Návod k použití SONY HTP-36SS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HTP-36SS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HTP-36SS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HTP-36SS.


SONY HTP-36SS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (733 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HTP-36SS (1687 ko)
   SONY HTP-36SS Installation Guide (174 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HTP-36SS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-681-273-12 (1) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze HTP-36SS ©2006 Sony Corporation 2-681-278-01(1) SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA DVD HTP-36SS Zapojení reprosoustav Tento návod pro zapojení reprosoustav popisuje pipojení pehrávace DVD, televizoru, reprosoustav a subwooferu, abyste mohli vychutnat prostorový (surround) zvuk z pehrávace DVD. Ped zapojováním reprosoustav zkontrolujte název modelu reprosoustavy na stítku na zadním panelu reprosoustav. Konektor a barevná dutinka* kabelu reprosoustavy mají stejnou barvu jako zdíka reprosoustavy, pipojované k receiveru. Pední reprosoustavy, stední reprosoustava a subwoofer jsou magneticky odstínny, coz umozuje jejich instalaci v blízkosti televizoru. [. . . ] PRI. ] Volba jazyka digitálního vysílánía) [DUAL] Synchronizace A/Va) [A. V. SYNC. ] Vstup rezim audio pro vstup VIDEO 2a) [V2 INPUT] Vstupní rezim audio pro vstup SA-CD/CDa) [CD INPUT] SYSTEM (34) [6-SYSTEM] Vzdálenost pedních reprosoustava) [FRT DIST. ] Vzdálenost stední reprosoustavya) [CNT DIST. ] Vzdálenost levé prostorové (surround) reprosoustavya) [SL DIST. ] Vzdálenost pravé prostorové (surround) reprosoustavya) [SR DIST. ] DUAL M/S, DUAL M, DUAL S, DUAL M+S A. V. SYNC. CAL] Automatická kalibracea) [AUTO CAL. ] A. CAL YES (automatická kalibrace zapnuta), A. CAL NO (automatická kalibrace vypnuta) PL. LOW (nízká poloha reprosoustavy) A. CAL NO (automatická kalibrace vypnuta) a) Podrobnosti najdete na stran, uvedené v závorkách. 30CZ Nastavení úrovn (menu LEVEL (úrove)) Menu LEVEL mzete pouzít pro nastavení stranového vyvázení a úrovní jednotlivých reprosoustav. Tato nastavení budou aplikována na vsechna zvuková pole. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 28) a , , Pehled menu" (strana 29). x D. RANGE (Kompresor dynamického rozsahu) Tato funkce umozuje provádt kompresi dynamického rozsahu zvukové stopy. To mze být uzitecné napíklad tehdy, chcete-li sledovat pozd v noci filmy pi nízké hlasitosti. Komprese dynamického rozsahu je mozná pouze u zdroj Dolby Digital. OFF (komprese dynamického rozsahu vypnutá) Dynamický rozsah není komprimován. STD (standardní komprese dynamického rozsahu) Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to zamýslel zvukový mistr. MAX (maximální komprese dynamického rozsahu) Dynamický rozsah je dramaticky komprimován. Rada Komprese dynamického rozsahu umozuje komprimování dynamického rozsahu zvukového doprovodu, a to v závislosti na informaci o dynamickém rozsahu, obsazené v signálu Dolby Digital. STD" (standardní komprese dynamického rozsahu) pedstavuje standardní nastavení, jedná se vsak pouze o malou kompresi. MAX" (maximální komprese dynamického rozsahu). Tím se znacn zkomprimuje dynamický rozsah a mzete sledovat filmy i pozd v noci pi nízké hlasitosti. Na rozdíl od analogových limiter jsou úrovn pedem dány, picemz poskytují velmi pirozenou kompresi. Ovládání zesilovace Parametry menu LEVEL (úrove) x T. TONE (Testovací signál) Umozuje pi poslechu testovacího signálu z poslechového místa nastavení úrovn a vyvázení reprosoustav. Podrobnosti - viz , , 7: Nastavení úrovní a vyvázení reprosoustav (TEST TONE - testovací signál)" (strana 23). x FRT BAL (Vyvázení pedních reprosoustav) Umozuje provádt nastavení vyvázení mezi levou a pravou pední reprosoustavou. x CNT LVL (Úrove stední reprosoustavy) x SL LVL (Úrove levé prostorové (surround) reprosoustavy) x SR LVL (Úrove pravé prostorové (surround) reprosoustavy) x SW LVL (Úrove subwooferu) 31CZ Nastavení tónových korekcí (menu TONE (tónové korekce)) Pomocí menu TONE mzete nastavit parametry urcující kvalitu zvuku (hloubky, výsky) pedních reprosoustav. Zvolte polozku , , 2-TONE" (2-tónové korekce) v menu zesilovace. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 28) a , , Pehled menu" (strana 29). Nastavení pro prostorový (surround) zvuk (menu SUR (prostorový/surround zvuk)) Menu SUR je mozno pouzívat pro volbu zvukového pole, které chcete pouzít pi poslechu. Zvolte polozku , , 3-SUR" (3-prostorový/ surround zvuk) v menu zesilovace. [. . . ] · Odstrate pípadné pekázky, které jsou v cest mezi dálkovým ovladacem a receiverem. · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci slabé, vymte ob baterie v dálkovém ovladaci za nové. · Ujistte se, zda jste na dálkovém ovladaci zvolili správný vstup. U AM Uzemovací vodic (není soucástí píslusenství) K uzemnní Není mozno naladit zádné rozhlasové stanice. Nasmrujte antény a v pípad poteby pipojte k receiveru venkovní anténu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HTP-36SS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HTP-36SS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag