Návod k použití SONY ICD-AX412F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY ICD-AX412F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY ICD-AX412F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY ICD-AX412F.


SONY ICD-AX412F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2309 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY ICD-AX412F (2412 ko)
   SONY ICD-AX412F QUICK START GUIDE (3257 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY ICD-AX412F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-265-825-41(2) IC Recorder Návod k obsluze Zacínáme Základní operace Dalsí operace nahrávání Dalsí operace pehrávání Úprava soubor Poslech rádia FM Funkce nabídky Pouzití pocítace Doplkové informace esení problém ICD-AX412F Neposlouchejte pílis hlasitý zvuk po delsí dobu, aby nedoslo k pípadnému poskození sluchu. VAROVÁNÍ Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo pilozené baterie) na delsí dobu nadmrnému teplu, napíklad sluecnímu záení, ohni a apod. JMENOVITÁ SPOTEBA PROUDU: 800 mA Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) Tento symbol umístný na baterii nebo na jejím obalu upozoruje, ze s baterií opatenou tímto oznacením by se nemlo nakládat jako s bzným domácím odpadem. Symbol nacházející se na urcitých typech baterii múze být pouzit v kombinaci s chemickou znackou. Znacky pro rtu (Hg) nebo olovo (Pb) jsou pidány, pokud baterie obsahuje vice nez 0, 0005% rtuti nebo 0, 004% olova. [. . . ] Nastavte datum, cas, den v týdnu nebo zvolte pehrávání kazdý den a nastavte následující vzorec budíku. Beep&Play: Po zaznní budíku se pehraje vybraný soubor. 51 Alarm 57 Funkce nabídky 89 CZ Polozky nabídky AVLS Nastavení (*: výchozí nastavení) Nastaví funkci AVLS (Automatic Volume Limiter System). ON*: Funkce AVLS, která udrzuje pimenou úrove hlasitosti, je aktivní pi poslechu se sluchátky. OFF: Funkce AVLS není aktivní a zvuk se pehrává pi pvodní hlasitosti. Pokud funkci nastavíte na hodnotu , , OFF", zobrazí se zpráva , , Advise to not listen at high VOL" doprovázená zvukem pípání. Stisknutím tlacítka N PLAY/STOP·ENTER se vrátíte do okna rezimu nabídky. Viz str. 12 P Poznámky · Pokud funkci vypnete, dejte pozor, abyste záznamy neposlouchali pi pílis vysoké hlasitosti. · Pokud posloucháte záznamy se sluchátky po urcitou dobu, funkce AVLS se automaticky zapne, i kdyz polozku , , AVLS" v nabídce nastavíte na hodnotu , , OFF". · Pokud nastavíte hlasitost na úrove, která pesahuje úrove urcenou funkcí AVLS, bude hlasitost pi vypnutí IC rekordéru nastavena na pimenou úrove. Protect Nastaví ochranu vybraného souboru, aby nebyl smazán, rozdlen nebo pesunut. 74 90 CZ Polozky nabídky Divide Divide Current Position Nastavení (*: výchozí nastavení) Rozdlí soubor na dva soubory. 70 Divide All Track Rozdlí soubor ve vsech pozicích znacky stopy. Move & Move File Copy File Copy Pesune zvolený soubor do vybrané slozky. Nez se pokusíte o pesunutí souboru, vyberte soubor, který chcete pesunout, a pejdte do nabídky. Zkopíruje vybraný soubor z vestavné pamti do pozadované slozky na pamové kart nebo z pamové karty do pozadované slozky ve vestavné pamti. Nez se pokusíte o zkopírování souboru, vyberte soubor, který chcete kopírovat, a pejdte do nabídky. NO: Znacka stopy nebude vymazána. 72 61 62 Funkce nabídky Delete Erase Track Mark 67 Erase All Track Vymaze vsechny znacky stopy vybraného souboru. NO: Vsechny znacky stopy nebudou vymazány. 68 91 CZ Polozky nabídky Delete Erase All Nastavení (*: výchozí nastavení) Vymaze vsechny soubory ve vybrané slozce. Ped smazáním soubor stisknte tlacítko FOLDER pro zobrazení okna výbru slozky a vyberte slozku, ze které se mají vymazat vsechny soubory. Vyberte pamové médium, na které chcete soubor ulozit nebo které obsahuje soubor, který chcete pehrát, upravit ci kopírovat. Built-In Memory*: Je vybrána vestavná pam IC rekordéru. [. . . ] Pokud soubory MP3 penásíte z pocítace do IC rekordéru postupn, mzete soubory MP3 zobrazovat a pehrávat v poadí, ve kterém jste je penesli. · Nahrávaný soubor dosáhl limitu maximální velikosti (500 MB). · Podle kombinace znak pouzitých v názvu slozky zadaném na pocítaci se vsechny tyto znaky mohou zmnit na velká písmena. esení problém Soubor se rozdlí automaticky. Nelze zadávat malá písmena. Na míst názvu slozky, · Byl pouzit znak, který nelze na IC rekordéru zobrazit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY ICD-AX412F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY ICD-AX412F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag