Návod k použití SONY ICD-P330F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-P330F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-P330F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-P330F.


SONY ICD-P330F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1691 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-P330F (790 ko)
   SONY ICD-P330F (790 ko)
   SONY ICD-P330F annexe 1 (790 ko)
   SONY ICD-P330F annexe 2 (964 ko)
   SONY ICD-P330F annexe 3 (790 ko)
   SONY ICD-P330F PRODUCT BROCHURE (860 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-P330F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové císlo je umístno na zadní stran zaízení a výrobní císlo je umístno ve vnitním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní císlo do níze uvedeného ádku. Tato císla prosím pouzijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu: ICD-P330F Výrobní císlo ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ICD-P330F © 2006 Sony Corporation Informace PRODEJCE V ZÁDNÉM PÍPAD NEODPOVÍDÁ ZA PÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POSKOZENÍ PÍSTROJE JAKÉKOLIV POVAHY. [. . . ] (zopakování/rychlé pevíjení zpt)/> + (posun/rychlé pevíjení vped) (ZVOLIT) Reproduktor HOLD (Zablokování) Nx PLAY/STOP (ENTER)** * Vedle ovladace je výstupek oznacující smr zvysování hlasitosti. Konektor i (sluchátka) jack Popis displeje Oznacení slozky Indikátor zbývající kapacity baterie Indikátor rezimu nahrávání Citlivost mikrofonu Indikátor REC (nahrávání) Indikátor upozornní Císlo zvolené zprávy Indikátor REC DATE (datum záznamu) Indikátor REMAIN (zbývající cas) Citlivost FM radiopijímace Indikátor zbývající kapacity pamti Pocet zpráv ve slozce/Indikátor menu/ Pocítadlo/Indikátor zbývajícího casu/ Indikátor data záznamu/Aktuální cas/Zprávy Indikátor opakovaného pehrávání Indikátor EASY-S (Snadné vyhledávání) Zezadu USB konektor Prostor pro baterie Hácek pro emínek na ruku (není dodáván) 11CZ Poslech FM stanice Zobrazení na displeji uvedené v cásti , , Popis displeje" se mze lisit podle region. 1 2 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM radiopijímace. Nalate stanici. Opakovaným stisknutím tlacítka ­ . nebo > + nalate stanici nebo drzte stisknuté tlacítko ­ . nebo > +, dokud se nezacnou mnit císlice frekvence na displeji. Po vyhledání frekvence stanice se vyhledávání zastaví. Pokud nemzete naladit zádnou stanici, opakovaným stisknutím tlacítka ­ . Pokud je naladná stanice jiz ulozena na pedvolb, zobrazí se císlo pedvolby. V opacném pípad se zobrazí , , - -". Poznámka Kabel sluchátek slouzí zárove jako FM anténa, proto pi poslechu radiopijímace pipojte sluchátka. Pepínání výstupu FM radiopijímace (reproduktor nebo sluchátka) Pokud jsou pi píjmu FM stanice nebo nahrávání z FM stanice pipojena sluchátka, mzete stisknutím tlacítka , , FM" na více nez 1 sekundu pepínat zvukový výstup z reproduktoru nebo sluchátek. Zvuk pak bude pehráván bu z reproduktoru nebo sluchátek. Nahrávání z FM stanice 1 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM. 3 Stisknutím tlacítka zX , , REC/ PAUSE (Nahrávání/perusení)" spuste nahrávání. 4 Stisknutím tlacítka x , , STOP (Zastavení)" zastavte nahrávání. Ulození FM stanic Zobrazení na displeji uvedené v cásti , , Popis displeje" se mze lisit podle region. Do pamti IC diktafonu mzete ulozit az 25 FM stanic. 1 2 12CZ Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM radiopijímace. Nalate stanici a ulozte ji na pozadované císlo pedvolby. Drzte stisknuté tlacítko Nx , , PLAY/STOP (Pehrávání/zastavení)", dokud nezacne císlo pedvolby blikat na displeji. Stanice se po 3 sekundách ulozí do pamti. Automatické ulození FM stanic Zobrazení na displeji uvedené v cásti , , Popis displeje" se mze lisit podle region. V menu , , Preset (Pedvolba)" mzete automaticky ulozit az 25 FM stanic. 1 2 Stisknutím tlacítka , , FM" aktivujte rezim FM radiopijímace. V menu provete automatické ulození stanic. 3 Stisknutím tlacítka ­ . nebo > + vyberte , , YES (Ano)" a stisknte Nx , , PLAY/STOP (Pehrávání/ zastavení)". IC diktafon automaticky vyhledá frekvence stanic a ulozí je do pamti od nejnizsí frekvence po nejvyssí. 4 Stisknutím tlacítka x , , STOP (Zastavení)" opuste rezim menu. Jestlize není pístroj pouzíván více nez 3 sekundy v rezimu zastavení, bude se na displeji zobrazovat aktuální cas. 1 Stisknte tlacítko , , DISPLAY/ MENU (Displej/menu)" na více nez jednu sekundu, az se na displeji zobrazí , , AUTO-P (Automatické ulození)" 2 Stisknte tlacítko Nx , , PLAY/ STOP (Pehrávání/zastavení)". Poslech ulozené stanice Zobrazení na displeji uvedené v cásti , , Popis displeje" se mze lisit podle region. 1 Opakovan stisknte tlacítko , , FM", az se na displeji zobrazí , , [P]". 1 Rada Opakovaným stisknutím tlacítka , , FM" lze pepínat mezi rucním vyhledáváním (zobrazí se , , P") a vyhledáváním podle císla pedvolby (zobrazí se , , [P]"). 13CZ 2 Zvolte stanici. 1 Opakovan stisknte tlacítko ­ . nebo > +, az se na displeji zobrazí pozadované císlo pedvolby. [. . . ] · Posílání hlasových emailových zpráv pomocí emailového programu podporujícího rozhraní MAPI. Dalsí podrobnosti naleznete v uzivatelské pírucce dodávané k programu , , Digital Voice Editor 2". Propojení Do USB konektoru na IC diktafonu Propojovací kabel (dodáván) Do USB konektoru na vasem pocítaci 23CZ Odstraování problém Ped tím, nez odnesete pístroj na opravu, podívejte se do následující cásti. Pokud problémy petrvávají i po provedení následujících kontrol, pozádejte prosím o pomoc nejblizsího prodejce výrobk Sony. Na displeji se zobrazí , , --Y--M--D" nebo , , --:--" u polozky , , REC DATE (Datum záznamu)". · Datum nebo cas zprávy nebude zobrazen, jestlize jste ji zaznamenali v okamziku, kdy nebyly nastaveny hodiny. Zprávu není mozné rozdlit. · · · Není mozné rozdlit zprávu ve slozce, která obsahuje 99 zpráv. Pokud zprávy rozdlujete casto, nemusí být pístroj schopen zprávy rozdlovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-P330F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-P330F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag