Návod k použití SONY HTP-36DW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HTP-36DW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HTP-36DW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HTP-36DW.


SONY HTP-36DW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1016 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HTP-36DW (2351 ko)
   SONY HTP-36DW Installation Guide (560 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HTP-36DW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-682-394-11 (1) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze HTP-36DW ©2006 Sony Corporation 2-682-396-01(1) SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA DVD HTP-36DW Zapojení reprosoustav Tento návod pro zapojení reprosoustav popisuje pipojení pehrávace DVD, televizoru, reprosoustav a subwooferu, abyste mohli vychutnat prostorový (surround) zvuk z pehrávace DVD. Ped zapojováním reprosoustav zkontrolujte název modelu reprosoustavy na stítku na spodní stran pedních a prostorových (surround) reprosoustav. Stítek pro stední reprosoustavu a subwoofer je umístn na zadním panelu reprosoustavy (viz vyobrazení vpravo). Pední reprosoustavy, stední reprosoustava a subwoofer jsou magneticky odstínny, coz umozuje jejich instalaci v blízkosti televizoru. [. . . ] Tím se znacn zkomprimuje dynamický rozsah a mzete sledovat filmy i pozd v noci pi nízké hlasitosti. Na rozdíl od analogových limiter jsou úrovn pedem dány, picemz poskytují velmi pirozenou kompresi. Parametry menu LEVEL (úrove) x T. TONE (Testovací signál) Umozuje pi poslechu testovacího signálu z poslechového místa nastavení úrovn a vyvázení reprosoustav. Podrobnosti - viz , , 7: Nastavení úrovní a vyvázení reprosoustav (TEST TONE - testovací signál)" (strana 28). x FRT BAL (Vyvázení pedních reprosoustav) Umozuje provádt nastavení vyvázení mezi levou a pravou pední reprosoustavou. x CNT LVL (Úrove stední reprosoustavy) x SL LVL (Úrove levé prostorové (surround) reprosoustavy) x SR LVL (Úrove pravé prostorové (surround) reprosoustavy) x SW LVL (Úrove subwooferu) 36CZ Nastavení tónových korekcí (menu TONE (tónové korekce)) Pomocí menu TONE (tónové korekce) mzete nastavit parametry urcující kvalitu zvuku (hloubky, výsky) pedních reprosoustav. Tato nastavení budou aplikována na vsechna zvuková pole. Zvolte polozku , , 2-TONE" (2-tónové korekce) v menu zesilovace. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 33) a , , Pehled menu" (strana 34). Nastavení pro prostorový (surround) zvuk (menu SUR (prostorový/surround zvuk)) Menu SUR (prostorový/surround zvuk) je mozno pouzívat pro volbu zvukového pole, které chcete pouzít pi poslechu. Zvolte polozku , , 3-SUR" (3-prostorový/ surround zvuk) v menu zesilovace. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 33) a , , Pehled menu" (strana 34). Ovládání zesilovace Parametry menu TONE (tónové korekce) x BASS LVL (Úrove hloubek pední reprosoustavy) x TRE LVL (Úrove výsek pední reprosoustavy) Parametry menu SUR (prostorový/surround zvuk) x S. F. SELCT (Volba zvukového pole) Umozuje výbr pozadovaného zvukového pole. Podrobnosti - viz , , Poslech prostorového (surround) zvuku" (strana 42). Poznámka Receiver umozuje pouzít na vstupu naposledy zvolené zvukové pole, kdykoli je tento vstup zvolen (Sound Field Link - zetzení zvukového pole). Tak napíklad, pokud pro vstup SA-CD/CD zvolíte moznost HALL (koncertní sál), pak pepnete na odlisný vstup a pak se vrátíte k SA-CD/CD, pouzije se opt automaticky moznost HALL (koncertní sál). x EFFECT (Úrove efektu) Tato funkce umozuje nastavení , , prezence" prostorového (surround) efektu pro zvuková pole, zvolená tlacítkem MOVIE (film) nebo MUSIC (hudba) a pro zvukové pole , , HP THEA" (kino na sluchátka). MIN (minimální efekt) Prostorový (surround) efekt je minimální. STD (standardní efekt) Prostorový (surround) efekt je standardní. MAX (maximální efekt) Prostorový (surround) efekt je maximální. 37CZ Nastavení pro tuner (menu TUNER) Menu TUNER je mozno pouzívat pro nastavení rezimu píjmu stanice v pásmu FM a pro pojmenování stanic na pedvolbách. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 33) a , , Pehled menu" (strana 34). Nastavení zvuku (menu AUDIO (zvukový doprovod)) Menu AUDIO (zvukový doprovod) mzete pouzívat pro nastavování parametr zvuku tak, aby vyhovoval vasim preferencím. Zvolte polozku , , 5-AUDIO" (zvukový doprovod) v menu zesilovace. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 33) a , , Pehled menu" (strana 34). Parametry menu TUNER x FM MODE (rezim píjmu stanice v pásmu FM) · FM AUTO (automatický rezim v pásmu FM) Tento receiver dekóduje signál jako stereofonní, pokud rozhlasová stanice vysílá stereofonn. · FM MONO Tento receiver dekóduje signál jako monofonní, bez ohledu na vysílaný signál. Parametry menu AUDIO (zvukový doprovod) x DEC. (Priorita dekódování digitálního audio vstupu) Umozuje specifikovat vstupní rezim pro vstup digitálního signálu na zdíkách DIGITAL IN (digitální vstup). AUTO (automatické dekódování) Vstupní rezim se automaticky pepíná mezi DTS, Dolby Digital nebo PCM. [. . . ] · Pepnte svj televizor do píslusného vstupního rezimu. · Pesute své audio komponenty do vtsí vzdálenosti od televizoru. · Piate komponentní video vstup správn. Chybové zprávy Dojde-li k poruse funkce, zobrazí se na displeji zpráva. Podle této zprávy mzete posoudit provozní stav receiveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HTP-36DW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HTP-36DW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag