Návod k použití SONY HVL-F58AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVL-F58AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVL-F58AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVL-F58AM.


SONY HVL-F58AM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (30682 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HVL-F58AM (3272 ko)
   SONY HVL-F58AM annexe 1 (19428 ko)
   SONY HVL-F58AM annexe 2 (19976 ko)
   SONY HVL-F58AM (10122 ko)
   SONY HVL-F58AM annexe 2 (10052 ko)
   SONY HVL-F58AM annexe 1 (10246 ko)
   SONY HVL-F58AM annexe 3 (9917 ko)
   SONY HVL-F58AM DATASHEET (622 ko)
   SONY HVL-F58AM NOTES ON USE (285 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVL-F58AM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud cítíte nevolnost, peruste sledování snímk 3D a podle poteby se obrate na lékae. Dodrzujte také pokyny k obsluze pipojeného zaízení nebo softwaru dodaného spolu s fotoaparátem. Zrak dtí je vzdy zranitelný (to platí zejména u dtí mladsích sesti let). Díve, nez umozníte dtem sledovat snímky 3D, porate se s odborníkem, napíklad s pediatrem nebo ocním lékaem. [. . . ] Dbejte, aby dti dodrzovaly výse uvedená bezpecnostní opatení. 2CZ Dostupné funkce 3D Tato aktualizace firmwaru pidává do nabídky nové funkce. Nabídka Rezim snímání Fotoaparát Velik. snímku Pehrávání Nové polozky Plynulé panoráma 3D Smr panorámatu 3D Funkce Nastavuje poizování snímk 3D. Nastavuje smr snímání u snímk 3D. Panoráma 3D: Velik. snímku Slouzí k nastavení velikosti snímk 3D. Prezentace t Typ snímku Automaticky pehrává snímky 3D pouze na televizoru 3D pipojeném k fotoaparátu. Pehrává snímky 3D na televizoru 3D pipojeném k fotoaparátu. Pehrávání Prohlízení 3D 3CZ Plynulé panoráma 3D Umozuje vytvoit snímek 3D ze slozených snímk. 1 [Nabídka] t [Rezim snímání] t [Plynulé panoráma 3D]. 2 Namite fotoaparát na hranu objektu a pak stisknte tlacítko spoust do dolní polohy. Tato cást nebude poízena. 3 Podle vodítka na displeji LCD otácejte fotoaparátem az na konec zábru. Pruh vodítka Poznámky · Neotocíte-li fotoaparátem pes celý objekt v rámci dané doby, dojde k výskytu sedé oblasti ve slozeném snímku. Chcete-li pi pouzití objektivu E18 ­ 55 mm na sirokoúhlé stran (18 mm) dosáhnout lepsích výsledk, doporucujeme otácet fotoaparátem o 180 stup piblizn bhem sesti sekund. Pouzijete-li stranu teleobjektivu, otácejte s fotoaparátem pomaleji. · Pouzijete-li pro poízení snímku 3D stranu T transfokacního objektivu, mze se castji objevit sedá oblast nebo se mze snímání zastavit. snímku] t pozadovaný rezim. (16:9) (Standardní) Vodorovn: 7152 × 1080 (Sirokoúhlé) Vodorovn: 1920 × 1080 Vodorovn: 4912 × 1080 z Tipy pro výbr velikosti snímku Snímky 3D se zobrazují rzn podle vybraného rezimu. 16:9 Standardní Sirokoúhlé Je-li vybrána moznost [Standardní] nebo [Sirokoúhlé], pi stisknutí stedu ídicího kolecka mzete procházet snímky. 7CZ Typ snímku Pehrává pouze snímky 3D v rezimu prezentace na televizoru 3D pipojeném k fotoaparátu. 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Prezentace] t [Typ snímku] t pozadovaný rezim. Vsechno Zobr. pouze 3D Pehrává vsechny statické snímky na pamové kart jako bzné statické snímky. Pehrává pouze snímky 3D. 8CZ Prohlízení 3D Chcete-li prohlízet panoramatické snímky 3D poízené fotoaparátem na televizoru 3D, postupujte následovn. Pipojte fotoaparát k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlás). 1 Pipojte fotoaparát k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlás). 2 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Prohlízení 3D] t [OK]. Panoramatické snímky 3D poízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Je-li vybrána moznost [Standardní] nebo [Sirokoúhlé], pi stisknutí stedu ídicího kolecka mzete procházet panoramatickými snímky 3D. 1 Ke konektoru HDMI Kabel HDMI 2 Ke koncovce HDMI Poznámky · Vyberete-li rezim [Prohlízení 3D], zobrazí se pouze snímky 3D. · Nepropojujte fotoaparát a pipojované zaízení pomocí výstupních konektor. Bude-li fotoaparát a televizor propojen pomocí výstupních konektor, nezobrazí se obraz a nebude reprodukován zvuk. Takové pipojení mze zpsobit problémy u fotoaparátu nebo pipojeného zaízení. · Tato funkce nemusí u nkterých televizor pracovat správn. [. . . ] Takové pipojení mze zpsobit problémy u fotoaparátu nebo pipojeného zaízení. · Tato funkce nemusí u nkterých televizor pracovat správn. Napíklad se na televizoru nemusí objevit obraz, nemusí se pehrávat v rezimu 3D nebo televizor nereprodukuje zvuk. · Pouzijte minikonektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor vhodný pro pipojení k televizoru na druhém konci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVL-F58AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVL-F58AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag