polem v okol penosov antny vyslac stanice atd. , vyberte toto nastaven. 83 CZ Pi zakoupen IC rekordru je funkce , , DX/ LOCAL" nastavena na hodnotu , , DX". P Poznmka Vyberte moznost , , DX", kdyz nen stav pjmu IC rekordru dobr kvli slabmu signlu. 2 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , Scan Sensitivity" a pot stisknte tlactko N PLAY/ STOPENTER. Pepnn citlivosti prohledvn N PLAY/ STOPENTER DISP/MENU x 3 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , High" nebo , , Low" a pot stisknte tlactko N PLAY/ STOPENTER. . , >+ Pi pedvolen rozhlasovch stanic FM lze nastavit citlivost prohledvn. 1 Stisknutm a podrzenm tlactka DISP/ MENU bhem pjmu rdia FM pejdte do rezimu nabdky. Zobraz se okno nabdky. Pi zakoupen IC rekordru je citlivost prohledvn nastavena na hodnotu , , High". 4 Stisknutm tlactka x (stop) ukoncete rezim nabdky. 84 CZ Pepnn vstupu rdia FM mezi reproduktorem a sluchtky N PLAY/ STOPENTER DISP/MENU x 3 Stisknutm tlactka . nebo >+ vyberte moznost , , Headphones" nebo , , Speaker" a pot stisknte tlactko N PLAY/STOPENTER. . , >+ Bhem pjmu stanice FM nebo nahrvn ze stanice FM lze pomoc nabdky pepnat mezi zvukem z reproduktoru a zvukem ze sluchtek. 1 Stisknutm a podrzenm tlactka DISP/ MENU bhem pjmu rdia FM pejdte do rezimu nabdky. Zobraz se okno nabdky. Pi zakoupen IC rekordru je vstup rdia FM nastaven na moznost , , Headphones". Poslech rdia FM 4 Stisknutm tlactka x (stop) ukoncete rezim nabdky. 2 Stisknutm tlactka . [. . . ] Moznost , , AVLS" se v nabdce automaticky nastav na hodnotu , , ON". Pokud v oblasti pouze pro pehrvn ve slozkch (hudba) ci (podcast) nejsou zdn soubory, na displeji se nezobraz zdn slozky. Vyjmte baterie a vlozte je zpt. Advise to not listen at high VOL Change Folder System Error 142 CZ Omezen systmu IC rekordr m nkolik systmovch omezen. Zlezitosti uveden nze nepedstavuj nesprvnou funkci IC rekordru. Pznak Pcina/nprava Nelze nahrvat soubory Nahrvte-li soubory v rzn kombinaci rezim nahrvn, cas az do maximln doby dostupn pro nahrvn se pohybuje v rozmez od maximln doby nahrvn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-PX312

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-PX312 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag