Návod k použití SONY HVL-HL1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVL-HL1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVL-HL1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVL-HL1.


SONY HVL-HL1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (709 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HVL-HL1 (209 ko)
   SONY HVL-HL1 (311 ko)
   SONY HVL-HL1 annexe 2 (170 ko)
   SONY HVL-HL1 annexe 1 (170 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVL-HL1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Nevystavujte modul akumulátoru teplot vyssí nez 60 °C, nap. na pímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. · Nepouzívejte poskozené nebo vytékající lithium-iontové akumulátory. · Modul akumulátoru dobíjejte vzdy pomocí znackové nabíjecky Sony nebo pomocí zaízení urceného k nabíjení akumulátoru. [. . . ] Chcete-li zvýsit jas objektu, nasmrujte fotoaparát na bod, který je tmavsí nez objekt, a pomocí fotometru uzamknte hodnotu expozice pro celý snímek. V této cásti je popsáno, jak vyfotografovat jasnjsí fotografii objektu pomocí funkce (Bodové). Bod, ve kterém uzamknete expozici. Pouzití funkce fotografování 1 Tlacítko Fn t expozici. (Rezim mení) t (Bodové) 2 Upravte zaostení v cásti, kde chcete uzamknout Expozice bude nastavena po zaostení. 99 3 Stisknutím tlacítka AEL uzamknte expozici. Zobrazí se (znacka uzamcení AE). Tlacítko AEL 4 Pidrzte tlacítko AEL, zaostete na objekt a vyfote jej. · Pokud budete pokracovat ve fotografování se stejnou hodnotou expozice, pidrzte po poízení snímku tlacítko AEL. Po uvolnní tlacítka se nastavení zrusí. Pouzití kompenzace jasu pro celý snímek (Kompenzace expozice) Krom rezimu expozice M je expozice vyhodnocena automaticky (automatická expozice). Po zjistní hodnoty expozice pi automatické expozici mzete provést kompenzaci expozice pechodem smrem k + nebo ­ v závislosti na konkrétních pozadavcích. Pi zmn smrem k hodnotám + lze celý snímek zesvtlit. Pi zmn smrem k hodnotám ­ celý snímek ztmavne. Nastavení ve smru ­ Základní expozice Nastavení ve smru + 100 1 Stisknte tlacítko . Tlacítko 2 Upravte expozici otocným ovladacem. Smrem k + (peexponování): Zesvtlí obraz. Smrem k ­ (podexponování): Ztmaví obraz. Standardní expozice Pouzití funkce fotografování 3 Zaostete a fotografujte objekt. Techniky fotografování · Upravte úrove kompenzace pi soucasném sledování zachyceného snímku. · Pomocí stupované expozice lze vyfotografovat nkolik snímk s kladnými ci zápornými hodnotami expozice (str. 118). Poznámka · Je-li rezim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výbr scény, tuto polozku nelze pouzít. Fotografování s kontrolou histogramu snímku Histogram zobrazuje rozdlení luminance, které znázoruje, kolik pixel urcitého jasu existuje v daném snímku. Pocet pixel Tmavý Svtlý 101 Tlacítko MENU t 2 t [Histogram] t [Zapnuto] · Po vícenásobném stisknutí DISP na ovládacím tlacítku se místo grafického zobrazení zobrazí histogram. Pi kompenzaci expozice se histogram odpovídajícím zpsobem zmní. Fotografování s kompenzací expozice na kladné stran celý snímek zjasní, takze se celý histogram posune smrem ke svtlejsí stran (doprava). stedem) (Bodové) Tento rezim mí prmrný jas celé obrazovky, ale zdrazuje stedovou oblast obrazovky. Tento rezim mí svtlo pouze v krouzku bodového mení, který se nachází uprosted. Techniky fotografování · Pro bzné snímání pouzijte mení [Vícesegmentové]. · Pi fotografování objektu s velkým kontrastem v oblasti AF zmte svtlo tohoto objektu s pouzitím optimální expozice pomocí funkce bodového mení, a potom vyuzijte snímání s uzamcením AE (str. 99). 104 Poznámka · Je-li rezim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výbr scény je [Rezim mení] fixován na [Vícesegmentové], nelze vybrat jiné rezimy. Pouzití funkce fotografování 105 Nastavení ISO Citlivost na svtlo je vyjádena císlem ISO (doporucený index expozice). Vyssí císlo odpovídá vyssí citlivosti. 1 Stisknutím ISO na ovládacím tlacítku vyvoláte obrazovku ISO. 2 Vyberte pozadované nastavení pomocí v/V na ovládacím tlacítku. · Cím vyssí císlo, tím bude vyssí úrove sumu. · Zvolíte-li [RS více rámeck], vyberte pozadovanou hodnotu pomocí b/B. Poznámky · Je-li rezim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma nebo Výbr scény, bude ISO fixováno na AUTO a nelze vybrat jiné hodnoty ISO. · Je-li rezim expozice nastaven na P/A/S a ISO pepnuto na [AUTO], bude ISO automaticky nastaveno v rozsahu 100 az 1600 ISO. · Nastavení [AUTO] není k dispozici v rezimu expozice M. Pokud zmníte rezim expozice na moznost M s nastavením [AUTO], pepne se nastavení citlivosti na hodnotu [100]. Hodnotu ISO nastavte podle podmínek fotografování. Redukce sumu více rámeck (RS více rámeck) Fotoaparát automaticky poídí více prbzných snímk, zkombinuje je, zredukuje sum a zaznamená jeden snímek. V rezimu RS více rámeck lze vybrat vtsí císla ISO nez je maximální citlivost ISO. [. . . ] 5 M H Histogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Hledácek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 154 Hloubka pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Hodnota clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Makro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 , , Memory Stick PRO Duo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 I Iluminátor AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Indikátor zaostení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Interval blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Interval vyvázení bílé. . . . . . . . . . . . . 119 N Nahrávání film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 J Jas LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 K Kompenzace blesku . . . . . . . . . . . . . . . 102 Kompenzace expozice . . . . . . . . . . . 100 Kompresní pomr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Kondenzace vlhkosti. . . . . . . . . . . . . . 192 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Krajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Krytka spojovací desticky . . . . . . . 15 Kvalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Kvalita snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 O Objektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVL-HL1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVL-HL1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag