Návod k použití SONY HVL-FH1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVL-FH1100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVL-FH1100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVL-FH1100.


SONY HVL-FH1100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HVL-FH1100 (292 ko)
   SONY HVL-FH1100 annexe 2 (292 ko)
   SONY HVL-FH1100 annexe 3 (292 ko)
   SONY HVL-FH1100 annexe 1 (292 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVL-FH1100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kapacitu baterií, které byly v chladu, lze opt obnovit penesením do pokojové teploty. · Nenechávejte a neskladujte blesk na místech s teplotou vyssí nez 40°C. [. . . ] Detaily o kazdé operaci najdete v návodu k obsluze své videokamery. 1 Pepínac POWER na kamee pepnte do polohy CAMERA pro rezim Tape Photo nebo do polohy MEMORY pro rezim Memory Photo. Indikátory zobrazené po stisknutí tohoto tlacítka najdete v návodu k obsluze videokamery. · Nelze pouzívat soucasn blesk HVL-FH1100 a blesk zabudovaný do kamery. · Blesk se zacne nabíjet a kontrolka READY zacne blikat (oranzov). · Jakmile je blesk pipraven, kontrolka READY pestane blikat a zstane svítit (oranzov). · Jsou-li baterie slabé, trvá nabíjení déle. Pokud se blesk dostatecn nenabije bhem 40 sekund, zacne blikat kontrolka READY a tlacítko FLASH na kamee (cerven). 5 Chcete-li pekontrolovat obraz ped ulozením, stisknte napl tlacítko PHOTO na kamee. Na displeji se zobrazí Capture, ale obraz se nezaznamená. Az se rozsvítí kontrolka READY, znovu napl stisknte PHOTO. 6 Chcete-li poté obraz ulozit, domácknte tlacítko PHOTO úpln. V rezimu Tape Photo: Obraz zachycený v kroku 5 se zaznamená po dobu 7 sekund. Jste-li hotovi, pepnte pepínac POWER do polohy OFF. Nasazení sirokoúhlého panelu (viz obrázek G ) Nepímý blesk (odrazem) Pímý blesk Pouzíváte-li sirokoúhlý konvertor, pouzijte téz sirokoúhlý panel. [. . . ] Odrazené svtlo se rozlije do vtsího prostoru kolem objektu, a získáte tak jemnjsí obraz s mén stíny na objektu a na zdi. 1 Zvolte takový vertikální úhel hlavice blesku, aby se úhel dopadu na odraznou plochu rovnal úhlu odrazu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVL-FH1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVL-FH1100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag