Návod k použití SONY HVL-F42AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HVL-F42AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HVL-F42AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HVL-F42AM.


SONY HVL-F42AM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14324 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HVL-F42AM (1387 ko)
   SONY HVL-F42AM (7770 ko)
   SONY HVL-F42AM (7737 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 5 (12859 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 1 (8043 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 2 (12984 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 3 (12947 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 4 (14344 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 6 (4235 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 7 (3749 ko)
   SONY HVL-F42AM annexe 8 (12854 ko)
   SONY HVL-F42AM DATASHEET (690 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HVL-F42AM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zabrate vniknutí vody do zdíky pro konektor sluchátek nebo do pihrádky baterie. Jinak hrozí vázné poskození zaízení. Zapnutý mobilní telefon v bezprostední blízkosti mze zpsobit rusení. V kazdém pípad si ponechejte pvodní soubory, které jste stáhli do zaízení. [. . . ] V aplikaci WMP11 lze vytvoit normální nebo automatické seznamy stop. Seznamy stopy mohou obsahovat skladby, obrázky nebo obojí. · Jsou-li stopy urcené k synchronizaci chránny, budete vyzváni k aktualizaci soucástí zabezpecení vaseho pocítace. Dojde-li k této situaci, mzete pehrávat stopu v aplikaci WMP11 a po vyzvání aktualizujte soucásti zabezpecení podle pokyn na obrazovce. Po dokoncení aktualizace soucástí zabezpecení je mozné soubory synchronizovat s pehrávacem GoGear Ariaz. Vytvoení normálního seznamu stop 1 2 3 Kliknte na sipku dol pod zálozkou Knihovna a vyberte moznost Vytvoit seznam stop. » V podokn Seznam se objeví Seznam stop bez názvu. Kliknte na Seznam stop bez názvu a zadejte nový název seznamu. Chcete-li do seznamu pidat polozky, petáhnte je z podokna Obsah do podokna Seznam. (Seznam mze obsahovat skladby i obrázky. ) Kopírování soubor z pehrávace GoGear Ariaz do pocítace Pehrávac GoGear Ariaz podporuje zptnou synchronizaci, které umozuje kopírování soubor z pehrávace GoGear Ariaz do pocítace vybaveného aplikací WMP11. 1 2 3 4 5 Spuste aplikaci WMP11. V levém navigacním podokn kliknte na polozku Philips GoGear Ariaz. » Obsah pehrávace GoGear Ariaz je zobrazen v podokn Obsah. Pejdte na soubor nebo seznam stop, který chcete zkopírovat z pehrávace GoGear Ariaz do pocítace. CS 4 Po dokoncení pidávání polozek do seznamu kliknte na píkaz Ulozit seznam stop. 16 Vytvoení automatického seznamu stop Aplikace WMP11 umozuje automatické vytvoení seznam stop podle rzných kritérií. 1 2 Kliknte na sipku dol pod zálozkou Knihovna a vyberte moznost Vytvoit automatický seznam stop. Pravým tlacítkem kliknte na píse a z místní nabídky vyberte moznost Upesnit informace. » Zobrazí se dialogové okno Upesnit informace. Formátování pehrávace GoGear Ariaz pomocí aplikace WMP11 Výstraha C es tina · Proces znovu zformátuje úlozist pehrávace GoGear Ariaz a vymaze vsechna data. 1 2 3 4 Spuste aplikaci WMP11. Kliknte na sipku dol pod zálozkou Synchronizovat, poté vyberte polozku PhilipsGoGear Ariaz > Formátovat. 4 Vyberte píslusnou zálozku a vlozte nebo upravte informace. 5 Zmny ulozte kliknutím na tlacítko OK. CS 19 6 Hudba Poslech hudby 1 2 3 V hlavní nabídce vyberte polozku otevete rezim pehrávání hudby. Pehrávání zahájíte stisknutím tlacítka · Stisknutím tlacítka mzete pepínat mezi pozastavením a pehráváním. . Odstranní hudebních stop 1 2 3 4 V hlavní nabídce vyberte moznost . Stisknutím tlacítka OPTIONS zobrazte moznosti nabídky. Volbou moznosti odstranní stopu odstrate. Hledání hudby V hlavní nabídce vyberte polozku a otevete rezim pehrávání hudby. Pehrávac GoGear Ariaz nabízí tyto moznosti nabídky: [Vs. skladby] · Abecedn seazené stopy [Interpr. ] · Abecedn seazený seznam interpret · Abecedn seazená alba · Stopy seazené podle poadí na albu [Alba] · Alfanumericky seazený seznam alb · Stopy seazené podle poadí na albu [Sezn. skl. ] · [Seznam skladeb na cesty] · Stopy seazené v poadí pehrávání Poznámka · Pípadn mzete v hlavní nabídce vybrat polozku slozek. a vyhledat soubory v zobrazení 20 CS 7 Audioknihy Pehrávac GoGear Ariaz podporuje pehrávání knih v audio formátu. [. . . ] Cím je tato hodnota vyssí, tím vyssí je zpravidla i kvalita. Komprese V terminologii audia se jedná o proces docasného nebo trvalého snízení mnozství dat zvuk pro efektivní uchovávání nebo penos. Docasné snízení velikosti souboru se nazývá , , bezztrátová komprese" a nedochází u ní ke ztrát informací. Trvalé zmensení velikosti souboru (napíklad u soubor MP3) se oznacuje jako , , ztrátová komprese" a zahrnuje odstranní zbytecných informací, které jsou nenávratn ztraceny. C es tina D Decibel (dB) Mrná jednotka slouzící k vyjádení relativního rozdílu v síle nebo intenzit zvuku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HVL-F42AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HVL-F42AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag