Návod k použití SONY HTP-78DW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HTP-78DW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HTP-78DW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HTP-78DW.


SONY HTP-78DW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2442 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HTP-78DW (1208 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HTP-78DW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-209-583-11(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze HTP-78DW ©2007 Sony Corporation 3-209-585-01(1) HTP-78DW Prvodce rychlým nastavením (1) Sony Corporation © 2007 Vytistno v Ceské republice 1: Instalace reprosoustav/ Cesky Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit DVD pehrávac, televizor, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobnjsí informace - viz návod k obsluze dodaný s receiverem. oznaceny písmeny 1: Instalace reprosoustav Výse uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 5. 1kanálového systému reprosoustav (pt reprosoustav a jeden subwoofer). Umístní reprosoustav Pední reprosoustavy, stedová reprosoustava a subwoofer jsou magneticky odstínny, aby je bylo mozno umístit do blízkosti televizoru. [. . . ] AUTO (Automatické dekódování)" pro: , , VIDEO 1", , , VIDEO 2"; , , DEC. PCM (Dekódování PCM)" pro: , , DVD" , , DUAL M" Výbr jazyka digitálního vysílánía) , , [DUAL]" Synchronizace audio a video výstupua) , , [A. V. SYNC. ]" Pojmenování vstupa) , , [NAME IN]" SYSTÉM , , [6-SYSTEM] (6 Systém)" (strana 39) Vzdálenost pedních reprosoustava) , , [FRT DIST. ]" Vzdálenost stedové reprosoustavya) , , [CNT DIST. ]" Vzdálenost levé prostorové reprosoustavya) , , [SL DIST. ]" Vzdálenost pravé prostorové reprosoustavya) , , [SR DIST. ]" Umístní prostorových reprosoustava) , , [SUR POS. ]" Jas displejea) , , [DIMMER]" AUTOMATICKÁ KALIBRACE , , [7-A. CAL] (7 - Automatická kalibrace)" (strana 41) a) , , DUAL M/S", , , DUAL M", , , DUAL S", , , DUAL M+S" , , A. V. SYNC. Y (AV synchronizace ano)", , , A. V. SYNC. N (AV synchronizace - ne)" Ovládání zesilovace , , A. xx m" mezi hodnotou vzdálenosti pedních reprosoustav a hodnotou 1, 5 m (s krokem 0, 1 m) , , DIST. xx m" mezi hodnotou vzdálenosti pedních reprosoustav a hodnotou 4, 5 m (s krokem 0, 1 m) , , DIST. xx m" mezi hodnotou vzdálenosti pedních reprosoustav a hodnotou 4, 5 m (s krokem 0, 1 m) , , DIST. 3. 0 m" , , SIDE/LO (Po stran/dole)", , , SIDE/HI , , SIDE/LO (Po (Po stran/nahoe)", , , BEHD/LO (Za/ stran/dole)" dole)", , , BEHD/HI (Za/nahoe)" 0% jasu, 40% jasu, 70% jasu 0% jasu Automatická kalibrace a) , , [AUTO CAL. ]" , , A. CAL YES (Automatická kalibrace - , , A. CAL NO ano)", , , A. CAL NO (Automatická (Automatická kalibrace - ne)" kalibrace - ne)" Podrobnjsí informace najdete na stran uvedené v závorkách. 35CZ Nastavení úrovn Nabídka , , LEVEL (Úrove)" Nabídku , , LEVEL (Úrove)" mzete pouzít pro nastavení vyvázení a úrovn jednotlivých reprosoustav. V nabídce zesilovace vyberte , , 1-LEVEL (1 - Úrove)". Podrobnjsí informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 33) a , , Pehled nabídek" (strana 34). x , , D. RANGE (Komprese dynamického rozsahu)" Tato funkce umozuje provádt kompresi dynamického rozsahu zvukové stopy. To mze být uzitecné napíklad tehdy, chcete-li sledovat pozd v noci filmy pi nízké hlasitosti. Komprese dynamického rozsahu je mozná pouze u zdroj Dolby Digital. OFF (Komprese vypnuta)" Dynamický rozsah není komprimován. STD (Standardní komprese)" Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to zamýslel tvrce zvukové stopy. MAX (Maximální komprese)" Dynamický rozsah je výrazn komprimován. Polozky nabídky , , LEVEL (Úrove)" x , , T. TONE (Testovací signál)" Bhem poslechu testovacího signálu ze svého poslechového místa mzete nastavit úrovn a vyvázení reprosoustav. Podrobnjsí informace - viz , , 7: Nastavení úrovní a vyvázení reprosoustav , , TEST TONE (Testovací signál)"" (strana 28). Rada Komprese dynamického rozsahu umozuje komprimování dynamického rozsahu zvukového doprovodu, a to v závislosti na informaci o dynamickém rozsahu obsazené v signálu Dolby Digital. STD (Standardní komprese)" pedstavuje standardní nastavení - jedná se vsak pouze o malou kompresi. Tím se znacn zkomprimuje dynamický rozsah a mzete sledovat filmy i pozd v noci pi nízké hlasitosti. Na rozdíl od analogových limiter jsou úrovn pedem dány, picemz poskytují velmi pirozenou kompresi. x , , FRT BAL (Vyvázení pedních reprosoustav)" Nastavení vyvázení mezi levou a pravou pední reprosoustavou. x , , CNT LVL (Úrove stedové reprosoustavy)" x , , SL LVL (Úrove levé prostorové reprosoustavy)" x , , SR LVL (Úrove pravé prostorové reprosoustavy)" x , , SW LVL (Úrove subwooferu)" 36CZ Nastavení zvuku Nabídka , , TONE (Zvuk)" Nabídku , , TONE (Zvuk)" mzete pouzít pro nastavení kvality zvuku (hloubky, výsky) pedních reprosoustav. Podrobnjsí informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 33) a , , Pehled nabídek" (strana 34). Nastavení prostorového zvuku Nabídka , , SUR (Prostorový zvuk)" Nabídku , , SUR (Prostorový zvuk)" mzete pouzít pro výbr zvukového pole, které chcete poslouchat. [. . . ] · Vyberte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. · Zjistte si podrobnosti o této rozhlasové stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. Pokud ano, mze to znamenat, ze je tato sluzba docasn mimo provoz. Chybové zprávy Dojde-li k chybné funkci, zobrazí se na displeji zpráva. Podle této zprávy mzete posoudit provozní stav receiveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HTP-78DW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HTP-78DW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag